Intra-operatieve MRI-OK Máxima/WKZ vergt innovatieve workflow

Nieuws

Intra-operatieve MRI-OK Máxima/WKZ vergt innovatieve workflow

Intra-operatieve MRI-OK

Half juli bereikte de hypermoderne intra-operatieve MRI-OK van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel van het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum, een nieuwe mijlpaal in de vijfjarige ontwerp- en bouwgeschiedenis: de intakeling van de MRI. Met deze MRI is het mogelijk om tijdens een neurochirurgische hersenoperatie opnieuw scans van
het operatiegebied te maken, wat belangrijke voordelen heeft voor het behandelen van hersentumoren bij kinderen. Eind dit jaar is de nieuwe OK klaar voor gebruik.

In het magazine FMT Gezondheidszorg van september 2022 staat een publicatie over dit vernieuwingsproject dat geleid is door KALCIO Healthcare.

Een complex veld, beaamt Karel Loerts, sinds 2017 in opdracht van UMC Utrecht en het Máxima vanuit KALCIO Healthcare betrokken als programmamanager MRI bij het project. “Er komt een OK met een MRI-systeem erin, waar veel samenwerkingen bij elkaar komen. Dat moet je goed borgen voor alle medische gebruikers, en zeker ook het facilitair personeel eromheen”, schetst hij. “Een zowel mono- als multidisciplinaire samenwerking tussen het Máxima en UMC Utrecht, waarbij kennisdeling vooropstaat om tot de beste interventie te komen.” Loerts benoemt vier pijlers onder dit omvangrijke project: bouw, algemene inrichting OK en het specifieke onderdeel MRI – met consequenties voor hoe je met ruimte en regime moet omgaan – plus de workflow. “Deze pijlers in een integrale aanpak is de innovatie van deze OK voor alle betrokkenen… Lees het gehele artikel

De operatiekamer is gesitueerd tussen twee bouwdelen van het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis (WKZ) van het UMC Utrecht. Het WKZ is direct verbonden met het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, hierdoor is er goede logistiek voor de patiënten die in de nieuwe OK geopereerd moeten worden.

Interview met Karel Loerts

Nieuws

Karel Loerts, oprichter van KALCIO Healthcare

Interview met Karel Loerts

In 2009 richtte Karel Loerts de KALCIO groep op met centraal KALCIO Healthcare gericht op de ontwikkeling van organisaties en hun leiderschap binnen de ziekenhuiszorg, de VVT en de GGZ.

Abonneer je op het YouTube kanaal van KALCIO Healthcare

In een interview op het YouTube kanaal van KALCIO Healthcare vertelt Karel over zijn kijk op de waarden waar KALCIO Healthcare voor staat, de focus naar de integrale duurzame ontwikkeling van zorgorganisaties en KALCIO Healthcare die organisaties bij helpt.

Vanuit trots op de Nederlandse zorgorganisaties, de gedreven en kundige zorgprofessionals en medisch specialisten die binnen de organisaties zich dagelijks inzetten, werkt KALCIO Healthcare samen met hen aan het verbeteren van de kwaliteit, veiligheid en het rendement binnen de zorgorganisaties. Karel vertelt over de kijk die hij hierop heeft en ook waar hijzelf zijn motivatie vandaan haalt.

“Als je de consultancy en interim wereld bekijkt, dan maken wij ons wel zorgen over hoe zorgorganisaties in de toekomst nog kunnen inkopen als de prijzen gewoon niet realistisch zijn”.

Karel Loerts

Daarnaast geeft Karel zijn blik op de wijze van dienstverlening binnen de interim en consultancy wereld; “Als je de consultancy en interim wereld bekijkt, dan maken wij ons wel zorgen over hoe zorgorganisaties in de toekomst nog kunnen inkopen als de prijzen gewoon niet realistisch zijn”. Het werken voor publieke organisaties zoals binnen de zorg, is binnen KALCIO Healthcare primair in het bewustzijn dat de gelden binnen KALCIO Healthcare maatschappelijke basis hebben.

Bekijk het hele interview met Karel Loerts voor het complete verhaal! Wil je graag in contact komen met Karel Loerts of iemand anders bij KALCIO Healthcare? Reageer dan via onderstaande contactformulier.

Deventer Ziekenhuis opent vernieuwd state-of-the-art Centrum Radiologie Nucleaire Geneeskunde (CRN) en Borstcentrum

Nieuws

Deventer Ziekenhuis opent vernieuwd state-of-the-art Centrum Radiologie Nucleaire Geneeskunde (CRN) en Borstcentrum

Op 1 juni is met genodigden het vernieuwde Centrum voor Radiologie, Nucleaire Geneeskunde (CRN) en het nieuwe Borstcentrum van het Deventer Ziekenhuis geopend. Een centrum waarbinnen de zorgprocessen naadloos op elkaar aansluiten. Een opdracht waaraan KALCIO Healthcare B.V. vanaf 2018 gewerkt heeft. Samen met de belangrijkste groepen heeft het bedrijf het gehele project met daarin het proces van vernieuwing geleid. Denk hierbij aan het samenwerken met radiologen, nucleaire geneeskundigen, medisch specialisten, verpleegkundigen en laboranten, maar ook aan architecten, bouwexperts, medisch technici, schoonmaak, huisvestingsspecialisten tot financieel experts. Opvallend is dat vrijwel alle medische beeldvormende systemen zijn vervangen, terwijl de zorg gewoon door bleef gaan. De focus lag gedurende het gehele project dan ook bij de gebruikers, zowel medewerkers als patiënten.

Nieuwbouw voor de Radiologie en Nucleaire Geneeskunde

Het resultaat mag er zijn; een uitbreiding van het CRN en de inrichting van het Borstcentrum. Om acute zorg te kunnen bieden, is er een tweede CT-scan toegevoegd. De gehele nucleaire geneeskunde is integraal vernieuwd met state-of-the-art systemen en ook is er een efficiënt hot-lab gerealiseerd. Daarnaast is het MDO geprofessionaliseerd en beschikt het CRN over een volledig uitgeruste ruimte voor het uitvoeren van efficiënte patiëntenbesprekingen, multidisciplinair en monodisciplinair, niet alleen binnen het ziekenhuis, maar ook in verbinding met medici uit samenwerkende ziekenhuizen.

In het Borstcentrum is de medische beeldvorming en het poli-proces geïntegreerd

Uniek aan het project is dat ondanks het complexe werkveld het geheel in vier jaar gerealiseerd is. Bovendien kent het project een langetermijnvisie als het gaat om planvorming. Er is ruimte voor uitbreiding van de high-end-imaging in de toekomst en er is flexibiliteit in de planvorming als het gaat om de veranderende diagnostiek aansluitend op poliprocessen.

Daglicht en sfeer in de ruimten voor medische beeldvorming

En voor de patiënt? De uiterst moderne technologie draagt bij aan een plezierig en beter diagnostisch proces. De patiënt voelt zich welkom, veilig en heeft de regie. De fysieke omgeving is ruim opgezet met aandacht voor privacy. Extra aandacht is besteed aan onderzoeksruimtes. Deze voelen prettig aan doordat er onder andere veel daglicht naar binnen stroomt. Dit alles sluit aan op het doel van het Deventer Ziekenhuis om een healing environment te creëren.

Hieronder geven algemeen manager Fabienne Montulet, medisch leider Shira de Bie en mamma chirurg Vera van Houten een indruk van het resultaat van het vernieuwingsproject.

Wilt u meer weten wat KALCIO Healthcare kan betekenen bij uw ambities naar vernieuwing? Neem dan contact met ons via onderstaande contactformulier.

Bekijk ook het bericht over deze vernieuwing op de website van het Deventer Ziekenhuis.

Het organiseren van een Kaizen event

Nieuws


Faciliteren van een Kaizen event

De professionals van KALCIO Healthcare hebben door de jaren heen meer dan 60 Kaizen events binnen verschillende ziekenhuizen georganiseerd. Ook traint KALCIO Healthcare zorgprofessionals zodat zij zelf een Kaizen event kunnen organiseren. Wil je alvast wat meer weten over onze ervaringen rondom het organiseren van een Kaizen even, lees dan de white paper over de ‘Do’s en dont’s rondom Kaizen events ’.
KALCIO Healthcare faciliteert Kaizen events met als doel om in één week een geborgen verbeterslag te maken binnen een werkproces. Doordat alle belanghebbenden rondom het specifieke werkproces worden betrokken kan er gezamenlijk toegewerkt worden naar een gedragen vernieuwde werkwijze. Bijvoorbeeld om werkdruk te verlagen, toegangstijden te reduceren, productiegroei op te vangen en/of de kwaliteit en veiligheid rondom het proces voor patiënt en zorgprofessional te verbeteren. Hoewel het principe rondom Kaizen toegankelijk en weinig complexiteit met zich mee brengt komen wij in de praktijk soms wel voor uitdagingen te staan. Hierna een aantal belangrijke uitdagingen waar je mee te maken kunt krijgen.

