Samenwerking beroepsvereniging

Nieuws

Samenwerking beroepsvereniging

KALCIO Healthcare vindt het belangrijk dat zorgprofessionals zich kunnen ontwikkelen en zo goede zorg kunnen verlenen. 

Afgelopen zomer zijn we benaderd door het bestuur van de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR). De afgelopen jaren (sinds 2019) werken wij samen met de vereniging en ondersteunen wij hen waar zij dat wensen. Onder andere is in een evaluatie onderzoek door KALCIO Healthcare naar voren gekomen dat de toekomstbestendigheid van de vereniging in het gedrang is. De afgelopen drie jaar hebben de toegewijde hoofdbestuursleden en de bureaumedewerkers zich onvoorwaardelijk ingezet om de vereniging te vernieuwen en draaiende te houden. De vereniging is echter op het punt gekomen dat intensievere verandering noodzakelijk is en heeft ons om advies gevraagd.

Samen hebben het NVMBR-bestuur en KALCIO Healthcare een plan gemaakt om de Medische Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen (MBB’ers) te kunnen blijven vertegenwoordigen. Een integratie van de NVMBR activiteiten binnen het door KALCIO Healthcare ontwikkelde FMIR platform met een onafhankelijke belangenbehartiging hieraan gekoppeld is voorgesteld aan de leden.

Tijdens de Algemene Vergadering hebben een aantal leden aangegeven dat zij de vereniging wensen door te starten en hierin niet gebruik te maken van het vernieuwingsvoorstel door het bestuur van de NVMBR en de directie van KALCIO Healthcare. Vanuit KALCIO Healthcare steunen we dit initiatief van harte. We wensen de leden succes en hebben laten weten dat onze deur open blijft staan om aan de ontwikkeling van de zorgprofessional en het vak te bouwen.

KALCIO Healthcare richt zich primair op het organiseren van een mooi FMIR-congres van 3 t/m 6 april 2023 voor leidinggevenden, MBB’ers, klinisch fysici, medici, administratief medewerkers, IT’ers en alle professionals binnen de Medische Beeldvorming en Radiotherapie.

Bekijk hieronder de impressie van het afgelopen FMIR congres.