How to Kaizen

Nieuws

“How to Kaizen”, de basis voor een succesvol Kaizen event

Na de eerste Kaizen events georganiseerd door KALCIO Healthcare merkten wij dat op de eerste dag van een Kaizen relatief veel tijd besteed moest worden aan de kennismaking van het Kaizen proces en de methodiek. En ook de kennismaking met elkaar, het kernteam, op een eerste dag van het Kaizen event vroeg relatief veel aandacht. De kennis en kunde van de Kaizen methodiek binnen het kernteam kan doorslaggevend zijn voor een geslaagd Kaizen. En ook de samenwerking binnen het kernteam is van vitaal belang voor een goed resultaat binnen het Kaizen en daarna. Met name bij Kaizen events over zorgpaden heen of waarbij een hoog multidisciplinair karakter is, ontmoeten collega’s elkaar regelmatig voor de eerste keer binnen een Kaizen. Dat klinkt wellicht vreemd, echter de ketens van zorg zijn complex en direct persoonlijk contact is door ICT middelen steeds minder noodzakelijk, zo lijkt, binnen een zorgproces. Toch toont elke Kaizen event weer aan dat het directe contact op regelmatige basis met alle actoren, op de verschillende niveaus en disciplines rondom een proces of zorgpad, belangrijk is. Een Lean aanpak helpt daarbij.

Voor een goede kennismaking binnen het kernteam en met het Kaizen proces organiseren wij een aantal weken voor een Kaizen event de workshop “How to Kaizen”. De workshop is gericht op een diepere kennismaking met de deelnemers in het kernteam. En geeft de deelnemers een duidelijk inzicht in hoe de Kaizen week zal worden georganiseerd en wat van de deelnemers wordt verwacht. Met een aantal Lean spellen worden de deelnemers van het kernteam “opgewarmd” en enthousiast gemaakt voor een succesvol Kaizen event.

Jitka Meijer, KALCIO Healthcare

Vandaag leidde Jitka Meijer – interim professional de workshop “How to Kaizen” voor een kernteam met medisch specialisten, radiologie laboranten, planners, HIX specialisten en leidinggevenden vanuit het Prinses Máxima Centrum en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ter voorbereiding op een Kaizen in maart aanstaande gericht op de integrale planning van medische beeldvorming binnen de kinderoncologie.

De “How to Kaizen” workshop is een van de onderdelen in de voorbereidingsfase op een Kaizen zoals KALCIO Healthcare die organiseert. Met meer dan 55 Kaizen events georganiseerd door KALCIO Healthcare binnen ziekenhuizen biedt de gestructureerde aanpak een succesvol resultaat voor vrijwel elk operationele uitdaging binnen zorgprocessen of zorg onderdelen.

KALCIO Healthcare faciliteert zorgteams bij hun ontwikkeling naar excellente zorg. Onder andere door de organisatie van Kaizen events en een uitgebreide Lean toolbox. Wilt u meer weten over Kaizen en wat KALCIO Healthcare kan betekenen binnen het zorgonderdeel of zorgproces waar u werkzaam bent? Wij komen graag een keer vrijblijvend langs voor een gesprek over hoe Kaizen en Lean in de zorg bij u kan worden toegepast. Stuur een mail naar secretariaat@kalcio.nl.

Wilt u of uw collega zelf leren hoe u een Kaizen event kunt organiseren? Schrijf u dan nu in voor de training “Kaizen – procesverbetering in de zorg”

 

 

 

 

Betaalbare zorg voor iedereen, ook in de toekomst

Nieuws

Betaalbare zorg voor iedereen, ook in de toekomst

KALCIO Healthcare en Management Talent bundelen krachten

KALCIO Healthcare en Management Talent werken intensief samen om kwalitatief goede zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden.

De zorgvraag en zorguitgaven stijgen de komende jaren fors. Nederland geeft volgens het CBS jaarlijks 96 miljard uit aan zorg en dat bedrag neemt alleen maar toe. De zorguitgaven stijgen sneller dan onze economische groei kan bijbenen. Een Nederlander geeft gemiddeld jaarlijks al bijna 6.000 euro uit aan zorgkosten. Die situatie is niet langer houdbaar.

Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden moeten zorgorganisaties anders gaan werken en de mogelijkheden van nieuwe technologie maximaal benutten. KALCIO Healthcare en Management Talent helpen ziekenhuizen en zorgorganisaties met deze omslag en het verbeteren van de doelmatigheid en kwaliteit van zorg.

Naast creativiteit, innovatie kracht en het optimaliseren van processen, spelen groepsdynamica, cultuur en leiderschap een zeer belangrijke rol bij het buiten de bestaande kaders (durven) denken en het succesvol realiseren van de noodzakelijk veranderingen. Karel Loerts, initiatiefnemer van KACLIO Healthcare en Walter Kienhuis, oprichter van Management Talent werken samen met hun teams interim managers en interim consultants aan deze dagelijkse uitdagingen naar transformatie in de zorg.

Karel Loerts en Walter Kienhuis

Met de samenwerking tussen KALCIO Healthcare en Management Talent ontstaat er een collectief voor strategisch, tactische en operationeel management in de zorg. KALCIO Healthcare en Management Talent hebben samen al meer dan 80 ziekenhuizen en zorgorganisaties geholpen met het verbeteren van de zorg. Door het bundelen van kennis, ervaring en specialisten kunnen ze ziekenhuizen en zorgorganisaties nog sneller en beter ondersteunen. Zodat goede zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen in Nederland die zorg nodig heeft. Uitgangspunt van de samenwerking is: “Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.” (Ralph Waldo Emerson)

Over KALCIO Healthcare

KALCIO Healthcare helpt ziekenhuizen en zorgorganisaties met het realiseren van topzorg. Door het leiden en versterken van zorgteams, het verbeteren van zorgprocessen, de inzet van medische techniek en ICT en het realiseren van een veilige plek voor patiënt en zorgprofessional. KALCIO Healthcare heeft hiervoor gespecialiseerde interim managers en consultants. Daarnaast deelt KALCIO Healthcare haar kennis en expertise met professionals uit zorg organisaties binnen haar eigen Academy.

