Nieuws

Nieuws

“Als ik de staatsloterij win, koop ik een MRI voor mijzelf!”

“Als ik de Staatsloterij win, koop ik een MRI voor mijzelf!” Sinds de eerste editie van het MRI veiligheid symposium NL in 2014, is er op de achtergrond een klankbordgroep betrokken bij de organisatie van het symposium. De klankbordgroep bestaat uit specialisten uit de praktijk, zij adviseren de consultants van KALCIO Healthcare bij het samenstellen […]

Facilitering van een Kaizen event

Facilitering van een Kaizen event Ervaring door Lianne Loeffen De professionals van KALCIO Healthcare hebben door de jaren heen meer dan 50 Kaizen events binnen verschillende ziekenhuizen georganiseerd. Ook heeft ons team vele zorgprofessionals getraind in het zelf faciliteren van Kaizen events. Vorig jaar hebben wij onze ervaringen samengevat en gepubliceerd in een whitepaper ‘Do’s […]

Do’s and don’ts om de SAR waarde te verlagen

Do’s and don’ts om de SAR waarde te verlagen Educatieve sessie MRI Veiligheid Symposium Tijdens het MRI Veiligheid Symposium 2018 in het Amsterdam UMC, verzorgde Marion Heeren van MRItraining.nl een educatieve sessie voor de deelnemers. Centraal hierin stond de “SAR waarde” en hoe deze te verlagen bij het scannen van patiënten met implantaten. “SAR is de […]

Winnaar verbeterbord MRI Veiligheid Symposium NL 2018

Winnaar verbeterbord MRI Veiligheid Symposium NL 2018 “Landelijke informatie delen/beschikbaar stellen over de opzet en inhoud van de verplichte MRI veiligheidstrainingen, zodat deze veiligheidstraininge n landelijk gelijkgesteld kunnen worden.” Tijdens het MRI symposium op 12 juni 2018 in het Amsterdam UMC locatie AMC, hebben wij onze deelnemers gevraagd naar hun verbeter ideeën rondom MRI veiligheid. […]

“Het besef over de impact van de Kaizen kwam pas later”

“Het besef over de impact van de Kaizen kwam pas later” Deelnemers aan de training ‘Kaizen, procesverbetering in de zorg’ worden getraind om zelfstandig een Kaizen event te faciliteren binnen de eigen zorg praktijk. Deelnemers worden uitgedaagd om samen met het eigen zorgteam substantiële efficiency slagen te maken, met als uitgangspunt kwaliteit van zorg en […]

Werken aan je professionele identiteit

Werken aan je professionele identiteit Binnen de transmurale zorgketen is de wereld continu in beweging. Het organiseren van de benodigde samenwerkingen, het inrichten van efficiënte zorgprocessen en het realiseren van de krachtige inzet van de medische techniek en zorg ICT vormen dé basis om binnen deze zorgmarkt mee te komen. Het team van KALCIO Healthcare […]

Lean leren denken op de werkvloer: ‘Mission impossible’?

Lean leren denken op de werkvloer: ‘Mission impossible’? Jitka Meijer, Lean Healthcare consultant Dat wat werkt en lean toolbox als dragers voor lean denken In mijn praktijk als lean consultant en organisatiepsycholoog observeerde ik telkens opnieuw dat onbekend onbemind maakt. Maar wat als het lukt om aan te sluiten bij dat wat al wel bekend […]

Intervisiesessies MRI Veiligheid Symposium 2018

Intervisiesessies MRI Veiligheid Symposium 2018 Lianne Loeffen, Management consultant Healthcare In evaluaties van eerdere edities van het MRI Veiligheid Symposium kwam vaak naar voren dat deelnemers behoefte hadden aan het uitwisselen van ervaringen en werkwijzen met MRI-collega’s uit andere zorginstellingen. Dit jaar mocht het MRI Veiligheid Symposium 2018 deelnemers uit ruim 45 verschillende zorginstellingen welkom […]

Getting Better Healthcare

Getting Better Healthcare Jitka Meijer, Lean Healthcare consultant Vroeg of laat hebben wij allemaal in meer of mindere mate te maken met de zorg. Dat gebeurde ook bij mij, waardoor ik als projectleider en organisatieadviseur steeds grotere interesse begon te ontwikkelen in de inrichting van organisatieprocessen, in het bijzonder binnen de zorg. Door mijn privé […]

KALCIO Healthcare deelt praktijk op Zorg & ICT 2018

KALCIO Healthcare op Zorg & ICT 2018, de praktijk gepresenteerd Op 17, 18 en 19 april deelde KALCIO Healthcare haar kennis en ervaring op de Zorg & ICT in de Jaarbeurs te Utrecht. Over ontwikkelingen binnen de ziekenhuisorganisatie, intramuraal en transmuraal. De integratie van Zorg ICT en de evolutie van zorgketens vragen om effectieve implementatie […]