Planning en tijdsinvestering

Het plannen van het Kaizen event neemt vaak veel tijd in beslag. Er is namelijk voldoende tijd nodig zowel voorafgaand als na afloop van het event om de workshops voor te bereiden, uit te werken, om de actiepunten in kaart te brengen, acties in gang te zetten en afspraken te borgen. Een grote uitdaging hierbij is dat de kernteamleden uit-geroosterd moesten kunnen worden, terwijl de patiëntenzorg op de afdeling gewoon doorgaat. Het is dan niet altijd mogelijk om alle kernteamleden bij alle workshops aanwezig te hebben en dat kan afbreuk doen aan het effect van een Kaizen event en de methodiek. Voldoende tijd te kunnen investeren blijkt een zeer belangrijke ‘do’. Om het nadelige effect van de afwezigheid van een aantal betrokkene op te vangen is het belangrijk om te kijken naar een belangrijke ‘do’!

Communicatie met betrokkenen binnen en buiten het kernteam

Om voor te zorgen dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van alles wat behandeld wordt, is het belangrijk om de medewerkers die niet bij de sessie aanwezig kunnen zijn op een later moment alsnog mee te nemen in de Kaizen methodiek. Ook tijdens het verbeterproces moet aandacht worden besteed aan het onderbouwen van elke stap, het hoe en waarom van de Kaizen methode. Ondanks de drukke agenda’s van een ieder is het uiteindelijk toch mogelijk om een gedragen begrip van het continu verbeteren te bereiken.
Als facilitator blijf je na afloop niet op de afdeling en kun je dus niet toezien op het borgingsproces van de verbeteracties. Om dat te kunnen ondervangen is het essentieel om een gevarieerd kernteam samen te stellen, waarbij stakeholders uit alle lagen van het proces geïncludeerd worden. Zij kunnen namelijk de vertaalslag maken richting de werkvloer en hebben door hun deelname eigenaarschap en dus verantwoordelijkheid op de verbeteracties. Ook kunnen zij extra informatie bij hun teams ophalen als input voor de workshops en hun collega’s betrekken bij het verbeterproces. Zo kunnen de leden van het kernteam het initiatief nemen om door te pakken en de betrokkenheid binnen de teams als een olievlek kan groeien.

Personen uit het kernteam betrekken en gelijkwaardig behandelen

Daarop aansluitend is de ervaring dat consistente en eenduidige communicatie van essentieel belang is om op de incidentele afwezigheid van kernteamleden en andere procesbetrokkenen in te spelen. Iedere procesbetrokkene zal namelijk op de hoogte gesteld moeten worden over de stand van zaken, zodat eenieder evenveel kennis heeft, er geen frustraties ontstaan vanwege incomplete informatievoorziening en om eenieder in gelijke mate te betrekken en betrokken te houden. Zeker een ‘do’!

kaizen event
Workshop “knelpunten”

Kaizen event in lijn met de doelstelling vanuit de leiding

Een belangrijke factor is tevens dat de leidinggevende van de afdeling deelneemt aan het Kaizen event. De leidinggevende heeft de bevoegdheid om keuzes te maken, zaken te regelen en hier prioriteit aan te geven. Zowel tijdens de workshops gedurende de Kaizen eventweek als na afloop van de week vormt de leidinggevende een belangrijke schakel om de acties voort te kunnen zetten en te borgen in de dagelijkse gang van zaken. Ervaring leert dat wanneer de leidinggevende niet deelnemer aan een workshop en deze achteraf of tussen de workshops door ingelicht dient te worden, het proces vertraagt en de energie binnen het kernteam kan inzakken. Zo weten de teamleden dan niet of bepaalde oplossingen daadwerkelijk doorgevoerd kunnen worden, zonder toestemming van de leidinggevende en dus toestemming van de organisatie. De leidinggevende moet het team het vertrouwen geven in de richting die het team heeft gekozen gedurende de Kaizen week, het leiderschap hierin is van essentieel belang.

KALCIO Healthcare organiseert en faciliteert voor ziekenhuis, vvt -en ggz organisaties KAIZEN events. Hiermee worden deze organisaties op specifieke procesvraagstukken die opgelost moeten worden een grote stap verder geholpen. Wilt u voor uw organisatie meer weten over de dienstverlening van KALCIO Healthcare rondom Kaizen events mail dan naar info@kalcio.nl.

Wilt u zelf een Kaizen event kunnen organiseren? Neem dan deel aan de Kaizen training die u leert zelfstandig een geheel event binnen je eigen organisatie uit te voeren. Schrijf u in voor de 3-daagse Kaizen training.

The Future of Medical Imaging and Radiotherapy 2022

The Future of Medical Imaging and Radiotherapy 2022
Nieuws

The Future of Medical Imaging and Radiotherapy 2022

Op 7 en 8 april vindt het eerste ‘The Future of Medical Imaging and Radiotherapy’ congres plaats. Hét kennisevent voor professionals die werken binnen en voor de medische disciplines waar medische beeldvorming centraal staat! Professionals, managers, technici en engineers, IT specialisten, laboranten/mbb’ers, radiologen, nucleair geneeskundigen, radiotherapeuten, klinische fysica en andere medewerkers in het werkveld van de radiologie, radiotherapie en nucleaire geneeskunde, zijn van harte welkom. Eerder was dit evenement gepland op 23 en 24 september 2021, echter door de toen nog geldende beperkingen op meerdaagse events vanwege de Covid pandemie is deze verplaatst naar april 2022.

Naast een algemeen programma, zijn er dagprogramma’s voor 8 verschillende vakgebieden! Kijk  op de website www.fmir.nl voor de onderwerpen.
Het betreft een gezamenlijke organisatie van KALCIO Healthcare en de NVMBR.

Programma
Beide dagen beginnen om 9.30 met een plenair gedeelte. Een overzicht van het totale programma vind je hier. Doorgaans kies je het vakgebied dat bij je past, maar het is natuurlijk mogelijk om binnen een dagprogramma ook een uitstapje te maken naar de andere presentaties.

tfmir

Dag 1 – Donderdag 7 april
Naast een plenair programma, staan op dag 1 de volgende programma’s centraal:

Dag 2 –  Vrijdag 8 april
Naast een algemeen programma, staan op dag 2 de volgende programma’s centraal:

Inschrijven
Je kunt het volledige tweedaagse programma voordelig bijwonen of je kiest ervoor om aan een enkele dag deel te nemen. Het aantal inschrijving is beperkt. Het programma begint op beide dagen om 9.30 uur. Voor die tijd vindt de registratie plaats.

COVID
We zetten in op een live event. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de laatste richtlijnen omtrent COVID. Mocht het onverhoopt niet in deze vorm doorgaan, dan krijg je als je bent aangemeld uiteraard de laatste informatie tijdig toegestuurd.

Laatste stand van zaken
Het programma en de website worden continue bijgewerkt met de nieuwste informatie, dus houd de website in de gaten: www.fmir.nl

Het verhaal van Geerte: Eerste ervaringen bij KALCIO Healthcare

Nieuws

Het verhaal van Geerte: Eerste ervaringen bij KALCIO Healthcare

Na de master Psychologie van Gezondheidsgedrag aan de UvA is Geerte door een zwangerschapsvervanging in het Flevoziekenhuis in de Zorg ICT wereld terecht gekomen. Wat bedoeld was als een tijdelijke tussenstap werd een periode van een aantal jaar. De ziekenhuiswereld sprak haar erg aan en dan vooral het goed organiseren ervan. Vandaar dat het tijd was voor een volgende stap; aan de slag als interim manager bij KALCIO Healthcare. Hieronder vertelt zij over haar eerste ervaringen als collega bij KALCIO Healthcare

Geerte van Kesteren

Ik ben nu inmiddels drie maanden werkzaam bij KALCIO en kan alleen maar zeggen dat ik heel blij ben met deze overstap. Alle ervaringen van de afgelopen jaren komen samen in deze baan. Ook vind ik het heel fijn dat de kennis van mijn studie weer wordt aangeboord. Ik werd gelijk meegenomen in meerdere projecten waardoor ik een goed beeld kreeg wat er allemaal speelt. Het is indrukwekkend om te zien hoeveel we voor elkaar krijgen met een kleine club. Er is veel energie en enthousiasme om er samen iets van te maken. Ik kon gelijk meedenken in de verschillende focusgroepen over waar we naar toe gaan met KALCIO. Dit was ik niet gewend in mijn vorige baan bij een groot bedrijf. Ook werd mijn input voor de kantoorinrichting erg gewaardeerd, waardoor er nu planten zijn gekomen om ons nieuwe kantoor in Almere op te vrolijken!

