Projectmanagement

Diensten

Projectmanagement

Met een sterk projectmanagement bereikt u uw doelen. Voor de KALCIO Healthcare projectmanagers staan een goed overzicht van al uw projecten, het kennen van de implementatie risico’s, duidelijke doelen, een helder zicht op kosten en het bereiken van milestones centraal. KALCIO Healthcare biedt op verschillende niveaus een bijdrage binnen het projectmanagement. KALCIO Healthcare biedt projectmanagers, programmaleiders, projectleiders, projectmanagement ondersteuning en een brede mogelijkheid aan zorginhoudelijke expertise voor binnen het project. Ook kan KALCIO Healthcare bij integrale en complexe projecten het gehele projectmanagement of programmamanagement voor haar rekening nemen in een turn-key oplossing.

Op basis van een turn-key oplossing

KALCIO Healthcare biedt haar expertise aan op basis van een turn-key oplossing voor het projectmanagement rondom een project of programma. Hierbij heeft u vooraf helderheid over de gevraagde investering; geen verrassingen in kosten en vooraf duidelijkheid over doelen en planning. Daarnaast biedt KALCIO Healthcare toegankelijkheid in de toegepaste methodieken en de gevraagde investering.
Kortom: toegankelijke medewerkers, passende expertise, een gezonde prijs en een terugverdienmodel staan synoniem voor onze dienstverlening.

Expertise en een gegarandeerd resultaat

KALCIO Healthcare helpt u en uw medewerkers om doelen te bereiken en bij te blijven bij de snelle ontwikkelingen in de zorg op het gebied van technologie, nieuwe wet- en regelgeving en de veranderende behoeften van patiënten en cliënten. Onze dienstverlening is gericht op de zorg en gespecialiseerd in ziekenhuiszorg. Wij helpen ziekenhuizen bij het optimaal inrichten van haar processen, zodat zorgprofessionals zich zorgeloos kunnen richten op patiëntenzorg. Ons team is sterk in het optimaliseren van de operationele effectiviteit en de kwaliteit van zorg binnen het ziekenhuis en we richten ons altijd op de “best practice”. Effectief gebruik maken van tijd, zorg-informatisering en medische technologie heeft een centrale focus binnen de oplossingen die KALCIO Healthcare aandraagt.

KALCIO Healthcare biedt expertise en een gegarandeerd resultaat, onder andere binnen de volgende gebieden:

Strategie en beleid

Wij helpen u met het ontwikkelen van het strategisch kader en het operationele beleid binnen uw organisatie op het gebied van veilige zorg, kwaliteit van zorg en medische techniek en zorg-ICT. Op het gebied van kwaliteit en veiligheid kunnen wij:

  • U ondersteunen bij accreditatie en certificatie (o.a. JCI, ISO, HKZ) en het opstellen en implementeren van een MRI Veiligheidsbeleid
  • Leidinggeven binnen – of ondersteuning bieden bij – kwaliteitsprojecten:
    • Procesanalyses uitvoeren en procesoptimalisaties implementeren
    • Opzetten en/of inrichten van kwaliteitssystemen
    • Uitvoeren van audits of een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
  • Een (langdurig) afwezige kwaliteitsmedewerker ondervangen

Op het gebied van medische techniek en zorg-ICT bieden wij de juiste ondersteuning voor uw projectorganisatie. Middels projectmanagement ondersteuning/projectleiding zijn wij succesvol met onze gerichte expertise en het creëren van draagvlak, structuur en transparantie. Wij zijn de schakel en bruggenbouwer, tussen alle stakeholders binnen en buiten het ziekenhuis. Onze ervaring ligt onder andere in implementatietrajecten, innovatieprojecten, verandertrajecten, testcoördinatie en informatiemanagement.

Procesoptimalisatie

KALCIO Healthcare is met de Lean Six Sigma aanpak en de inzet van Kaizen events sterk in het analyseren en optimaliseren van zorgprocessen. Goed ingerichte processen verlagen immers de kosten en verhogen de kwaliteit van zorg. Wij geven u snel resultaat en helpen uw medewerkers naar een cultuur van continue verbetering.

Kaizen events

Kaizen staat voor continu verbeteren en de borging van de veranderingen. KALCIO Healthcare ondersteunt zorgprofessionals om door middel van een Kaizen event in één week samen met uw team van een knelpunt in uw zorgproces naar een geborgen oplossing te gaan. De kracht van een Kaizen event zit in het feit dat u met alle betrokkenen van het (zorg)proces om de tafel gaat. U maakt gebruik van tools om de kernoorzaken naar boven te halen om vervolgens tot de juiste oplossing te komen.

Kaizen events zijn geschikt om een doorbraak tot stand te brengen in het bewerkstellingen van een verbetercultuur, het optimaliseren van processen, en om in een korte tijd veranderingen te implementeren.

KALCIO Healthcare heeft ruime ervaring met Kaizen events rondom verschillende thema’s, waaronder zorglogistiek, telefonische bereikbaarheid, capaciteit, werkdruk, gastvrije ontvangst, implementatie van ICT, en integraal werken.

Lean healthcare met onze Kaizen events: dé weg naar een cultuur voor continu verbeteren

Bent u geïnteresseerd in onze Kaizen events of wilt u de mogelijkheden bespreken voor onze ondersteuning bij uw Kaizen event? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Karel Loerts

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die KALCIO Healthcare biedt op het gebied van programmamanagement, projectmanagement en projectondersteuning? Neem dan via onderstaande formulier contact op met Karel Loerts.