Leidinggeven in de zorg in tijden van Corona

Nieuws

Leidinggeven in de zorg in tijden van Corona

Jacqueline Jonker is werkzaam als Interim manager binnen KALCIO Healthcare. Met haar kennis en ervaring op het gebied van leidinggeven is zij waardevol voor vele organisaties, zeker tijdens deze pandemie. Momenteel geeft zij leiding in diverse ziekenhuizen. In onderstaand artikel deelt zij graag haar ervaringen in tijden van COVID-19.

Het jaar 2020 was nog maar net begonnen toen we wereldwijd te maken kregen met Corona. Een pandemie! In maart was het nog allerminst duidelijk wat een ongelofelijke impact dit zou krijgen. In de eerste maanden werden we overvallen met het onbekende van dit virus en de gevolgen hiervan in de zorg. Er werden overal noodscenario’s uit de kast getrokken, maar niemand wist hoe het verloop zou zijn.

De zorg stond ineens volop in de schijnwerpers. Daar speelde het, vooral de eerste maanden van het jaar, zich af. Ongekende druk op de bedden, onrealistische taferelen op IC’s. Een groot deel van het land lag plat, maar in de zorg moest er volop gedraaid worden. Mooi om te zien hoe gedreven de medewerkers in de zorg zijn en hoe onbaatzuchtig iedereen zich opstelde om zijn steentje bij te dragen. En wat was het zwaar. Het heeft veel gedaan met mensen.

En dan ben je leidinggevende van een team zorgmedewerkers. Wat vraagt dit van je? Niets is uit het boekje, hier zijn geen scenario’s voor. Alle plannen die voor 2020 op de rol stonden konden de ijskast in. Geen idee hoe het gaat lopen. De focus ligt heel ergens anders. Het is de boel draaiende houden met voortdurend wisselende omstandigheden. Dit vraagt niet alleen van je dat je flexibel bent, maar ook dat je scherp blijft en goed focus houdt op wat er in ieder geval door moet gaan. Maar het allerbelangrijkste waar je voor staat is voor je team. Wat doet dit met hen. Wat vraagt dit van hen. Wat vraag ík van hen.

Jacqueline Jonker in overleg met collega’s

Verpleegkundigen die eerder op de IC werkten en dit nu al even niet meer deden, een bewuste keuze, gaven direct aan te willen helpen. Weer terug naar de IC, waar gewerkt moest worden onder extreme omstandigheden. Hoge werkdruk en ook hier het onbekende met het virus en het verloop ervan. Zij hadden het zwaar. Dan moet je er zijn als leidinggevende. Zien wat zij doen en wat dit met hen doet. Bewaken dat zij niet overvraagd worden en goed voor ze zorgen. Dit zijn zo een paar, naar het schijnt, vanzelfsprekendheden die je in normale omstandigheden mogelijk onopgemerkt doet. In deze periode zijn ze echter van heel groot belang gebleken.

De waarde en het belang van soft skills, om het met een inmiddels ingeburgerde term te benoemen, wordt steeds meer onderkend. In het palet aan kwaliteiten waar je als goed leidinggevende over moet beschikken, zijn de soft skills niet meer iets wat er óók bij hoort maar wordt er steeds vaker gekeken naar hoe je hierin acteert.

Kun je hiervoor leren? Zeker in de zorg zijn er heel veel leidinggevenden waarvoor het geen kunstje is, maar die er van nature al makkelijk in zitten. Maar ook dan zijn er allerlei trainingen die je verder kunnen helpen of tot nieuwe inzichten kunnen brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan trainingen op het gebied van communiceren en assertiviteit.

We zijn inmiddels bijna een jaar verder in de Coronatijd en de ontwikkelingen gaan snel. We worden niet echt meer overvallen door onverwachte stromen patiënten, maar de werkdruk is nog steeds hoog. Er is nu meer zicht op een goed werkend vaccin hoewel de termijn waarop dit echt effect gaat krijgen nog niet heel concreet is. Ondertussen staan een heleboel medewerkers nog goed in de wedstrijd en is het aan ons als leidinggevenden om ons team te coachen en support(er)en om dit te kunnen blijven doen.

Stay safe!