Ik ervaarde gelijk vertrouwen en werd serieus genomen in de wens om interim opdrachten te gaan doen. Dit ondanks het feit dat ik hier nog geen directe ervaring in heb. Ik had dan ook niet verwacht dat ik zo snel aan de slag kon als interim teamleider bij de radiologie in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AvL). In het AvL heb ik gelijk te maken met uitdagende projecten. Op OK wordt een nieuwe interventiekamer in gebruik genomen met een sliding CT en angiostatief en daarnaast wordt er bij de radiologie afdeling een interventiesuite gebouwd waarbij alle werkzaamheden van het interventieteam bij elkaar komen. Ik ben inmiddels op de rijdende trein gestapt en ga met veel enthousiasme aan de slag om beide projecten tot een succes te maken. Hierbij voelt KALCIO Healthcare als een solide basis waaruit ik mij verder kan ontwikkelen.

Ik kijk er naar uit om de komende jaren nog veel meer uitdagende projecten uit te voeren!

Het verhaal van Jill: Aan de slag in het St. Anna

Nieuws

Het verhaal van Jill: Aan de slag in het St. Anna

De afgelopen 4 maanden heeft Jill, een van onze management trainees, een interim opdracht in het St. Anna ziekenhuis uitgevoerd als Afdelingshoofd Zorgregistratie. Een afdeling bestaande uit 30 medewerkers, die voor verschillende specialismen de zorg in het ziekenhuis registreren. Ter overbrugging werd er vanuit het st. Anna een leidinggevende gevraagd om zo de continuïteit van de afdeling zorgregistratie te waarborgen totdat iemand deze taak kon overnemen. Hieronder vertelt zij over haar ervaring in het St. Anna.

Jill Klein

Voor mij bestonden de eerste twee weken in het St. Anna vooral uit het voeren van kennismakingsgesprekken en de processen leren kennen. Een aantal jaar geleden is deze afdeling pas opgericht. Daarvoor werkte iedere secretaresse voor verschillende artsen van een specialisme. Sinds een jaar heeft daar een kruisbestuiving plaatsgevonden en was het de bedoeling dat medewerkers de zorg konden registreren voor meerdere specialismen. Door middel van deze flexibiliteit kun je de kwaliteit van de zorgregistratie goed waarborgen in tijden van ziekte of vakantie. Dit was al grotendeels geïmplementeerd, maar ik heb hier samen met anderen de laatste stappen in gezet. Momenteel is iedere medewerker daar in staat om de zorgregistratie voor meerdere specialismen op te pakken. Een mooie stap voor de afdeling!

Daarnaast heb ik me ook beziggehouden met de registratie op de verpleegafdelingen van het st. Anna ziekenhuis. Dit allemaal met één doel voor ogen: de registratie aan de bron zo goed mogelijk inrichten en alle processen die daarbij horen. Hier zijn de afgelopen weken de eerste stappen in gezet en dit wordt momenteel verder opgepakt door zowel de afdeling Zorgregistratie als de afdeling Zorgcontrol.

Voor mij stond het betrekken van de medewerkers gedurende de gehele periode centraal. Ik ben namelijk van mening dat de werkvloer betrokken moet zijn om input te leveren om welke verandering dan ook te bewerkstelligen. Zo vergaar je niet alleen inhoudelijke kennis, maar wordt er ook een stuk draagvlak gecreëerd. Medewerkers denken immers zelf mee aan oplossingen voor problemen en dit is ontzettend waardevol. Hier werd dan ook erg positief op gereageerd door de medewerkers van de afdeling en dit is als erg prettig ervaren.

Al met al heb ik dit als een ontzettend leuke periode ervaren en ik wens de gehele afdeling Zorgregistratie in het st. Anna nog veel plezier en succes in de toekomst!

MRI veiligheidslaborant, belangrijke spil rondom de MRI

Nieuws

Een interview met Manja de Jong- van der Maas van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

De MRI veiligheidslaborant is een steeds belangrijker wordende rol binnen de praktijk waar MRI systemen worden ingezet voor diagnostiek en beeld gestuurde behandeling. KALCIO Healthcare organiseert sinds 2014 het MRI Veiligheid Symposium NL. Jaarlijks komen MBB’ers en andere professionals die werken met de MRI technologie samen om kennis te delen over veilig werken met de MRI. Manja de Jong- van der Maas bracht haar eerste bezoek aan het MRI veiligheid Symposium NL in 2017, gehouden in het RadboudUMC te Nijmegen. Karel Loerts, algemeen directeur van KALCIO Healthcare en initiatiefnemer van het MRI Veiligheid Symposium NL, sprak met Manja en samen keken ze terug op de wijze waarop Manja het MRI veiligheidsbeleid en het werken met MRI samen met haar collega’s heeft ontwikkeld.

Manja is werkzaam in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) als toezichthoudend medewerker MRI Manja is een van de twee toezichthoudend medewerkers MRI in het ziekenhuis. Om het MRI-veiligheidsbeleid te blijven ontwikkelen wordt er drie tot vier keer per jaar een MRI-veiligheidsoverleg ingepland met de toezichthoudend medewerker MRI, de Klinisch Fysicus, radioloog, leidinggevende en kwaliteitsfunctionaris (veiligheidscommissie) om te kijken waar ze als organisatie staan en welke knelpunten zich voordoen. Tijdens dit MRI-veiligheidsoverleg worden de VIM registraties (Veilig Incidenten Meldingen) betreffende de MRI doorgenomen, er wordt gekeken naar het scholingsbeleid en of er binnen de protocollen mogelijkerwijs vernieuwingen moeten plaatsvinden en naar aanleiding van de nieuwe RI&E wordt gekeken of het beleid aangepast dient te worden. Met name voor het onderdeel rondom contra indicaties hebben we als toezichthoudend medewerker MRI veiligheid een belangrijke zelfverantwoordelijkheid waarbij elke veiligheidslaborant een eigen aandachtsgebied heeft. Niet iedereen heeft hiërarchische bevoegdheden, maar wel heeft iedereen zijn eigen stukje verantwoordelijkheid en dat wordt afgestemd in veiligheidsoverleg of dagelijks op de werkvloer.

“Zorg goed voor elkaar, daar start veiligheid mee”

MANJA DE JONG- VAN DER MAAS
Hoe ziet jullie MRI unit er uit?

“Op beide locaties Goes en Vlissingen staat een MRI-scanner. Dit zijn 1.5 Tesla systemen van Siemens. Er wordt nu onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een tweede MRI-scanner op locatie Goes. Gezien de productiecijfers en het feit dat er niet meer uitgebreid kan worden binnen de huidige openstellingen (er wordt nu al op avonden en in het weekend gescand en daardoor zijn de grenzen van capaciteit bereikt). Bij een eventuele uitbreiding is tevens een afweging of er een 3T of 1.5T moet komen.”
Volgens Manja is het belangrijk dat er een 3-Tesla scanner komt. Als je kijkt naar welke onderzoeken er op een 3-Tesla goed uitgevoerd kunnen worden, met name bij MRI-mama en Neuro maar ook voor MSK lijkt 3T een goede keuze voor een kwaliteitsverbetering. En dit zijn de onderzoeken die binnen het ADRZ ook worden uitgevoerd. Een aspect waar goed naar gekeken moet worden is de plantijd bij een 3-Tesla, om wel de efficiency op niveau te houden. En natuurlijk zijn er weer andere veiligheidsaspecten die komen kijken bij een 3T, zo geeft Manja aan. Op veiligheidsgebied ligt er hier dan ook een grote uitdaging.

Wil je wat meer vertellen over hoe jij de symposia MRI-veiligheid hebt ervaren? Als spreker en als deelnemer? Hoe kijk jij daar op terug?