Over Management Talent

Management Talent realiseert duurzame zorgorganisaties door het succesvol doorvoeren van veranderingen en het vergroten van het verandervermogen van de organisatie. Management Talent is gespecialiseerd in interim verandermanagement, interim projectmanagement en organisatieontwikkeling binnen de zorg.

Contact en meer informatie

Karel Loerts, KALCIO Healthcare, tel. 06-22476342, KALCIO Healthcare

Walter Kienhuis, Management Talent, tel. 06-27086458, Management Talent

Faciliteren van een Kaizen event

Nieuws

Faciliteren van een Kaizen event

Ervaring door Lianne Loeffen

De professionals van KALCIO Healthcare hebben door de jaren heen meer dan 50 Kaizen events binnen verschillende ziekenhuizen georganiseerd. Ook heeft ons team vele zorgprofessionals getraind in het zelf faciliteren van Kaizen events. Vorig jaar hebben wij onze ervaringen samengevat en gepubliceerd in een whitepaper ‘Do’s en dont’s rondom Kaizen events ’. Onze collega Lianne Loeffen heeft hier na het afronden van onze 3-daagse Kaizentraining en tijdens haar eerste Kaizen event veel aan gehad. Lianne doet verslag van haar ervaringen in relatie tot de ‘Do’s en dont’s’ voor Kaizen events:
“Als interim professional binnen KALCIO Healthcare kreeg ik in juli 2018 de gelegenheid een Kaizen event te faciliteren bij een klant met als doel om in één week een geborgen verbeterslag te maken binnen hun werkprocessen. Hoewel ik de theorie van Kaizen goed beheers, kwam ik in de praktijk tijdens de organisatie en uitvoering van het event voor een aantal uitdagingen te staan.

Lianne Loeffen

Planning en tijdsinvestering

Allereerst nam het plannen van het Kaizen event veel tijd in beslag. Er is namelijk voldoende tijd nodig zowel voorafgaand als na afloop van het event om de workshops voor te bereiden, uit te werken, om de actiepunten in kaart te brengen, acties in gang te zetten en afspraken te borgen. Een grote uitdaging hierbij was dat de kernteamleden uitgeroosterd moesten kunnen worden, terwijl de patiëntenzorg op de afdeling gewoon doorgaat. Het bleek uiteindelijk niet mogelijk om alle kernteamleden bij alle workshops aanwezig te hebben en dat resulteerde aanv

ankelijk in een verdeeldheid in begrip van de Kaizen methodiek. Voldoende tijd te kunnen investeren bleek een zeer belangrijke ‘do’. Om het nadelige effect van de afwezigheid van een aantal betrokkene op te vangen heb ik mij toen laten inspireren door een andere ‘do’.

Communicatie met betrokkenen binnen en buiten het kernteam

Om voor te zorgen dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van alles wat behandeld is, heb ik de medewerkers die niet bij de sessie aanwezig waren op een later moment alsnog meegenomen in de Kaizen methodiek. Ook tijdens het verbeterproces heb ik aandacht besteed aan het onderbouwen van elke stap, het hoe en waarom van de Kaizen methode. Ondanks de drukke agenda’s is het uiteindelijk toch gelukt om een gedragen begrip van het continu verbeteren te bereiken.
Als facilitator blijf je na afloop niet op de afdeling en kun je dus niet toezien op het borgingsproces van de verbeteracties. Om dat te kunnen ondervangen is het essentieel om een gevarieerd kernteam samen te stellen, waarbij stakeholders uit alle lagen van het proces geïncludeerd worden. Zij kunnen namelijk de vertaalslag maken richting de werkvloer en hebben door hun deelname eigenaarschap en dus verantwoordelijkheid over de verbeteracties. Ook kunnen zij extra informatie bij hun teams ophalen als input voor de workshops en hun collega’s betrekken bij het verbeterproces. Zo kon ik dus alleen maar tevreden toekijken als de leden van het kernteam het initiatief namen om door te pakken en wanneer ik zag dat de betrokkenheid onder de teams als een olievlek verder groeide.

Personen uit het kernteam betrekken en gelijkwaardig behandelen

Daarop aansluitend heb ik ook ervaren dat consistente en eenduidige communicatie van essentieel belang is om op de incidentele afwezigheid van kernteamleden en andere procesbetrokkenen in te spelen. Iedere procesbetrokkene zal namelijk op de hoogte gesteld moeten worden over de stand van zaken, zodat eenieder evenveel kennis heeft, er geen frustraties ontstaan vanwege incomplete informatievoorziening en om eenieder in gelijke mate te betrekken en betrokken te houden. Zeker een ‘do’!

Workshop “knelpunten”

Kaizen event in lijn met de doelstelling vanuit de klant

Een belangrijke factor is tevens dat de leidinggevende van de afdeling deelneemt aan het Kaizen event. De leidinggevende heeft de bevoegdheid om keuzes te maken, zaken te regelen en hier prioriteit aan te geven. Zowel tijdens de workshops gedurende de Kaizen eventweek als na afloop van de week vormt de leidinggevende een belangrijke schakel om de acties voort te kunnen zetten en te borgen in de dagelijkse gang van zaken. Wat ik heb gemerkt is wanneer de leidinggevende niet deelnam aan een workshop en deze achteraf of tussen de workshops door ingelicht diende te worden, het proces werd vertraagd en de energie binnen het kernteam inzakte. Zo wisten de teamleden niet of bepaalde oplossingen daadwerkelijk doorgevoerd konden worden, zonder toestemming van de leidinggevende en dus toestemming van de organisatie. Gelukkig zag ik tijdens de overleggen na afloop van het event, waarbij de leidinggevende aanwezig was, precies het tegenovergestelde gebeuren! De leidinggevende gaf het team het vertrouwen in de richting die het team nam en die paste bij de richting bepaald vanuit de organisatie. Zo begreep ik het belang van deze ‘do’ maar ook het belang van de aanwezigheid van de leidinggevende als tussenschakel.”