Persoonlijk leiderschap: Laat je niet leiden door de situatie, maar door jezelf

Nieuws

Persoonlijk leiderschap: Laat je niet leiden door de situatie, maar door jezelf

Persoonlijk leiderschap is het vermogen om je positieve leiderschapskenmerken te ontwikkelen en te gebruiken om de richting van je leven te sturen. Vaak wordt de term persoonlijk leiderschap geassocieerd met personen in een leidinggevende positie. Echter, persoonlijk leiderschap is een term die voor iedereen van belang is ongeacht wie je bent of wat je doet. Zeker in onzekere en uitdagende tijden zoals de COVID-pandemie is persoonlijk leiderschap relevant.

Door je bewust te zijn van je vermogen tot persoonlijk leiderschap kun zelf controle nemen over je carrière, persoonlijke ontwikkeling en je eigen leven in plaats van tijd en toeval je koers te laten bepalen. Je bent in staat je doelen te realiseren door optimaal gebruik te maken van je eigen kwaliteiten en talenten. Je weet waar je goed in bent, waar je zwakke punten liggen en wat je stijl is. De basis van persoonlijk leiderschap is zelfkennis en vraagt dan ook om introspectie. Persoonlijk leiderschap begint op het moment dat jij besluit hier vorm aan te geven en er voor kiest om zelf regie te nemen over je leven.  

Om leiding te nemen over je eigen leven zijn er vier stappen:

  • Het vergroten van je zelfkennis
  • Richting bepalen
  • Je zelf klaarstomen voor succes
  • De juiste randvoorwaarden creëren

Het vergroten van je zelfkennis

Een ander belangrijk aspect van zelfkennis vergroten is je bewust te zijn van je eigen belemmerende overtuigingen. Veel mensen weerhouden zichzelf om bepaalde dingen te doen omdat ze denken het toch niet te kunnen. Dit is vaak ingegeven door eerdere ervaringen, feedback die ze hebben ontvangen of angsten. Alleen door jezelf hier bewust van te zijn ben je in staat dit te doorbreken en belemmerende overtuigingen om te buigen naar uitdagingen.

Wie ben ik en wat kan ik? Bewust zijn van wie je bent en je zelfkennis vergroten is de basis van persoonlijke ontwikkeling en van persoonlijk leiderschap. Ieder mens wordt gedreven door bepaalde waarden en overtuigingen en bestaat uit een combinatie van kwaliteiten, talenten en mogelijke valkuilen. Je zelf bewust zijn van deze zaken maakt dat je bewuster kunt leven en bewuster keuzes kunt maken. Er zijn tal van instrumenten voor zelfanalyse. Natuurlijk zijn deze tools niet exact maar ze helpen je wel om te reflecteren op wie je bent als persoon.

Richting bepalen

Een van de manieren om richting te bepalen is het hebben van een persoonlijke missie. Bedrijven hebben allemaal een missie. Het helpt hen richting te nemen door te definiëren wie ze zijn en waarom ze doen wat ze doen. Waarom zouden wij als mens dan geen missie hebben in ons leven?

Voor het bepalen van de richting welke je wilt geven aan je eigen leven is het belangrijk om te weten wat jou drijft. Onze persoonlijke waarden zijn hierin van groot belang omdat deze vaak ten grondslag liggen aan onze acties en meningen. Ontevredenheid kan ontstaan als er niet wordt gehandeld naar bepaalde waarden of wanneer twee belangrijk waarden conflicterend zijn. ​Door bewust te zijn van je belangrijkste waarden en deze te prioriteren zal helpen om in kaart te brengen wat je daadwerkelijk motiveert.

De juiste randvoorwaarden creëren

Als vierde stap is het van belang dat je de juiste randvoorwaarden creëert zodat je jouw persoonlijk leiderschap mogelijk kan maken. Dit kan betekenen dat je bepaalde saboterende gewoontes niet langer doet, of dat je jezelf verder ontwikkelt om de resultaten te bereiken die je voor ogen hebt. Ook externe factoren zijn van invloed op het mogelijk maken van persoonlijk leiderschap. Zo is het van belang om je bewust te zijn van zaken of personen die je veel energie kosten of je juist veel energie geven. Dit stelt je in staat om energienemers te elimineren en je leven juist te verrijken met energiegevers.