“De symposiadagen waren zeer informatieve en kennis-vergrotende dagen. Het symposium van 2017 en 2018 heeft ons als organisatie echt een eyeopener gegeven. We zijn ervan bewust geworden hoe het bij ons is geregeld en de stappen die we moeten maken. Het ADRZ is een regionaal ziekenhuis, na het eerste symposium hadden wij het gevoel achter bepaalde feiten aan te lopen. Door het fuseren hebben we een grotere groep MBB’ers en dus ook kennis en ervaring, dat heeft ons sterker gemaakt. En mede met dank aan de bijgewoonde symposia lopen wij als ADRZ nu helemaal bij als het gaat om het MRI veiligheidsbeleid. In 2017 werd er een interessante calamiteitentraining georganiseerd tijdens het symposium. Door deze training hebben wij als ziekenhuis onze eigen calamiteiten protocollen onder de loep genomen. Er waren hier nog geen kaders voor, maar met de komst van de risico inventarisatie en evaluatie voor veilig werken met de MRI zijn er kaders opgesteld en deze kunnen per organisatie worden aangepast naar de wensen van de afdeling. Deze kaders hebben ons echt geholpen om ons eigen beleid goed neer te zetten en uit te kunnen voeren”, zo stelt Manja.

Kun je de status van jullie MRI veiligheidsbeleid aangeven?

“In 2017 is gestart met het opstellen en uitvoeren van de screeningsvragen. Ook zijn vrij snel de werkafspraken over het screeningsproces vastgelegd, wie heeft welke verantwoordelijkheid. Daarnaast is ook het informed consent formulier voor de vrijwilligers op de MRI opgesteld. Ook heeft al het materiaal in de voorbereidingsruimte een veiligheidsticker gekregen en zijn er veiligheidsstickers met ‘Stop magnetisch veld’ op de vloeren aangebracht. Bij de RI&E die cyclisch wordt uitgevoerd staan er nog vier punten open die verbeterd moeten worden. Dit gaat bijvoorbeeld om het screeningsbeleid van de MRI-werkers of het personeel wat buiten de afdeling werkt maar wel op de MRI komt. Er wordt aan de poort een duidelijke screening gedaan, maar de uitdaging ligt hierin hoe de vastlegging daarvan goed gedaan kan worden. Daar denken we nu over na.”

“Het symposium van 2017 en 2018 heeft ons als organisatie echt een eyeopener gegeven”

MANJA DE JONG- VAN DER MAAS VAN HET ADMIRAAL DE RUYTER ZIEKENHUIS
Waar zie jij nog uitdagingen op het gebeid van MRI-veiligheid?

“De toename van implantaten bij patiënten die voor MRI worden aangemeld is een grote uitdaging. De implantaten hebben wel gevolgen voor een MRI-scan, MRI veiligheid is sterk verweven met contra-indicaties. Daar hebben we als toezichthoudend medewerker MRI veiligheid een belangrijke rol in. In 2017 zijn wij als organisatie begonnen met het opzetten van het pacemaker protocol en vervolgens met het implantaten protocol. Dit kwam voornamelijk voort uit de vraag van de cardiologen om samen te werken. Het gaat hierbij om patiënten met een pacemaker die een MRI willen ondergaan die voorafgaand aan de MRI worden gescreend samen met een pacemaker technicus en waarbij de pacemaker technicus ook aanwezig is bij het MRI-onderzoek. Bij de andere contra indicaties is het belangrijkste verbeterpunt dat de patiënt tegenwoordig voorafgaand wordt gescreend, voorheen werd dit pas in de kleedkamer gedaan, wat enorme vertragingen gaf, voornamelijk in werkprocessen. Om de voorbereiding op tijd te kunnen doen wordt nu de vragenlijst opgestuurd naar de patiënt en thuis voorafgaand moet worden ingevuld. Bij een contra-indicatie moet de patiënt contact opnemen en wordt ruim voor het onderzoek de juiste voorbereidingen getroffen en worden verassingen voorkomen. Daarnaast willen we als toezichthoudend medewerker MRI de deskundigheid van MRI veiligheid bij het team vergroten. Dit is een uitdaging voor de komende tijd.”

Hoe werken jullie met zonering?

“Voordat de voorbereidingsruimte wordt betreden is er een kaartlezer. De ruimte kan dan ook alleen via de ziekenhuispas worden betreden. Op dit moment is dit nog mogelijk voor alle medewerkers, maar dat is een van de verbeterpunten die we willen oplossen. Er moet gekeken worden naar de mogelijkheden om per personeelslid/-functie bevoegdheden toe te kennen aan de toegang. Dit is nu nog wel lastig met het systeem dat wij hebben. De MRI kooi is alleen voor de MRI laborant toegankelijk. Sommige ziekenhuizen hebben dit gepersonaliseerd.”

Hebben jullie goede noodprocedures voor brand en reanimatie?

“In 2019 is er in het ADRZ een thema-avond gehouden voor alleen de MRI-laboranten en had als thema MRI-veiligheid. Alle noodknoppen zijn tijdens deze thema-avond doorgenomen en is er een brandblus oefening met het BHV-team gegeven om hiermee te oefenen. Ook is er met behulp van een scenario gekeken hoe het personeel deze situatie zou aanpakken en wat je het beste kan doen. Dit was een leuke en leerzame avond. En heeft geresulteerd in een duidelijke afspraak hoe om te gaan met een noodsituatie en de wijze waarop de veiligheid van de patiënt is geborgd. De reanimatie training wordt ook cyclisch gegeven maar zouden we ook graag rondom de MRI willen oefenen. Deze plannen zijn helaas met de komst van COVID-19 vertraagd omdat fysiek trainen met een groep hier wel de voorkeur heeft.”

Waar ligt jouw liefde voor MRI?

“Mijn liefde voor MRI ligt bij claustrofobische patiënten. Het zorgen voor deze patiënten en het kunnen uitvoeren van een onderzoek hierbij door de juiste begeleiding en het geven van uitleg om ze ook gerust te kunnen stellen vind ik een mooie uitdaging. De communicatie met patiënten vind ik erg leuk, dit bepaalt een goede beleving van patiënten. Daar kan ik een verschil maken heb ik gemerkt. En zeker ook alles rondom veiligheid rondom de MRI scanner, ik beleef er veel plezier aan om continu te kijken welke risico’s er zijn en hoe we het steeds weer een stukje veiliger kunnen maken.”

Vind je dat KALCIO Healthcare door moet gaan met het MRI Veiligheidssymposium? Inmiddels is toch alles wel bekend rondom MRI veiligheid?

“Ik vind dat KALCIO Healthcare wel door moet gaan met het symposium. Veiligheid is een doorlopend proces, je blijft veranderen, aanpassen, opnieuw analyseren. Het is nooit klaar dus het is heel goed om dit symposium te blijven organiseren. Ook het netwerken en het uitwisselen van ervaringen en kennis heb je echt nodig om je werk goed te kunnen doen. De nieuwe trends en afspraken om te finetunen is ontzettend belangrijk. Je komt altijd thuis met iets wat je kan verbeteren. Dus ik zou graag willen dat jullie door blijven gaan met het organiseren van het symposium MRI veiligheid”, zo geeft Manja aan.

Wat zou je nog mee willen geven aan collega laboranten uit andere ziekenhuizen die zich bezighouden met MRI-veiligheid?

“Om draagvlak te creëren voor het realiseren van verbeterpunten voor MRI veiligheid op de afdeling en om in dezelfde taal te spreken adviseert Manja dat ook leidinggevende deelnemen aan het MRI veiligheid symposium. En natuurlijk: Zorg goed voor elkaar, daar start veiligheid mee. Blijf alert en blijf leren en verbeteren. Vallen is niet erg als je maar blijft opstaan. Werk goed samen en wees niet bang om fouten te maken, als je maar leert van je fouten.”


Aankomende events

Nucleaire Geneeskunde tijdens het congres The Future of Medical Imaging and Radiotherapy

Nieuws

Nucleaire Geneeskunde tijdens het congres The Future of Medical Imaging and Radiotherapy

We hebben elkaar het afgelopen jaar niet kunnen zien en dus pakken we nu groots uit! KALCIO Healthcare en de NVMBR hebben de handen ineengeslagen om een tweedaags evenement te organiseren voor alle vakgebieden en alle disciplines. Denk dan naast inhoudelijke programma’s voor NG, RT, RD, MRI en Echo ook aan zaken waar je als leidinggevende, ICT’er of klinisch fysicus mee te maken krijgt.

Plenaire ochtendsessies

Prof. dr. Marnix Lam

Dat de vakgebieden integreren is al jaren een feit; hoe dat anno 2021 is komt tijdens de plenaire sessie in de ochtend aan bod. Wat betekent het bijvoorbeeld dat je met een techniek werkt die lang alleen te vinden was op de radiologie? Ben jij ook aan veiligheidseisen gebonden? Hoe zorg je voor jouw bevoegd- en bekwaamheid? Daarna kun je kiezen; volg je jouw track, of kijk je ook bij de andere disciplines? De presentaties gaan aansluitend door; aan jou om te bepalen wanneer je toe bent aan je lunch.