Wilt u ook net als Lianne binnen je eigen organisatie aan de slag met verbeteren met behulp van Kaizen event? Schrijf u in voor de 3-daagse Kaizen training.

“Het besef over de impact van de Kaizen kwam pas later”

Nieuws

“Het besef over de impact van de Kaizen kwam pas later”

Deelnemers aan de training ‘Kaizen, procesverbetering in de zorg’ worden getraind om zelfstandig een Kaizen event te faciliteren binnen de eigen zorg praktijk. Deelnemers worden uitgedaagd om samen met het eigen zorgteam substantiële efficiency slagen te maken, met als uitgangspunt kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.

Sandra Geuzenbroek, senior echografist in het UMC Utrecht volgde de training binnen de KALCIO Academy. Samen met mede cursist Bart-Jan de Man organiseerde Sandra een Kaizen binnen de echo unit in het UMC Utrecht.

“Tijdens het Kaizen event ben je druk met de organisatie en het betrekken van het team. Dit alles naast het dagelijkse werk dat gewoon door gaat, niet alleen voor mijzelf, maar voor alle teamleden. Je zit dan middenin een mooi proces, waarvan je de uitkomsten in aanvang niet kan overzien. Het besef over de impact van de Kaizen kwam pas later. Ik ben ook echt verrast wat er uiteindelijk op gang is
gekomen. Het doorlopen van de Kaizen stappen levert oplossingen die je in de normale manier van werken niet direct ziet. De samenwerking binnen ons team echografisten vind ik bijvoorbeeld al zeer sterk, maar door de toepassing van de Kaizen methode is deze samenwerking nog verder uitgebouwd. Ook de samenwerking met de radiologen en hun betrokkenheid tijdens het Kaizen event was boven verwachting”, vertelt Sandra tijdens de projectevaluatie met Kaizen trainer, Jitka Meijer.

Wil je ook deelnemen aan de training ‘Kaizen, procesverbetering in de zorg’ en wil je samen met je eigen zorgteam de kwaliteit van zorg verbeteren? Kijk voor meer informatie en schrijf je in via deze link. Of stuur een e-mail naar info@kalcio.nl.

Werken aan je professionele identiteit

Nieuws

Werken aan je professionele identiteit

Binnen de transmurale zorgketen is de wereld continu in beweging. Het organiseren van de benodigde samenwerkingen, het inrichten van efficiënte zorgprocessen
en het realiseren van de krachtige inzet van de medische techniek en zorg ICT vormen dé basis om binnen deze zorgmarkt mee te komen. Het team van

Jutine Bruijs & Sharon Bijen-Groenberg

KALCIO Healthcare is gespecialiseerd in het organiseren van deze basis binnen en rondom ziekenhuizen.

In onze ambitie om een sterke bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit en veiligheid van zorg, past een team vol interim organisatie professionals. Zo, beschikt het team van KALCIO Healthcare over de capaciteit om ziekenhuisorganisaties en haar ketenpartners optimaal te faciliteren binnen projecten en de lijnorganisaties te versterken.

Lamenta Romeijn & Sharon Bijen-Groenberg

Om onze ambities waar te kunnen blijven maken, stromen jaarlijks nieuwe collega’s in ons team. Zij hebben allen ervaring en/of een opleidingsachtergrond op het gebied van organisatie van de zorg en zijn gericht op een continue persoonlijke ontwikkeling.

Bij de instroom binnen KALCIO Healthcare wordt gestart met een traject (traineeship) dat in het teken staat van de eigen professionele identiteit. Gedurende de startperiode van één tot twee jaar oriënteren instromers zich op de diversiteit aan specialisaties binnen zorgorganisaties. Gedurende deze periode wordt op basis van de eigen kwaliteiten en interesses focus gegeven aan de ontwikkeling van competenties en vaardigheden.

In juli 2018 ontvingen Lamenta Romeijn en Jutine Bruijs het certificaat voor een succesvolle afronding van hun traineeship. Sharon Bijen-Groenberg, opleider binnen de KALCIO Academy, deelde de certificaten en een presentje uit.

Lean Healthcare

Lean leren denken op de werkvloer: ‘Mission impossible’?

Nieuws

Lean leren denken op de werkvloer: ‘Mission impossible’?

Jitka Meijer, Lean Healthcare consultant

Dat wat werkt en lean toolbox als dragers voor lean denken

In mijn praktijk als lean consultant en organisatiepsycholoog observeerde ik telkens opnieuw dat onbekend onbemind maakt. Maar wat als het lukt om aan te sluiten bij dat wat al wel bekend is? Iedereen is toch elke dag weer bezig met nieuwe keuzes te maken, dus met verandering, al is dat van geringe omvang? In dit artikel wil ik kijken naar hoe je dat wat al werkt, en bekend is, kunt gebruiken bij de introductie of verankering van lean denken op jouw eigen werkvloer.

Principes van lean denken

Lean Healthcare
Lean Healthcare

De vijf bekende principes van lean denken zijn:

 • waarde voor de klant vaststellen;
 • de processen die daarbij een rol spelen bepalen;
 • storing weghalen en flow in het werkproces creëren;
 • elke stap afstemmen op de vraag van de klant;
 • blijven verbeteren.

Ik neem hier kort de principes door. Het eerste principe gaat over voor wie je doet wat je doet en wat voor hem of haar van belang is. De meeste mensen die in de zorg werken denken dan al direct aan de patiënt. Het is dan niet meer zo moeilijk om ook aan de aanvrager of collega te denken.