Tot slot

Persoonlijk leiderschap kan je helpen om sturing te geven aan je leven. Juist in deze tijd is dit van groot belang. De COVID-pandemie maakt dat er veel beslissingen voor ons genomen worden en we soms het idee hebben dat we steeds minder controle hebben over ons eigen leven. We doen wat van ons verwacht wordt maar missen het stukje zelfregie. Door je bewust te zijn dat jij degene bent aan het stuurwiel en dat je zelf kunt bepalen waar je heen wilt geeft jou weer de regie. Het draagt bij aan een positieve instelling en je stressbestendigheid en mentale veerkracht nemen toe.

Door Daniëlle Nijsten, werkzaam als Operationeel directeur, consultant en trainer bij KALCIO Healthcare. KALCIO Healthcare streeft er naar om een positieve bijdrage te leveren aan de toegankelijkheid, effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidzorg. Hierbij werkt KALCIO Healthcare vanuit de kernwaarden: strategisch transformeren, samen voor het beste resultaat en toegewijd en flexibel. Persoonlijk leiderschap is hier een belangrijk onderdeel van en is een belangrijk element voor succes.

MRI onderzoek bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel, waar staan we?

Nieuws

MRI onderzoek bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel, waar staan we?

In 2011 werd gestart met de DENSE-studie. Een landelijk (multicenter) onderzoek met als doel te kijken of een MRI-onderzoek bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel meer borstkanker in een vroeg stadium kan opsporen. Een van de redenen dat de studie werd opgezet was omdat in de groep vrouwen met zeer dicht borstweefsel (ongeveer 8% van alle vrouwen), 1 op de 3 borstkanker gevallen niet wordt ontdekt binnen het bestaande bevolkingsonderzoek. Bij vrouwen met weinig borstweefsel worden wel bijna alle tumoren gevonden. Gedurende de DENSE-studie werd een groep van ongeveer 4800 vrouwen tussen 50 en 75 jaar, na deelname aan het bevolkingsonderzoek, willekeurig geselecteerd en uitgenodigd voor een aanvullend MRI-onderzoek. Deze deelnemende vrouwen zijn vervolgens zes jaar gevolgd en kregen na iedere reguliere screening een aanvullend MRI-onderzoek.

In november 2019 werden de eerste veelbelovende resultaten van de studie gepubliceerd. Hieruit kwam naar voren dat van iedere 1000 vrouwen met zeer dicht borstweefsel, 17 van hen de diagnose borstkanker kregen. Bij de gewone screening werd bij geen van hen iets afwijkends waargenomen. Hoewel dit een belangrijke uitkomst was, moest dit worden afgewogen tegen de extra kosten en andere bijkomende aspecten. Zo duurt een MRI-onderzoek langer dan het maken van een mammogram, er is een contrastinjectie nodig en er waren ook vrouwen die ten onrechte een biopt kregen omdat op MRI een goedaardige afwijking als mogelijk verdacht werd gezien.

Binnenkant mobiele MRI bus

6 oktober 2020 publiceerde de Gezondheidsraad het langverwachte advies over de uitbreiding van het bevolkingsonderzoek borstkanker met MRI. De Gezondheidsraad adviseerde hierin om vrouwen met zeer dicht borstweefsel geen aanvullend MRI-onderzoek aan te bieden binnen het bestaande bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit advies werd beargumenteerd met de toevoeging dat zij wel de noodzaak zien voor de vrouwen met zeer dicht borstweefsel, maar dat zij MRI-onderzoek hierbij geen toekomstbestendige oplossing vinden. Zo komt uit het advies naar voren dat MRI-onderzoek veel foutpositieve uitslagen met zich meebrengt, wat wil zeggen dat uit vervolgonderzoek blijkt dat de uitslag geen borstkanker blijkt te zijn. Dit type uitslag kan psychisch en fysiek belastend zijn. Daarnaast leidt het MRI-onderzoek mogelijk tot meer overdiagnose en meer overbehandeling bij vrouwen waarbij borstkanker anders nooit aan het licht was gekomen, zo concludeerde de Gezondheidsraad.