Nucleaire geneeskunde

In de dynamische wereld van de nucleaire geneeskunde lopen diverse mooie projecten. Benieuwd hoe het is om een minicyclotron op de afdeling te hebben, of hoe radio-embolisatie een brug slaat tussen de nucleaire geneeskunde en de interventieradiologie? Of ga je toch liever aan de slag met beeldherkenning?

Hebben de bovenstaande onderwerpen je interesse gewekt en wil jij bij dit evenement aanwezig zijn? Schrijf je dan in via www.fmir.nl en kom op donderdag 23 september naar het AFAS theater in Leusden.

* Coronamaatregelen; we zetten in op een live event waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de laatste voorschriften omtrent COVID. Mocht het evenement onverhoopt niet live doorgaan, dan zullen we informeren over onze alternatieve scenario’s.*

Interim manager in de zorg – hoe (ver)bind je?

Nieuws

Interim manager in de zorg – hoe (ver)bind je?

Jacqueline Jonker is werkzaam als interim manager binnen KALCIO Healthcare. Met haar kennis en ervaring op het gebied van leidinggeven is zij waardevol voor vele organisaties. Momenteel geeft zij leiding in diverse ziekenhuizen. In onderstaand artikel deelt zij graag haar ervaringen over het werken als interim manager bij KALCIO Healthcare.

Manager in de zorg, dat is een keuze die je bewust maakt. Je kiest voor die extra dimensie. Het iets kunnen betekenen in de zorg voor mensen. Niet direct de handen aan het bed, maar op zijn minst faciliterend voor al diegenen die wel hun functie uitoefenen in de directe patiëntenzorg. Ook in deze functie kom je alle facetten van de zorg tegen. In mijn geval heb ik het dan bijvoorbeeld over de polikliniek, de kliniek, de radiologie, de ICT, de ambulante zorg. Soms in de rol van manager, soms als projectleider. Heel veel variatie en op al die afdelingen ben je belangrijk en verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de zorg voor patiënten.

Jacqueline Jonker

Ik heb dit jaren gedaan als werknemer in een ziekenhuis. Dit betekende in mijn geval dat ik gemiddeld 4 tot 5 jaar op bijvoorbeeld de polikliniek teamleider was. In 4 tot 5 jaar bouw je een band op met je team, werk je aan lange termijn doelen, heb je samen met de vakgroep/maatschap waar je mee werkt een samenwerking opgebouwd. Dit past bij mij. Ik ben iemand die verbind, die naar een doel toe wil werken en het fijn vindt hier de regie in te kunnen pakken. Maar het ook graag samen doet. Het belangrijk vindt te weten hoe het met de mensen in mijn team gaat. Hoe zitten zij in elkaar, wat is de dynamiek in de groep? Wat kan ik hiermee?  Het kost tijd om daar goed zicht op te krijgen.

Sinds 2,5 jaar doe ik dit nu op interim basis bij KALCIO Healthcare. Het was spannend. Op interim basis werken geeft je een andere positie. Voor mijzelf een stuk vrijheid, maar ook enige afstand dacht ik. Past dit wel bij mij? Ik, die het zo belangrijk vind om het team goed te kennen en de relaties daaromheen belangrijk vind. Daarnaast vind ik het ook heel erg interessant om te weten te komen hoe de organisatie in elkaar zit en hoe je je daarin moet bewegen om tot een resultaat te komen. Lukt het mij om daarachter te komen in een relatief korte periode die je deel uitmaakt van deze organisatie/dit team? Word ik daar gelukkig van?

Veel vragen dus, maar ook veel energie, zin om eraan te beginnen. En nu na 2,5 jaar kan ik zeggen dat ik niet anders in mijn werk sta dan dat ik daarvoor deed. Ik neem uiteraard mezelf mee. Dus hoe ik in het team sta en de relaties onderhoud binnen het team, met de zorgverleners en het management is niet anders dan daarvoor. Je positie is anders, je bent er met een reden. Er is vervanging nodig, soms met een aanvullende hulpvraag en die hulpvraag kan een behoorlijke uitdaging zijn. Maar ik lever niets in op de verhoudingen en de manier waarop ik fijn werk. Ook in een relatief korte tijd kan een team, jouw team zijn en kun je die verbinding maken. Dat voelt niet anders dan wanneer je als collega werkzaam bent in dezelfde zorginstelling. Het weggaan is net zo goed een afscheid van fijne mensen of een prettige werkomgeving met dit verschil dat je je daarop al instelt. Je bent misschien nog wel scherper op wat je doel is, omdat je het goed wilt achterlaten binnen die periode.

Ik denk dat dat ook is wat het werken bij KALCIO Healthcare kenmerkt en waarom ik me daar heel erg op mijn plek voel. Er wordt veel waarde gehecht binnen het KALCIO team aan deze authenticiteit maar ook aan kwaliteit. Daar leveren wij niet op in.

Digitaal communiceren met de patiënten: Hoe doe je dat?

Nieuws

Digitaal communiceren met de patiënten: Hoe doe je dat?

Jitka Kruckova is Projectleider Implementatie en Lean Healthcare consultant bij KALCIO Healthcare. Enige tijd geleden schreef zij een stuk over de digitalisering in de zorg. Waarom digitaliseren? Omdat, ook en zeker vooral, de zorg met de tijd meegaat en digitalisering daar een belangrijk onderdeel van is.

Afgelopen jaar heeft Jitka de mogelijkheid gehad om de implementatie van een applicatie te begeleiden, die de laagdrempelige digitale communicatie tussen de patiënt en de zorgverlener mogelijk maakt. Digitale communicatie kunnen we tegenwoordig niet meer uit ons dagelijkse leven wegdenken, maar waar hebben we het dan eigenlijk over?

Digitale communicatie

Om te beginnen betekent digitale communicatie een verandering van de vorm van de communicatie voor de werkvloer. Daarmee betekent dat dus ook een verandering van de werkwijze en dus ook van het gedrag van de medewerkers. Ook al is digitaal communiceren vandaag de dag heel vanzelfsprekend dan nog heb je te maken met de drie pijlers die een verandering op de werkvloer altijd raakt: medewerkers, organisatie én de patiënt.

De patiënt
Digitaal communiceren doen we voor de patiënt. Natuurlijk betekent dat niet dat de patiënt zelf gaat bedenken hoe hij of zij een digitale vorm van communicatie gaat gebruiken, waarvoor, wanneer of welk kanaal. Ook betekent het invoeren van digitale communicatiemiddelen niet vanzelfsprekend dat de patiënt deze ook gaat gebruiken. Om digitale communicatie goed in te zetten is het dus allereerst belangrijk om helder te hebben hoe je de patiënt laat participeren. Wat het voor de patiënt interessant maakt en hoe je er zorg voor draagt dat de patiënt de middelen ook daadwerkelijk gaat gebruiken.

De medewerker
Ook de medewerker wil weten wat de meerwaarde is van een nieuwe manier van communiceren. De eerste maanden zullen de medewerkers moeten investeren om de nieuwe manier van communicatie eigen te maken en om deze te integreren in de werkprocessen. Een veranderd werkproces moet per definitie beter, dus geoptimaliseerd zijn. Omdat medewerkers een belangrijk onderdeel van het proces is het wenselijk hen hierbij te betrekken. Hierbij worden ze meegenomen in hoe het geoptimaliseerde werkproces, mét de inzet van de nieuwe vorm van communicatie eruit gaat zien.

De organisatie
De implementatie van de nieuwe vorm van communicatie valt of staat met hoe de organisatie hier zelf tegenaan kijkt. Wat wil je met deze nieuwe, digitale vorm van communicatie bereiken? Wanneer, waarom en hoe integreer je deze manier van communicatie over alle communicatiekanalen heen. Dat alles zijn niet de minste punten om in acht te nemen.

Wat ik meeneem van afgelopen jaar is dat de kracht van een succesvolle implementatie in de voorbereiding zit. Dat wil zeggen het gezamenlijk durven te stellen van ambitieuze maar meetbare doelen en samen met de betrokkenen een route bepalen om deze doelen te kunnen realiseren. Daarbij is het altijd van belang bovenaan helder te hebben waarom en voor wie je het doet: de patiënt.

Jitka Kruckova, Projectleider Implementatie en Lean Healthcare consultant.