In het tweede en derde principe gaat het over het werkproces, de toegevoegde waarde van elke stap en het creëren van een flow. We weten allemaal hoe fijn het is om lekker door te kunnen werken zonder hierbij gestoord te worden. De inefficiënte inrichting van het werkproces (tweede principe – in positieve vorm) zorgt er alleen wel vaak voor dat er geen flow aanwezig is (derde principe – in positieve vorm). Wat je vaak ziet gebeuren, is dat er een werkvoorraad wordt opgebouwd, zodat de hele stapel werk in één keer kan worden weggewerkt. Hierdoor is het dan vaak niet meer mogelijk om op basis van de vraag van de klant te werken (vierde principe) en het lukt ook niet altijd om alles weg te werken. Daardoor loopt het werkvoorraad op, de toegangstijd en de doorlooptijd tot aan het onderzoeksverslag nemen toe, enzovoort. Je bent er aan gewend geraakt om steeds brandjes te blussen.

En hoe zit het dan met het laatste principe? Denk eens terug aan toen jij begon op een nieuwe werkplek. Misschien had je al ergens anders ervaring opgebouwd en zag je toen nog met een frisse blik hoe het anders kon? En daar zit helaas de ‘onmogelijkheid’, want die frisse blik moet het opnemen tegen de bestaande routine. Routine kan een gevoel van zekerheid geven en bepaald comfort, tenminste als het aantal brandjes om te blussen nog acceptabel is. Om de routine te doorbreken heb je dus een goede reden nodig. Is de reden aanwezig, dan is er ook ruimte voor die frisse blik om er stap voor stap uit te komen.

Lean toolbox

Met een zinvolle reden voor verandering en een goed gevulde lean toolbox, met onder andere de waardestroom analyse of de oorzaak-gevolg analyse, kun je de lean principes gemakkelijk toepassen op jouw eigen werkvloer. In een multidisciplinaire setting ga je zo met elkaar de confrontatie aan om de ruimte te bepalen tussen de reden voor de verandering – dat wat je wilt bereiken, en de huidige situatie – en de ingeslopen routine. Stap voor stap pak je het ene obstakel na het andere en zet je de lean principes recht, die dus toch niet zo onbekend blijken, om vervolgens tot breed gedragen oplossingen te komen.

Jitka Meijer is bij KALCIO Healthcare verantwoordelijk voor het onderdeel lean en deelt binnenkort haar kennis en kunde tijdens een gratis kennismaking met de praktijk van lean in de zorg.

Lean Healthcare
Jitka Meijer, Lean Healthcare

Schrijf je in voor de GRATIS summercourse

werksessie MRI veiligheid

Intervisiesessies MRI Veiligheid Symposium 2018

Nieuws

Intervisiesessies MRI Veiligheid Symposium 2018

Lianne Loeffen, Management consultant Healthcare

In evaluaties van eerdere edities van het MRI Veiligheid Symposium kwam vaak naar voren dat deelnemers behoefte hadden aan het uitwisselen van ervaringen en werkwijzen met MRI-collega’s uit andere zorginstellingen. Dit jaar mocht het MRI Veiligheid Symposium 2018 deelnemers uit ruim 45 verschillende zorginstellingen welkom heten; een uitgelezen moment om deze kennisuitwisseling te faciliteren in de vorm van intervisiesessies.
Onder leiding van ervaringsdeskundigen op het gebied van MRI werd er in groepen over een casus gesproken waarin een student een non-MRI-safe infuuspaal de scanruimte in had gereden, die vervolgens – gelukkig zonder iemand te verwonden – in de scanner terechtkwam. Wat was hier nu fout gegaan? En hoe zou je dit kunnen voorkomen?

Gedurende de sessies bleek dat er een hoop vragen leven onder de deelnemers als het gaat om MRI veiligheid, of iemand nu al 20 jaar werkzaam was binnen MRI, of pas drie maanden geleden voor het eerst op de MRI ging werken. Want wat ís nu eigenlijk de beste manier om zo veilig mogelijk te werken?
Is dat het gebruik van MRI-safe infuuspalen met de juiste bestickering? Of is dit alleen maar verwarrend voor medewerkers die sporadisch patiënten naar de MRI begeleiden, en is het beter om geen enkele infuuspaal in de buurt te laten? Zo bleek één zorginstelling gebruik te maken van haakjes waar het infuus aan gehangen kan worden, waardoor er nooit een infuuspaal de scanruimte in hoeft. De meningen waren zeer verdeeld en de verschillen tussen zorginstellingen zijn groot.

Een ander onderwerp dat veelvuldig ter sprake kwam in de discussies was de grote zorg over het alleen werken tijdens pauzes of avonddiensten. Op deze momenten kan een noodsituatie bijzonder gevaarlijk zijn voor zowel patiënt als medewerker, zeker als er geen adequate noodknoppen of alarmsystemen aanwezig zijn. De verantwoordelijkheid bij (eventuele) incidenten wordt nadrukkelijk gevoeld op de schouders van de MRI-laboranten. Verschillende deelnemers gaven dan ook aan bezig te zijn met het opzetten van MRI veiligheidsbeleid binnen hun eigen zorginstelling om de kans op incidenten zo klein mogelijk te maken en houden. Helaas blijkt echter dat zij vaak tegen obstakels aanlopen in dit proces zoals het gebrek aan beschikbaar gestelde tijd en geld. Mede hierdoor is de behoefte aan onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling tussen zorginstellingen groot: waarom zou iedereen het wiel opnieuw moeten uitvinden?

 

Getting Better Healthcare

Nieuws

Getting Better Healthcare

Jitka Meijer, Lean Healthcare consultant

Vroeg of laat hebben wij allemaal in meer of mindere mate te maken met de zorg. Dat gebeurde ook bij mij, waardoor ik als projectleider en organisatieadviseur steeds grotere interesse begon te ontwikkelen in de inrichting van organisatieprocessen, in het bijzonder binnen de zorg. Door mijn privé ervaring ben ik terechtgekomen bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Als professional heb ik daar nu ook de gelegenheid gekregen om samen met de zorgprofessionals te werken aan het optimaliseren van de werkprocessen.

