Kwaliteit en veiligheid in de zorg

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor kwaliteit en veiligheid binnen zorgorganisaties. Maar hoe zorgen we er nou voor dat er op transparante wijze kwalitatief goede en veilige zorg kan worden geleverd? En hoe kan een zorgorganisatie bijdragen aan de toekomstbestendigheid van zorg? Voor antwoorden op deze vragen organiseert KALCIO Healthcare op 22 april 2021 het symposium Kwaliteit en veiligheid in de zorg. Het doel van het symposium is om deelnemers te informeren over belangrijke trends en nieuwe ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Hierbij is een sterke focus op de toekomstbestendigheid van de zorg. Te denken valt aan onderwerpen als waardegedreven zorg, capaciteitsmanagement en de inzet van ICT. Tevens is het een uitgewezen kans om je collega’s uit andere ziekenhuizen te ontmoeten. Het symposium vindt online plaats.

Sprekers

Prof. dr. D. Gommers

Diederik Gommers studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Gent en vervolgende zijn studie anesthesiologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn vervolgopleiding tot intensivist volgde hij in het AMC in Amsterdam. Hij promoveerde in 1998 op proefschrift Factors affecting surfactant responsiveness. In 2014 werd Gommers benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met als leeropdracht intensive care-geneeskunde. Hij is uitvinder van een narcosetoedienings- en beademingssysteem. Gommers is naast afdelingshoofd van de afdeling Intensive Care in het Erasmus MC tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Tijdens de coronacrisis neemt Gommers deel aan het Outbreak Management Team dat het kabinet Rutte III adviseert.

 

 

 

 

 


T. van Vliet, MSc

Thomas van Vliet studeerde Health Care Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is momenteel werkzaam als projectmanager Waardegedreven Zorg binnen de afdeling Plastische Chirurgie. Hier is hij verantwoordelijk voor het project ‘Samen Beslissen bij Genderaanpassende Chirurgie voor Transmannen’. Dit Waardegedreven Zorg traject beoogt een gedeelde besluitvorming in te bedden in het behandeltraject voor transmannen met behulp van kwaliteits- en uitkomstregistraties.

 

 

 

 

 

 


Prof. dr. R. Batenburg

Prof. Batenburg is programmaleider bij Nivel en bijzonder hoogleraar Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit. Hij coördineert een aantal langlopende landelijke loopbaan-panels van huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten en ergotherapeuten. Daarnaast voert zijn team arbeidsmarktonderzoek uit voor het Ministerie van VWS, het Capaciteitsorgaan en verschillende beroeps- en brancheverenigingen in de zorg. Tenslotte leidt hij organisatieonderzoek naar onder andere het personeels- en ICT-beleid van zorginstellingen.

 

 

 

 

 

 

Dr. ir. L. van Tuyl

Als programmaleider Organisatie en Kwaliteit van zorg bij het Nivel, houdt Dr. Van Tuyl zich bezig met vraagstukken rondom zorgorganisatie en kwaliteit van de gezondheidszorg. Projecten hierbinnen zijn onder andere de eHealth-monitor en Patiëntveiligheid. Daarnaast richt ze zich op maatschappelijk relevant onderzoek waarbij het effect van organisatie op kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg centraal staat.

 

 

 

 

 

 


Dr. M. de Vos

Dr. Marit de Vos is in december 2018 gepromoveerd op onderzoek naar leren van (on)gewenste uitkomsten in de zorg. Hoewel de initiële opzet van het proefschrift vooral focuste op ongewenste uitkomsten, inspireerde de Safety-II stroming om ook te leren van de alledaagse praktijk, die immers meestal goede uitkomsten voortbrengt. Momenteel werkt zij als gynaecoloog in opleiding in het LUMC en dat combineert zij met postdoc onderzoek naar Safety-II en Resilience. Daarnaast maakt zij deel uit van de ZonMw Safety-II programmacommissie, dat onderdeel is van het nationale programma ‘Tijd voor verbinding: de volgende stap voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen.

 

 

 

 

 

 


Workshops

Na de inspirerende sprekers in de ochtend gaan we ’s middags aan de slag in workshops. Workshops betreffen uiteenlopende thema’s gerelateerd aan kwaliteit en veiligheid in de zorg.

  • Kaizen
  • Crisismanagement
  • Het gebruik van data om de kwaliteit van zorg te verbeteren
  • Hoe om te gaan met weerstand bij verandering
  • Vermindering registratielast

Het programma

Ondertussen hebben wij al een groot aantal sprekers en workshops ingevuld, en we zijn nog steeds druk bezig om andere interessante onderwerpen toe te voegen aan onze programmering. Houd de website dus goed in de gaten voor meer informatie.