Wat kunnen we leren van gefuseerde ziekenhuizen?

Nieuws

Wat kunnen we leren van gefuseerde ziekenhuizen?

Een aantal jaar geleden heeft het ministerie van VWS een aantal maatregelen doorgevoerd om de zorg de komende jaren voor Nederland betaalbaar te houden. Eén van deze maatregelen is de invoering van de zorgverzekeringswet. De invoering hiervan heeft als gevolg dat ziekenhuizen meer vrijheid hebben gekregen over prijsonderhandeling en concurrentie, waardoor de marktwerking in de zorg zijn intrede heeft gemaakt. De zorgverzekeraars verhogen de druk op ziekenhuizen om betere kwaliteit en efficiënte  zorg te kunnen leveren. Dit was een aanleiding voor verschillende ziekenhuizen om na te denken over een fusie. Middels een fusie verwachten ziekenhuizen hogere kwaliteit van zorg te leveren tegen lagere kosten.

Na de invoering van de zorgverzekeringswet is een fusiegolf van ziekenhuizen in gang gezet vanuit het oogpunt om effectievere en efficiëntere zorg te verlenen. Al in 2017 blijkt echter dat de kwaliteit  van zorg na een fusie niet aanzienlijk verbeterd is en dat de prijs van gefuseerde ziekenhuizen relatief een stijging heeft doorgemaakt ten opzichte van de prijs van ziekenhuizen die niet gefuseerd zijn (1). Naast het gegeven dat het gewenste effect op financieel gebied niet gehaald wordt, heeft een fusie een grote invloed op de zorgprofessionals. Een fusie is een langdurig traject waarbij verschillende veranderingen plaatsvinden op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Toch zien we momenteel nog een aantal fusietrajecten van ziekenhuizen, de uitwerkingen van een fusie of een strategische samenwerking tussen ziekenhuizen. In dit artikel wordt ingezoomd op de gevolgen van een fusie voor zorgprofessional en met welke elementen rekening gehouden moet worden om een fusietraject zo succesvol te laten verlopen voor de operationele laag van de organisatie.

Anne Sluijs

Bij een fusie worden voorheen opzichzelfstaande organisaties samen een nieuwe organisatie. Voor het fusietraject van start gaat, hebben beide organisaties een eigen organisatiecultuur, structuur en wordt volgens een bepaald beleid gewerkt waarin bepaalde procedures en protocollen zijn vastgesteld. Daarnaast zijn medewerkers gewend aan collega’s met wie ze samenwerken en zijn ze vertrouwd met de omgeving waarin de werkzaamheden uitgevoerd worden. Om samen een organisatie te vormen is het noodzakelijk dat de organisaties een aantal veranderingen doorstaan voor de realisatie van een fusie. Allereerst is het van belang dat beide organisatieculturen bij elkaar aansluiten en dient een geïntegreerde cultuur vervormd te worden. De integratie van beide culturen vraagt om aanpassing van de medewerkers. Verder dient een geheel nieuw beleid op verschillende lagen geschreven te worden dat ziekenhuis breed gedragen wordt. Daarnaast is het belangrijk om n te denken over de herinrichting van de uit te voeren werkzaamheden en werkafspraken. De vernieuwde procedures dienen vastgelegd te worden in een nieuw beleid.

Verder zien we bij een fusie dat er nagedacht moet worden op de locatie van het verlenen van de zorg. Er worden twee ziekenhuizen, dus twee locaties samengevoegd. Het management kan er voor kiezen om de zorg te centraliseren naar een plek door de realisatie van nieuwbouw. In de praktijk blijkt dat hier zelden de financiële middelen voor aanwezig zijn. Vaak zien we in de praktijk dat beide locaties, die voorheen opzichzelfstaande ziekenhuizen waren, worden gebruikt als nieuwe locatie. Dit heeft als gevolg dat het management met een herallocatie vraagstuk zit. Deze herallocatie van zorg kan grote gevolgen voor de medewerkers van de organisatie met zich meebrengen. Door de keuze om zorg te verlenen op een bepaalde locatie, kan het zijn dat het zorgpersoneel op een andere locatie komt te werken dan voorheen. 

Tot slot zien we verandering van omvang van het ziekenhuis bij een fusie. Het aantal ziekenhuisbedden bij een gefuseerd ziekenhuis zal toenemen. Deze toename brengt een aantal schaalvoordelen met zich mee, zoals efficiëntere zorg en een betere positie op de markt. Echter kunnen er ook een aantal schaalnadelen optreden(2). Een te grote organisatie kan zorgen voor bureaucratisering, communicatieproblemen en sociale cohesie.

Terugkijkend op een aantal fusietrajecten kunnen we ook een aantal conclusies trekken om te kijken hoe we in het vervolg een fusietraject succesvoller kunnen laten verlopen om zo de impact op zorgprofessionals te reduceren. Op die manier kunnen zij zich richten op de primaire taak: patiëntenzorg. Hieronder volgen een aantal aandachtpunten om rekening mee te houden tijdens een fusie:

 1. Denk goed na over de gevolgen van bepaalde (beleids)keuzes
  Het is belangrijk om bij het maken van bepaalde keuzes na te denken over de gevolgen die het met zich mee brengt. Bij het uitzetten van een strategisch beleid is het belangrijk om te toetsen of dit haalbaar is voor de zorgprofessionals die het beleid uit gaan voeren. Daarnaast dient nagedacht te worden over de timing van bepaalde acties. Door veranderingen stapsgewijs te introduceren krijg je minder weerstand van medewerkers, omdat zij langzaam aan de veranderingen kunnen wennen.
 2. Zorg voor duidelijke communicatie tijdens het traject
  De communicatie bij een verandertraject, en dus ook bij een fusie, is van doorslaggevend belang voor het slagen daarvan. Vaak zijn er veel onduidelijkheden over de komst van een fusie. Het is daarom van belang dat het management van een ziekenhuis vanaf het begin van de fusie duidelijk communiceert naar de organisatie. Zo weten de medewerkers vanaf het begin de stand van zaken en voelen zich daardoor ook meer betrokken. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten of het versturen van nieuwsbrieven die gericht zijn op de stand van zaken rondom een fusie. Denk hierbij wel aan zorgvuldige communicatie, dus communiceer nog niets als er geen besluit over gemaakt is.
 3. Maak de zorgprofessionals onderdeel van de fusie
  Het is belangrijk dat een vertegenwoordiging van de zorgprofessionals binnen het ziekenhuis onderdeel worden van een fusie. Een fusie van twee ziekenhuizen veranderen het verhaal van de organisatie, de waarden en normen, de cultuur en ook het gedrag wat van mensen verwacht wordt. Door de medewerkers binnen de organisatie mee te laten denken over welke organisatie je wilt zijn en kunt worden, vorm je een gedragen ‘nieuwe’ organisatie.

We kunnen concluderen dat een fusie een grote impact heeft op zorgprofessionals en overige medewerkers binnen een ziekenhuis. De druk op de zorg zal in de toekomst stijgen en daarom is nog onduidelijk wat dit voor gevolgen heeft op fusies van ziekenhuizen. Het is daarom belangrijk om hier  op voor te bereiden en te kijken wat we kunnen leren uit eerdere fusies. Hierbij is het belangrijk om in acht te nemen dat er geen one fits all is. Maar één ding is zeker: neem altijd de medewerkers goed mee in een veranderingstraject, dit zal leiden tot efficiëntere zorg en zo de kwaliteit van de zorg voor patiënten verbeteren!

 1. Autoriteit Consument & Markt (2017). Prijs- en volume-effecten van ziekenhuisfusies. Geraadpleegd van https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2017-12/rapport-effecten-van-ziekenhuisfusies-prijs-en-volume-aangepaste-versie-2017-12-07.pdf
 2. Blank, J. & Van Hulst, B. (2013). Opereren bij schaalnadelen. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 45 (2), 75-81.

Beter worden in een fijne omgeving

Nieuws

Beter worden in een fijne omgeving

Wie denkt aan een ziekenhuis, heeft al snel een beeld voor zich van een kille en klinisch omgeving. Allerminst prettig als je in het ziekenhuis bent voor een onderzoek of behandeling waar je al gespannen voor bent. Het is dus niet voor niets dat ‘healing environment’ een veelgebruikte term in de zorg is.