Sinds 2008 heb ik gewerkt aan uiteenlopende complexe projecten voor dienstverlenende organisaties. Ik heb mijn bijdrage geleverd aan de introductie van dienend leiderschap bij een groot Nederlands familiebedrijf met focus op facilitaire dienstverlening in de gezondheidszorg. Hier heb ik geleerd dat organisaties kunnen groeien door eigen mensen te ontwikkelen, zodat zij succesvol hun bijdrage kunnen leveren aan een gezamenlijk resultaat. Later heb ik mij bezig gehouden met het scheppen van passende randvoorwaarden, gebruikersacceptatie, voor implementatie van digitale systemen ter ondersteuning van het strategische doel van organisaties. Hierna heb ik een zorgverzekeraar begeleid om eigen bedrijfsprocessen te leren bekijken vanuit de ervaring van de klant om zo nog beter aan te sluiten bij de klantbehoeften. Toen werd ik zelf, door ziekte in mijn familie, ervaringsdeskundige op het gebied van oncologische ziekenhuiszorg. Vanaf dat moment wilde ik mijn expertise inzetten om bijdrage te leveren aan de inrichting van processen in de zorg. Zo ben ik als leancoach in opleiding aan de slag gegaan met de begeleiding van een reorganisatie, om een toekomstbestendig en doelmatig Echocentrum neer te zetten. Na mijn certificering tot Black Belt Lean ben ik in dienst getreden bij KALCIO Healthcare, waar het verkrijgen van betere ziekenhuiszorg hoog in het vaandel staat. Naast het uitvoeren van projecten draag ik hier de verantwoordelijkheid voor het onderdeel Lean Healthcare. Met elkaar en samen met de teams die wij ondersteunen, maken wij elke dag kleine stappen om het steeds beter te kunnen doen voor de patiënten, interne klanten, medewerkers en de organisaties – de ziekenhuizen, waar wij voor werken.

‘… getting better, a little better all the time …’ Paul McCartney

KALCIO Healthcare deelt praktijk op Zorg & ICT 2018

Nieuws

KALCIO Healthcare op Zorg & ICT 2018, de praktijk gepresenteerd

Op 17, 18 en 19 april deelde KALCIO Healthcare haar kennis en ervaring op de Zorg & ICT in de Jaarbeurs te Utrecht. Over ontwikkelingen binnen de ziekenhuisorganisatie, intramuraal en transmuraal. De integratie van Zorg ICT en de evolutie van zorgketens vragen om effectieve implementatie van nieuwe technologie, de re-design en optimalisatie van processen en de ontwikkeling van zorgprofessionals en zorg teams. Dit is het werkveld van de interim professionals binnen KALCIO Healthcare.

Naast de educatieve sessies toonden wij een praktijk voorbeeld rondom de bundeling van zorg in de Oncologie. De live demonstraties rondom technologie voor effectieve MDO’s werd samen met Inter Visual Systems de praktijk levensecht gepresenteerd. De algehele presentatie op de Zorg & ICT is een mooie weergave van wat het KALCIO Healthcare team dagelijks binnen de Nederlandse ziekenhuizen bereikt.

Lees ook de white paper “Een interactieve overdrachtsruimte als oplossing voor uitdaging rondom multidisciplinair overleg binnen de (oncologische) zorg?”

Whitepaper over interactieve overdrachtsruimte voor MDO

Nieuws

EEN INTERACTIEVE OVERDRACHTSRUIMTE ALS OPLOSSING VOOR UITDAGINGEN RONDOM MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG BINNEN DE (ONCOLOGISCHE) ZORG?

Lees het volledige artikel

 • Welke hedendaagse uitdagingen rondom het MDO worden binnen de oncologische zorg opgemerkt?
 • Hoe speelt de interactieve overdrachtsruimte in op deze uitdagingen?
 • Biedt de interactieve overdrachtsruimte garantie voor een efficiënt en effectief MDO?
 • Wat is de toekomstvisie voor de interactieve overdrachtsruimte?

Het hedendaagse multidisciplinaire overleg (MDO) ondervindt een tweetal uitdagingen door het ontstaan van samenwerkingen om te voldoen aan de gestelde normen, te weten: patiëntgegevens die gelijktijdig voor alle zorgprofessionals beschikbaar dienen te zijn en dat de verschillende disciplines worden gestimuleerd om samen te werken. Deze uitdagingen zijn ontstaan doordat de communicatie door de transmurale keten complexer en belangrijker is geworden, en het volume van het aantal te bespreken patiënten tijdens het MDO is toegenomen.
Om op deze effecten en uitdagingen in te spelen, is in het UMC Utrecht in samenwerking met verschillende betrokken disciplines, KALCIO Healthcare, Inter en Forcare, een interactieve overdrachtsruimte ontwikkeld. Dit vernieuwde concept bestaat uit zowel een MDO-portaal, waarin patiëntgegevens op een veilige en betrouwbare manier worden verzameld en verbonden tussen ziekenhuizen, alsook een MDO-ruimte met een ovaalvormige vergadertafel waarin diverse vergader- en presentatiesystemen zijn ingebouwd/ geïntegreerd, alsmede via videoconferentie contact gehouden kan worden met de andere ziekenhuizen.

Lees het volledige artikel

 

Training MRI Veiligheidsbeleid succesvol verlopen

Nieuws

Training MRI Veiligheidsbeleid succesvol verlopen

KALCIO Healthcare organiseerde vrijdag 9 maart 2018 de training MRI Veiligheidsbeleid. 15 deelnemers uit 9 Nederlandse ziekenhuizen kwamen bijeen in het Academy training centrum.

Deze training kwam tot stand tijdens het MRI Veiligheid Symposium NL van 2017. Hierin organiseerde KALCIO Healthcare een workshop over de organisatie rondom MRI veiligheid in het ziekenhuis. Vanuit de enthousiaste feedback van de deelnemers is de vraag gesteld of KALCIO Healthcare hieraan meer aandacht wilde geven. Met als gevolg een dag waarin aandacht besteed is aan het theoretisch kader rondom de veiligheidsorganisatie MRI en samen met de deelnemers kennis is gedeeld vanuit de eigen MRI praktijk.