9.00 Online inloop

9.15 – 9.30 Welkom en Opening

9.30-13.00 Plenaire sessies

– Ehealth als inzet voor veilige en goede zorg
– Zorgcapaciteit en veiligheid van zorg
– Waardegedreven zorg

13.00-14.00 Pauze

14-00-14.45 Workshop 1

14.45-15.00 pauze

15-00-15.45 Workshop 2

15.45 – 16.00 Afsluiting

16.00- 16.30 Optioneel: online speed date


Uw inschrijving

Lean Healthcare

Lean leren denken op de werkvloer: ‘Mission impossible’?

Nieuws

Lean leren denken op de werkvloer: ‘Mission impossible’?

Jitka Meijer, Lean Healthcare consultant

Dat wat werkt en lean toolbox als dragers voor lean denken

In mijn praktijk als lean consultant en organisatiepsycholoog observeerde ik telkens opnieuw dat onbekend onbemind maakt. Maar wat als het lukt om aan te sluiten bij dat wat al wel bekend is? Iedereen is toch elke dag weer bezig met nieuwe keuzes te maken, dus met verandering, al is dat van geringe omvang? In dit artikel wil ik kijken naar hoe je dat wat al werkt, en bekend is, kunt gebruiken bij de introductie of verankering van lean denken op jouw eigen werkvloer.

Principes van lean denken

Lean Healthcare
Lean Healthcare

De vijf bekende principes van lean denken zijn:

  • waarde voor de klant vaststellen;
  • de processen die daarbij een rol spelen bepalen;
  • storing weghalen en flow in het werkproces creëren;
  • elke stap afstemmen op de vraag van de klant;
  • blijven verbeteren.

Ik neem hier kort de principes door. Het eerste principe gaat over voor wie je doet wat je doet en wat voor hem of haar van belang is. De meeste mensen die in de zorg werken denken dan al direct aan de patiënt. Het is dan niet meer zo moeilijk om ook aan de aanvrager of collega te denken.

In het tweede en derde principe gaat het over het werkproces, de toegevoegde waarde van elke stap en het creëren van een flow. We weten allemaal hoe fijn het is om lekker door te kunnen werken zonder hierbij gestoord te worden. De inefficiënte inrichting van het werkproces (tweede principe – in positieve vorm) zorgt er alleen wel vaak voor dat er geen flow aanwezig is (derde principe – in positieve vorm). Wat je vaak ziet gebeuren, is dat er een werkvoorraad wordt opgebouwd, zodat de hele stapel werk in één keer kan worden weggewerkt. Hierdoor is het dan vaak niet meer mogelijk om op basis van de vraag van de klant te werken (vierde principe) en het lukt ook niet altijd om alles weg te werken. Daardoor loopt het werkvoorraad op, de toegangstijd en de doorlooptijd tot aan het onderzoeksverslag nemen toe, enzovoort. Je bent er aan gewend geraakt om steeds brandjes te blussen.

En hoe zit het dan met het laatste principe? Denk eens terug aan toen jij begon op een nieuwe werkplek. Misschien had je al ergens anders ervaring opgebouwd en zag je toen nog met een frisse blik hoe het anders kon? En daar zit helaas de ‘onmogelijkheid’, want die frisse blik moet het opnemen tegen de bestaande routine. Routine kan een gevoel van zekerheid geven en bepaald comfort, tenminste als het aantal brandjes om te blussen nog acceptabel is. Om de routine te doorbreken heb je dus een goede reden nodig. Is de reden aanwezig, dan is er ook ruimte voor die frisse blik om er stap voor stap uit te komen.

Lean toolbox

Met een zinvolle reden voor verandering en een goed gevulde lean toolbox, met onder andere de waardestroom analyse of de oorzaak-gevolg analyse, kun je de lean principes gemakkelijk toepassen op jouw eigen werkvloer. In een multidisciplinaire setting ga je zo met elkaar de confrontatie aan om de ruimte te bepalen tussen de reden voor de verandering – dat wat je wilt bereiken, en de huidige situatie – en de ingeslopen routine. Stap voor stap pak je het ene obstakel na het andere en zet je de lean principes recht, die dus toch niet zo onbekend blijken, om vervolgens tot breed gedragen oplossingen te komen.

Jitka Meijer is bij KALCIO Healthcare verantwoordelijk voor het onderdeel lean en deelt binnenkort haar kennis en kunde tijdens een gratis kennismaking met de praktijk van lean in de zorg.

Lean Healthcare
Jitka Meijer, Lean Healthcare

Schrijf je in voor de GRATIS summercourse