Ook in bouwprojecten waar ik betrokken ben, speelt healing environment een rol. Hiermee wordt een omgeving bedoeld die een positief effect heeft op het welzijn en het genezingsproces van de patiënt, maar dit geldt ook voor het welzijn van zorgmedewerkers en bezoekers. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan daglicht ervaring en uitzicht op de natuur. Deze factoren kunnen stress en angst verminderen en de ervaring van de patiënt verbeteren. Dit kan op zijn beurt leiden tot resultaten als minder pijn en medicijngebruik en sneller herstel.

Een prettige en veilige omgeving creëren kan op vele manieren. Hoewel er in toenemende mate wordt gesproken over ‘healing environment’, is het begrip onderhevig aan inflatie. De één bedoelt er de effecten van daglicht en natuur mee, de ander gebruikt het om de effecten van eenpersoonskamers, kleuren, privacy of een gastvrije ontvangst mee te duiden. Niet overal is (al) wetenschappelijk bewijs voor, maar de aandacht hiervoor is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Dit onderzoek heeft de basis gevormd voor evidence-based design van ziekenhuizen.

Natuur
De beleving van natuur kan stress reduceren. Je hoeft daarvoor niet eens fysiek in een bos te staan, een foto van een boom kan al voldoende zijn (van den Berg, 2006). Bij het in contact komen met natuur ervaren patiënten minder angst en stress. Dit is al in 1984 onderzocht aan de hand van een studie waarin patiënten ofwel uitzicht kregen op een stenen muur versus natuur. De patiënten met het uitzicht op de natuur gebruikten een lagere dosis pijnstillers en konden sneller het ziekenhuis verlaten. Verder is de ligduur op de intensive care korter en geven patiënten een lagere pijnscore aan na een pijnlijke bronchoscopie (Diette, 2003) wanneer zij een afbeelding van natuur zagen. Opmerkelijk is dat dit vooral geldt voor het kijken naar natuur – voor het daadwerkelijk bezoeken van een park is minder bewijs geleverd.

Daglicht
Daglicht is ontzettend belangrijk voor het goed functioneren van de mens. Zo wordt 58% van de medicatiefouten in Alaska gemaakt in het eerste kwartaal van het jaar wanneer de dagen het kortst zijn. Ook patiënten zijn gebaat bij de ervaring van daglicht. In de directe zin is het gebrek aan licht genoemd als derde belangrijkste oorzaak van vallen. Een ander voorbeeld is de 15% reductie in opnameduur bij depressieve patiënten in een heldere, zonnige kamer t.o.v. een sombere kamer. Ook onder specifieke doelgroepen is gekeken naar het effect van daglicht. Zo blijkt dat het vergroten van omgevingsverlichting de klachten van dementerende ouderen verminderd, en de mentale achteruitgang met 5% vermindert (van Someren, 2008). Een combinatie van licht en natuur, in de vorm van wolkenplafond verlichting, verlaagde acute stress en angst bij klinische patiënten. Ook voor het verplegend personeel heeft daglicht een positief effect op hun alertheid en gemoedstoestand (psychologische effecten) en een lagere bloeddruk en slaap-waakritme (fysiologische effecten), wat de patiëntveiligheid te goede komt (Zadeh, 2014).

Healing environment elementen bij de SPECT-CT

Privacy
Hoewel de inrichting van het gebouw pas plaatsvindt op het eind van het bouwproject, is het van belang dit al in een vroeg stadium mee te nemen. Hiermee kan je beter inspelen op de wensen en behoefte van de gebruikers, en de fysieke ruimte hierop aanpassen. Met name in de wachtgebieden wil je patiënten op hun gemak stellen. De wensen kunnen per patiëntengroep verschillen. Wetenschappelijke studies tonen aan dat vrouwen die wachten op een borstbiopt bij (verdenking op) borstkanker gemiddeld hoger in stress en angstniveaus scoren dan andere patiënten die moeten wachten op radiologische interventies voor goed- en kwaadaardige tumoren. Met name de onzekerheid over de diagnose levert hierin veel stress op (Barentsz, 2014). Dit wetende is het zinvol om deze groep een veilige en prettige omgeving te bieden, waar extra rekening is gehouden met privacy. Zo kunnen deze cliënten plaatsnemen in een eigen zithoek zonder geconfronteerd te worden met andere patiënten die wellicht net een slecht nieuws gesprek hebben gehad.

Win win
Ook al is het bewijs voor de helende effecten van daglicht, kleur of natuur niet onbetwistbaar, het grote voordeel is dat deze factoren geen bijwerkingen hebben. Als stress en pijn worden verminderd bij patiënten die kijken naar een bos of luisteren naar muziek – en zij daarmee minder pijnstillers of medicatie nodig hebben, is dat alleen maar mooi meegenomen.  De patiënt loopt minder kans op bijwerkingen van de medicatie, en mogelijk zijn er kostenbesparingen te realiseren (minder medicatie en verkorte ligduur).

Uiteindelijk zal het niet het gebouw zijn dat de patiënt (sneller) kan genezen. Maar met een veilige, prettige en gezonde uitstraling kan het gebouw bijdragen aan het welbevinden van zowel patiënten als medewerkers.

Wat is E-health en waarom is het zo belangrijk?

Nieuws

Wat is E-health en waarom is het zo belangrijk?

Annick Verbakel is Management Consultant bij KALCIO Healthcare. Zij rondde afgelopen september haar traineeship af bij KALCIO Healthcare en heeft inmiddels al aan veel zorgprojecten gewerkt. Momenteel werkt zij aan zorg-ICT projecten in het UMC Utrecht. In onderstaand artikel neemt zij je mee in de wereld van E-health.

De laatste maanden zie je vast veel berichten voorbijkomen over verschillende E-health oplossingen die zich in snel tempo ontwikkelen. Alhoewel het coronavirus veel nadelen met zich meebrengt, is het qua digitalisering van zorg juist een stap vooruit. Ontwikkelingen zijn in een stroomversnelling gekomen, omdat de corona-uitbraak de noodzaak ervan duidelijk zichtbaar heeft gemaakt.

Als we het over E-health hebben, waar hebben we het dan eigenlijk over? E-health wordt omschreven als toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren (1). Ondanks deze uitgebreide definitie blijft het voor veel zorgverleners, patiënten en andere betrokkenen onduidelijk wat er nou precies bedoeld wordt. De één denkt hierbij aan apps en de ander denkt aan digitale consulten. Beiden kunnen inderdaad als voorbeeld dienen van E-health initiatieven, maar er zijn er nog zoveel meer!
Om meer helderheid te creëren rondom E-health, kan dit begrip in verschillende onderwerpen verdeeld worden. Zo wordt vaak gezien dat bij een E-health initiatief drie elementen steeds weer terugkomen (2):
1) De fase in het zorgproces;
2) De gebruiker;
3) De onderliggende technologie.

 1. De fase in het zorgproces
  Om duidelijk voor ogen te hebben waar E-health een uitkomst kan bieden in een bepaald zorgproces, is het van belang dat je goed op de hoogte bent van de deelprocessen die zich in het bepaalde zorgproces afspelen. Vanuit dit overzicht van deelprocessen kun je onderzoeken waar in het zorgproces het gebruik van E-health oplossingen een voordeel kan genereren. Je kunt hierbij denken aan een zorgproces binnen je zorgorganisatie, maar bijvoorbeeld ook transmuraal tussen verschillende zorgorganisaties. De Raad voor Volksgezondheid en Zorg heeft een rapport geschreven waarin zij drie procesgebieden rondom E-health beschrijven (3):
  1. E-public health : Bij voorlichting en preventie;
  2. E-zorg : Bij het primaire zorgproces zoals diagnose, behandeling en steun;
  3. E- zorgondersteuning: Bij randzaken, zoals afspraken maken en administratie.
 1. De gebruiker
  Naast duidelijkheid over de fase in het zorgproces, is het ook belangrijk dat de vraag wordt gesteld wie de uiteindelijke gebruiker is van de E-health oplossing. Is dat de patiënt, zorgverlener of misschien wel beiden? Zij zijn degenen die er uiteindelijk meer gemak aan moeten ondervinden. Tevens is het van belang om na te gaan hoe deze gebruiker met de E-health oplossing het zorgproces zal gaan beïnvloeden.
 1. De onderliggende technologie
  Eveneens is het van belang dat de benodigde technologie achter het E-health initiatief werkt en het gemak van de eindgebruiker bevordert. Naast health apps kun je bij onderliggende technologieën ook denken aan webapplicaties, elektronische patiëntendossiers en robotica.