Voor KALCIO Healthcare was deze training een mooie opwarmer voor het MRI Veiligheid Symposium NL 12 juni 2018 in het AMC te Amsterdam. Vanwege de grote belangstelling voor de training MRI Veiligheidsbeleid zal deze 14 september 2018 nogmaals worden georganiseerd.

Zorg & ICT 2018

Nieuws

Educatieve sessie over MDO door Karel Loerts op Zorg en ICT

KALCIO Healthcare is van 17 – 19 april 2018 op de Zorg & ICT in de Jaarbeurs te Utrecht. Bij speciale gelegenheid zal KALCIO Healthcare dit jaar samen met Inter Visual Systems een showcase tonen op het gebied van MDO’s in het ziekenhuis.

Op stand nummer 01.E.010 zal een demo variant van een nieuw ontwikkelde tafel aanwezig zijn. En tijdens theater sessies op 17 en 18 april tussen 15.15 en 15.45 uur zal door Karel Loerts van KALCIO Healthcare een presentatie gegeven worden over bundelen van zorg en een efficiënter multidisciplinair overleg.

Karel Loerts, projectleider RAKU MDO

Wil je ons ontmoeten op de Zorg & ICT? Schrijf je gratis in.

Schrijf je in voor de educatieve sessie door Karel Loerts op 17 april om 15.15 uur in Theater 1

Schrijf je in voor de educatieve sessie door Karel Loerts op 18 april om 15.15 uur in Theater 1

 

Gratis als VIP-gast Zorg & ICT bezoeken?

Wij nodigen u van harte uit op onze stand voor het bijwonen van live-productdemo’s of het deelnemen aan één van onze theatersessies. Registreer voor gratis beurstoegang tot en met 30 maart a.s. en profiteer als VIP-gast van de vele voordelen:

 • Gratis toegang tot de Zorg & ICT 2018
 • Parkeren met korting t.w.v. €6,50 indien vooraf gereserveerd
 • Supersnel toegang tot de beursvloer door een eigen VIP-entree
 • Gratis garderobe op vertoon van VIP bevestiging
 • Toegang tot de exclusieve VIP-lounge op de beurs incl. drankjes en een gratis lunch
 • De beste plaatsen voor de seminars; tot 10 minuten voor aanvang worden de eerste rijen in de seminarzalen gereserveerd voor VIP’s
 • Toegang tot de netwerkborrel na afloop van de tweede beursdag

Op website van de Zorg & ICT lees je of je in aanmerking komt voor het VIP programma. Aanmelden kan tot en met 30 maart a.s.

 

Communiceren en samenwerken in een team

Nieuws

Communiceren en samenwerken binnen je team

Het onderling communiceren binnen een team is een van de moeilijkste onderdelen van het samenwerken. Het is heel herkenbaar dat er iets door iemand wordt gezegd, maar dat dit heel anders door een ander wordt opgevat. Hierop alert zijn en handvatten aanreiken hoe we ons hiervan bewust kunnen zijn, zijn onderdelen van de workshops binnen de communicatietrainingen die KALCIO Healthcare aanbiedt.

In onderstaand artikel een weergave van de communicatietrainingen en de ervaringen die de trainers binnen KALCIO Healthcare hebben:

De training die KALCIO Healthcare geeft bestaat uit twee dagdelen. Hierbij wordt samen met de participanten in het eerste dagdeel gericht op het communiceren vanuit jezelf. Daarbij gaat het om hoe “ik” communiceer met een ander en hoe “ik” luister naar een ander. Onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen zijn:

 • Het box model
 • Persoonlijkheid in kleuren
 • De motivatie batterij
 • Non-verbale communicatie
 • Verbale communicatie

De tweede bijeenkomst gaat met name over het communiceren in een groep. Hierbij ligt de nadruk op de samenstelling van een team en de verschillende persoonlijkheden die je hebt in een team. Daarbij bekijken we samen waarom het communiceren met de ene persoon beter gaat dan met de ander en hoe je elkaar juist kunt versterken. Het is daarbij goed om te kijken naar jezelf en het functioneren van jezelf in de groep. De onderwerpen die aan bod komen in deze bijeenkomst zijn:

 • Wat is een team?
 • Cirkel van invloed
 • Kernkwadranten
 • Piramide van Lencioni
 • Samenwerken

Tijdens de trainingen proberen we de participanten een stuk theorie mee te geven, maar gaan we vooral aan de slag om het in de praktijk te oefenen. Met name met de oefeningen merken we als trainers dat er op een ongedwongen manier moeilijkere onderwerpen kunnen worden besproken. Zo gaf Joyce (participant van een van de trainingen) aan: “Wij hebben op een ontspannen manier elkaars valkuilen besproken en soms ook gelachen, het was een open samenkomst.”

Eén van de behaalde resultaten vanuit de training is dat men elkaar beter leert kennen waardoor communicatie gemakkelijker wordt. Daarnaast leer je meer over uzelf (of worden de dingen die je eigenlijk al wist bevestigd) en krijgt de deelnemer inzicht in waar het soms mis kan gaan en waar in de toekomst rekening mee kan worden gehouden. Bovenal is de training zo vormgegeven dat er een open en positieve manier met elkaar wordt omgegaan en knelpunten kunnen worden besproken.

Wil je graag onze training volgen, dan kan dat door inschrijving op de training binnen de KALCIO Academy. Of wil je graag met je hele team de training binnen de eigen organisatie volgen dan geven wij deze ook graag op locatie. Kijk voor meer informatie over maatwerk en in-company training op deze pagina.