De belangrijkste reden om de inzet van MRI bij het diagnosticeren van borstkanker bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel als niet-toekomst-bestendig te bestempelen is het bestaan van een alternatieve methode genaamd Contrast Enhanced Mammography (CEM), ook wel bekend als een mammografie met contrastmiddel. CEM is te vergelijken met een normale mammografie, alleen krijgen vrouwen bij deze methode een aantal minuten voor het maken van de foto een contrastmiddel ingespoten wat zich opstapelt in het tumorweefsel. Hierdoor is de tumor gemakkelijker op te sporen aan de hand van beelden (1). In het advies van de Gezondheidsraad wordt benadrukt dat de CEM-methode aanzienlijk goedkoper is en dat opschalen van de mammografiecapaciteit een eenvoudigere klus is vergeleken met het realiseren van voldoende MRI-capaciteit. Maar is dit wel echt zo? De CEM-methode kan namelijk niet in een bus worden uitgevoerd en zal ook in een ziekenhuis moeten plaatsvinden. Daarbij zal ook een arts en een reanimatieteam aanwezig moeten zijn wat kan leiden tot behoorlijke investeringen. Tevens zou de vraag gesteld kunnen worden of bij deze methode het nut opweegt tegen de risico’s die het met zich meebrengt. In het Gezondheidsraad advies wordt gesproken over het feit dat zowel bij CEM als MRI-onderzoek gebruik wordt gemaakt van contrastmiddelen. Hierbij mag wel worden aangestipt dat bij beide methoden niet dezelfde soort contrastmiddelen worden gebruikt. Bij MRI-onderzoek wordt gebruikt gemaakt van een contrastmiddel gebaseerd op gadolinium, terwijl bij CEM gebruik wordt gemaakt van een contrastmiddel gebaseerd op iodine (2,3). Het is bekend dat een contrastmiddel op basis van iodine een hogere kans op allergische reacties en andere bijwerkingen met zich meebrengt (2,4). Daarnaast kan men zich natuurlijk afvragen hoe lang het gaat duren totdat deze techniek toepasbaar is bij het bevolkingsonderzoek en of deze techniek net zo goed en nauwkeurig is als MRI. Wat doen we dan tot die tijd met de 1360 vrouwen met zeer dicht borstweefsel die jaarlijks niet worden gediagnosticeerd, maar wel borstkanker hebben (5)?

Dat er nu al, op basis van het advies van de Gezondheidsraad, besloten lijkt te worden om het aanvullende MRI-onderzoek af te slaan is een lastige kwestie. Stel je voor dat bij de CEM-methode de voordelen ook nauwelijks opwegen tegen de nadelen of dat het minder goed werkt dan MRI; welke kant gaan we dan op? Het zou interessant zijn als de twee methoden, na verder onderzoek naar de effectiviteit van CEM, nog eens naast elkaar worden gelegd en zo snel mogelijk worden toegepast.

KALCIO Healthcare is vanaf het begin betrokken geweest bij de DENSE-studie gericht op de capaciteitsinvulling van de cohort vrouwen die het MRI-onderzoek hebben ondergaan. Ook heeft KALCIO Healthcare een bijdrage mogen leveren op het advies opgesteld door het RIVM rondom capaciteit voor een mogelijke integratie van MRI binnen het bevolkingsonderzoek.

Referenties

  1. Laurentius Ziekenhuis Roermond. (z.d.). Contrast Enhanced Mammography (CEM). https://www.laurentiusziekenhuisroermond.nl/contrast-enhanced-mammography-cem
  2. Radiological Society of North America (RSNA) and American College of Radiology (ACR). (2018). Contrast Materials. RadiologyInfo. https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=safety-contrast
  3. Zanardo, M., & Cozzi, A. (2019, 1 december). Technique, protocols and adverse reactions for contrast-enhanced spectral mammography (CESM): a systematic review. PubMed Central (PMC). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6677840/
  4. Kaller, M. O., & An, J. (2020, 25 mei). Contrast Agent Toxicity. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537159/
  5. Centraal Bureau voor de Statistiek. (2018, 26 augustus). Mannen en vrouwen per leeftijdsgroep. https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/35/mannen-en-vrouwen-per-leeftijdsgroep