Do’s en don’ts rondom Kaizen events in het ziekenhuis

Nieuws

Do’s en don’ts rondom Kaizen events in het ziekenhuis

Op het gebied van procesverbetering is nog een hoop werk te verrichten binnen (Nederlandse) ziekenhuizen. Uit de praktijk blijkt dat binnen ziekenhuizen verbeterslagen gewenst zijn binnen onder andere zorglogistiek, telefonische bereikbaarheid, capaciteitsplanning, werkdruk, gastvrijheid, integraal werken en de implementatie van ICT. Met behulp van Kaizen, dat letterlijk ‘ten goede veranderen’ betekent, kunnen verbeteringen binnen deze processen in korte termijn worden bewerkstelligd.

KALCIO Healthcare houdt zich al jaren bezig met procesverbetering volgens de Kaizen methodiek en heeft inmiddels al meer dan 50 Kaizen events gefaciliteerd en georganiseerd in ziekenhuizen om binnen één week een verbeterslag te maken. Op basis van 36 uitgevoerde Kaizen events en interviews met zowel voormalige Kaizen event deelnemers als KALCIO Healthcare medewerkers blijkt dat er een aantal do’s en don’ts zijn rondom het organiseren en uitvoeren van een Kaizen event in het ziekenhuis, waarmee rekening gehouden kan worden.

In dit artikel worden allereerst de algemene do’s en don’ts gepresenteerd voor Kaizen events in het ziekenhuis, die bij de organisatie en uitvoering van Kaizen events door KALCIO Healthcare naar voren zijn gekomen. Vervolgens worden do’s en don’ts beschreven binnen de stappen van de DMAIC-structuur die vaak wordt aangehouden binnen een Kaizen event, waarbij de letters DMAIC staan voor Define, Measure, Analyse, Improve en Control.

Lees het volledige artikel

Zelf een Kaizen event organiseren dankzij de Kaizen training

Nieuws

Zelf een Kaizen event organiseren dankzij de Kaizen training

Processtappen en problemen in beeld brengen

“Als onderdeel van mijn interne opleiding bij KALCIO Healthcare volgde ik in juli 2017 de 3 daagse Kaizen training. De training is bedoeld voor zorgprofessionals die, net als ik, willen leren om middels een Kaizen event verbeteringen in de organisatie of het team door te voeren. Het Kaizen event is een effectieve methode om samen met een team binnen één week organisatieveranderingen tot stand te brengen. Door deelname aan de training leerde ik samen met mijn medecursisten de verschillende stappen van Kaizen kennen en toepassen. Er was veel ruimte voor intervisie, waardoor we van elkaars praktijksituaties konden leren.

Karel Loerts van KALCIO Healthcare komt het eindresultaat bekijken

Het stappenplan (DMAIC), in combinatie met de handvatten die je bij de Kaizen training meekrijgt, maakt dat je meteen enthousiast raakt om aan de slag te gaan met het door jouw gekozen verbeteridee. Van een ‘idee’ werk je vervolgens door naar een gedefinieerd onderwerp en maak je een overzichtelijke planning om zelf aan de slag te gaan.

Ik geef vanuit KALCIO Healthcare leiding a.i. aan een team van doktersassistenten en administratief medewerkers en zag nog verbetermogelijkheden voor veilige opslag van materialen. Dit bleek bij uitstek een thema om met de Kaizen-methode aan te pakken. Door samen tijdens verschillende korte workshops het proces, de knelpunten, oorzaken en oplossingen in kaart te brengen creëerde ik draagvlak binnen het team om dit binnen één week aan te pakken met de als team gekozen oplossingen.

Enkele van de behaalde resultaten: het magazijn heeft een opfrisbeurt gekregen en voldoet nu aan de nieuwste richtlijnen, de hoeveelheid opgeslagen materialen is gehalveerd en het gehele proces is efficiënter ingericht. Tot slot zijn er nieuwe werkafspraken met alle betrokkenen gemaakt om te zorgen dat de uitgevoerde verbeteringen geborgd zijn voor de toekomst. Iets om als team erg trots op te zijn!

Wij kijken als team terug op een geslaagd Kaizen event en dat is zeker te danken aan mijn deelname aan de Kaizen training. Ik hoop in 2018 nog meer Kaizen events te gaan organiseren.”

Myrthe Prinz – deelnemer Kaizen training juli 2017

Projectleiding naar samenwerking oncologische zorg

Nieuws

Projectleiding naar intensieve samenwerking oncologische zorg

De kracht van specialistische zorg bundelen vanuit meerdere ziekenhuizen is van levensbelang voor patiënten, met name in het geval van zeldzame aandoeningen.
Het team van KALCIO Healthcare heeft in opdracht van drie ziekenhuizen een project geleid met als doel om een nieuwe overdrachtsruimte te ontwikkelen waar moderne technologie slim wordt toegepast zodat de zorgverleners tijdens het multidisciplinaire overleg (MDO) optimaal worden gefaciliteerd.

De drie ziekenhuizen, Meander Medisch Centrum, St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein en het UMC Utrecht werken samen in het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht

Karel Loerts, projectleider RAKU MDO

(RAKU), waarvoor het eerste gezamenlijke MDO plaatsvond op 4 oktober 2016. Vervolgens is met oncologen, radiotherapeuten, chirurgen, pathologen, radiologen, verpleegkundig specialisten en andere zorgprofessionals toegewerkt naar een sterkere samenwerking, het optimaliseren van de administratieve processen en het ontwikkelen van nieuwe technologische middelen voor een efficiënter en effectiever MDO. Van belang was dat alle gegevens van de patiënt tegelijkertijd beschikbaar zijn door technologie die ondergeschikt is aan het gesprek. Zo kunnen de experts van verschillende disciplines efficiënt met elkaar in overleg om tot een optimaal behandelplan voor de patiënt te komen.

RAKU MDO in het UMC Utrecht

Op basis van de ervaring van de zorgprofessionals is een gedegen procesanalyse gemaakt voor het verzamelen en tegelijkertijd beschikbaar maken van alle medische gegevens voor een effectief MDO. Er zijn daarnaast specificaties opgesteld voor de introductie van nieuwe technieken voor het voeren van de MDO’s en de uitwisseling van gegevens. Hiervoor is intensief samengewerkt met een kernteam van artsen, verpleegkundig specialisten, ICT-specialisten en medisch secretaresses uit de drie ziekenhuizen, en is er met Inter Visual Systems en Forcare een nieuwe technologie ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in een speciaal MDO-portaal, ontwikkeld door Forcare, waarin artsen uit de deelnemende ziekenhuizen hun aanvraag kunnen doen voor het inbrengen van casuïstiek en het aanleveren van alle relevante medische gegevens. Daarnaast is een nieuwe MDO-ruimte opgeleverd waarin de deelnemende artsen beschikken over alle benodigde informatie tijdens het voeren van de MDO’s.

Dinsdag 7 november vierden de drie ziekenhuizen dat ze één jaar samenwerken binnen de MDO’s. Een mooi resultaat dat we mogen zien als een start van hopelijk meer mooie samenwerkingen tussen ziekenhuizen, niet alleen voor oncologische zorg, maar ook op andere specialistische gebieden van zorg voor de patiënt.

Bron: RTV Utrecht

 

Het gezamenlijk MDO in het nieuws
Ziekenhuizen werken digitaal samen tegen zeldzame kankers, AD Utrecht
Multidisciplinair overleg 2.0, Medisch Contact

Item in nieuws RTV Utrecht

Transformatie van de medisch secretaresse

Nieuws

De digitalisering binnen ziekenhuizen heeft sinds eind van de jaren 90 in de vorige eeuw een behoorlijke vlucht gemaakt. De komende jaren zullen de gevolgen voor patiënt, zorgprofessional en ondersteunend personeel in het ziekenhuis verder voelbaar zijn. Met name nu we aan de vooravond staan van volledige integratie van het IT landschap binnen de zorg. Het verder integreren van IT levert veelal grote kansen op voor veilige zorg, toegankelijke zorg en regie voor de patiënt.

In dit artikel wordt ingezoomd op de gevolgen die de digitalisering en integratie van IT heeft voor het werk van de medisch secretaresse.

Een medisch secretaresse op de radiologie

De afgelopen 20 jaar is er al veel veranderd. Als we bijvoorbeeld kijken naar de diagnostische specialismen binnen het ziekenhuis, zoals de Radiologie, dan is de impact daarvan op de werkzaamheden van de medisch secretaresse duidelijk zichtbaar. Diagnostische disciplines in het ziekenhuis zijn over het algemeen als eerste gestart met integrale digitalisering van hun eigen proces, omdat dit veelal technologische disciplines zijn en sterk proces georiënteerd. En dus gemakkelijker te digitaliseren dan de disciplines die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de patiënt. Omdat deze disciplines minder goed voorspelbaar en exact in te richten zijn en vaak over meerdere disciplines georganiseerd zijn. Toch volgen ook de andere disciplines snel met de integrale digitalisering van hun processen.

Download het gehele artikel Transformatie van de medisch secretaresse

 

Verbeteren in 1 week met Kaizen

Nieuws

Het versterken van zorgteams, ontwikkelen van processen en een goede inzet van techniek en ICT in de zorg staat centraal binnen de dienstverlening van KALCIO Healthcare. Een van de methodieken die KALCIO Healthcare hiervoor regelmatig inzet is de Kaizen methodiek. Het team van KALCIO Healthcare helpt u met behulp van deze methode met de gewenste verbeterslag samen met zorgteams.

In combinatie met een sterk teamgerichte aanpak en specialistische kennis van de cure en care kunt u kosten bewust het beste bereiken. De aanpak zoals KALCIO Healthcare die uitvoert richt zich niet op een opgelegd advies, maar een gedragen oplossing gericht op mens, proces en technologie.

Heeft u interesse in Kaizen of een andere mogelijkheid voor het ontwikkelen van uw team, het zorg proces of medische techniek en ICT? Vraag dan vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan.

KALCIO Healthcare weer op Zorg en ICT

Nieuws

logo-zorgenict

Maart 2017 zal KALCIO Healthcare weer aanwezig zijn op de Zorg & ICT en Zorgtotaal in de Jaarbeurs in Utrecht. Ons team ontvangt u graag op een van de drie beurs dagen voor een kennismaking met onze nieuwe dienstverlening gericht op de versterking en verbetering van zorg organisaties.

Maar ook onze vaste klanten zijn natuurlijk van harte welkom om al onze nieuwtjes in een keer te bekijken. Naast de dienstverlening zal er ook een demo zijn van KALCIO products.

Interactief ziekenhuis processen verbeteren

Nieuws

nureva-spanKALCIO Healthcare en Allinco VCS introduceren samen een nieuwe aanpak voor lean processing in ziekenhuizen. In de vernieuwde workshop faciliteit van KALCIO Healthcare in De Bilt kunnen zorgteams gezamenlijk werken aan teamontwikkeling en procesoptimalisatie. Bas Koppel, managing partner binnen KALCIO Healthcare en initiatief nemer van de vernieuwde aanpak binnen het Lean-Six Sigma team, vond de samenwerking met John Koch, commercieel directeur bij Allinco VCS. Samen planden zij de implementatie van de Nureva Span oplossing. Een interactieve digitale oplossing waarmee workshops effectief en in team verband kunnen worden gehouden. `Met deze nieuwe technologie kunnen wij artsen, verpleegkundigen en zorgmanagement nog beter faciliteren bij het voeren van de vele operationele uitdagingen die zij dagelijks hebben`, aldus Bas Koppel. ´Samen met de open en persoonlijke sfeer binnen onze faciliteiten bieden wij ziekenhuizen een fris en doelgericht alternatief voor de traditionele hei-sessies´.

Wilt u meer weten over de workshop mogelijkheden bij KALCIO Healthcare? Mail dan naar secretariaat@kalcio.nl