In het bovenstaande gedeelte wordt vooral gesproken over het theoretische gedeelte van E-health en hoe dit begrip te omschrijven. Om deze theorie te begrijpen is het makkelijker om te denken in concrete voorbeelden. Kijken we nogmaals naar de definitie van E-health: ’toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren’, dan zien we dat we dit eigenlijk in twee delen kunnen splitsen: E-health als toepassing op de gezondheid en als toepassing op de gezondheidszorg. Beiden zullen in onderstaande alinea’s worden omschreven aan de hand van voorbeelden.

Annick Verbakel

E-health als toepassing op de gezondheid
Als we E-health beschrijven als een mogelijkheid om de gezondheid van de mens te verbeteren dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan het gebruik van thuismonitoringstools. Hierbij krijgt de patiënt apparatuur in gebruik om daarmee zelf te monitoren. Stel het betreft een hartpatiënt dan krijgt deze patiënt toegang tot apparatuur om zijn hartslag en bloeddruk te meten. Deze gegevens kan de patiënt dan bijvoorbeeld online invoeren en deze worden gecontroleerd door een regiecentrum. Dit regiecentrum houdt de gegevens van de patiënt in de gaten en mochten de waardes afwijkend zijn dan kunnen zij snel actie ondernemen. Zo kan er een bezoek aan het ziekenhuis worden gepland of bij spoed een bijpassende actie worden ondernomen. Dit is natuurlijk een van de vele voorbeelden die momenteel al in werking zijn of waar aan gewerkt wordt. Naast dat bij dit soort opties de gezondheid van de patiënt vrijwel continu wordt gecontroleerd, heeft dit ook het voordeel dat de patiënt alleen bij noodzaak naar het ziekenhuis hoeft. Dit zorgt voor een lagere belasting van de patiënt en een hogere kwaliteit van leven. Tenslotte zorgt deze toepassing er ook voor dat de werktijd van zorgprofessionals efficiënter kan worden ingedeeld.

E-health als toepassing op de gezondheidszorg
Niet alleen voor de communicatie tussen zorgverlener en patiënt is E-health een interessante uitkomst, maar ook tussen zorgverleners biedt E-health mogelijkheden tot verbeterde zorg. Zo kun je denken aan snellere digitale 1-op-1 communicatie tussen verschillende zorgverleners over een patiënt. Dit kan bijvoorbeeld een vraag zijn over het al dan niet doorverwijzen van een patiënt of over bepaalde voorgeschreven medicatie. Naast communicatie is het uitwisselen van patiëntgegevens tussen zorgverleners of zorgorganisaties (denk hierbij aan lab uitslagen, radiologiebeelden en medicatie) ook een zeer belangrijk onderdeel binnen deze vorm van E-health. Neem als voorbeeld een patiënt die ontslagen is uit het ziekenhuis, maar nog wel moet revalideren in een revalidatiekliniek. Op dat moment is het van groot belang dat de revalidatiekliniek de voor hen relevante gegevens van de patiënt zo snel mogelijk inzichtelijk heeft. Een E-health oplossing kan hierbij een uitkomst bieden door deze gegevensuitwisseling digitaal te maken, waardoor het een kwestie van verzenden is naar de desbetreffende revalidatiekliniek. De digitalisering van dit soort processen is zeer tijdbesparend en draagt bij aan een duurzamere gezondheidszorg.

Ondanks alle mooie oplossingen die worden ontwikkeld om de digitalisering van zorg een boost te geven, zitten er uiteraard ook een aantal haken en ogen aan. Zo zijn er momenteel voor bepaalde zorgprocessen meerdere systemen uitgerold en gebruiken ziekenhuizen en zorginstellingen dus verschillende systemen voor hetzelfde zorgproces. Een gevolg hiervan is dat deze systemen weer met elkaar gekoppeld moeten worden zodat ze met elkaar kunnen communiceren. In deze context wordt met communiceren bedoeld dat de mogelijkheid tot bijvoorbeeld het uitwisselen van gegevens nog steeds mogelijk blijft. Als we weer terugkijken naar het voorbeeld met de patiënt die naar de revalidatiekliniek gaat, is het dus goed mogelijk dat het ziekenhuis een ander systeem gebruikt voor het opslaan van patiëntgegevens dan de revalidatiekliniek. Er dient hier dus een koppeling gemaakt te worden tussen deze twee systemen wil de gegevensuitwisseling mogelijk zijn. Mocht deze koppeling niet aanwezig zijn, dan blijft het alsnog een tijdrovend proces om de gegevens op de juiste plek te krijgen. Als we vanuit hier terug refereren naar de definitie van E-health, dan valt deze in het niet. Op deze manier wordt de gezondheidszorg namelijk nauwelijks ondersteund en creëert het daarnaast ook nog meer onduidelijkheid bij de zorgverleners in plaats van gemak.

Om beelden en gegevens te delen tussen ziekenhuizen is er momenteel een oplossing in werking getreden om het steeds aanmaken van deze koppelingen voor te zijn. Deze oplossing wordt Cross Document Sharing (XDS) genoemd en is een universele tool voor beeld- en gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen. XDS is al in veel ziekenhuizen geïmplementeerd en de hoop is dat dit binnen een aantal jaar in ieder ziekenhuis in Nederland het geval zal zijn, zodat optimale beeld- en gegevensuitwisseling mogelijk wordt gemaakt.

In mijn ogen lijkt het enerzijds goed dat dit soort oplossingen als XDS worden opgezet. Hierop kunnen namelijk verschillende systemen worden aangesloten, waardoor optimale beeld- en gegevensuitwisseling wordt bewerkstelligd. Dit zorgt ervoor dat ziekenhuizen en zorginstellingen ervan verzekerd zijn dat ze beelden en gegevens kunnen uitwisselen met andere partijen, ongeacht de verschillende systemen die zij gebruiken. Dit maakt de uitwisseling veel toegankelijker en zorgt dus ook voor betere kwaliteit van zorg. Desalniettemin zou je idealiter zien dat zulke oplossingen niet nodig zijn en dat vanaf de start wordt nagedacht en afgestemd over de verschillende producten zodat deze met elkaar kunnen communiceren. Hiermee voorkom je dat er steeds weer geld geïnvesteerd wordt in het laten communiceren van deze nieuwe verschillende oplossingen.

Zoals je ziet zijn er al een hele boel mooie oplossingen bedacht, maar is er ook nog ruimte voor verbetering. Ik denk hier in de toekomst in ieder geval graag over mee, jij ook?

 1. Van Lettow, B. (2019, 27 maart). E-health, wat is dat? Nictiz. https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/E-health-Wat-is-dat.pdf
 2. D. (2019, 9 juli). Wat is eHealth nu precies? eHealth88. https://ehealth88.nl/blog/is-ehealth-nu-precies/
 3. RVS. (2015, april). Adoptie van professionele eHealth. https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2015/04/21/achtergrondstudie-adoptie-van-professionele-e-health

Leiderschap ten tijde van corona

Nieuws

Leiderschap ten tijde van corona

Het CBS rapporteerde recent dat het ziekteverzuim in Nederland in het vierde kwartaal van 2020 het hoogst is in 18 jaar. Met name de gezondheids- en welzijnszorg is getroffen met een ziekteverzuim van 6,8%. Hierbij zien we specifiek dat de verpleeg- en verzorgingstehuizen het hoogst gemeten ziekteverzuim hebben met 8,2%. Dit is zelfs het hoogst gemeten ziekteverzuim in 24 jaar (eerdere cijfers zijn niet beschikbaar via CBS) [1]. Logisch, denk je meteen: er is een corona-pandemie gaande, natuurlijk ligt het ziekteverzuim hoger. Maar is dit wel zo logisch en zijn er niet andere factoren die meespelen, die mogelijk voorkomen kunnen worden?

Wat we zien onder zorgmedewerkers is dat ze andere stressfactoren ervaren in deze pandemie dan andere werkenden. Waar de meeste in de beroepsbevolking zich druk maken over baanonzekerheid en thuiswerken zien we dat zorgmedewerkers deze stress niet ervaren. Bij zorgmedewerkers zien we juist dat door hun intrinsieke motivatie ze onvoldoende rem hebben en doorwerken tot dat ze niet meer kunnen [2]. Hierdoor zorgen ze onvoldoende voor zichzelf. Als dan ook nog collega’s uitvallen door ziekte hebben zij het gevoel dat ze het extra werk moeten opvangen, wat alleen nog maar meer stress veroorzaakt. Daarbij kan de huidige pandemie voelen als een uitzichtloze situatie waar weinig ruimte is binnen de organisatie voor zaken anders dan het uitvoeren van de werkzaamheden.

Eerdere rapporten van onder andere de RVS belichtten waarom er een hoge uitstroom is van zorgmedewerkers. Hoofdredenen hiervoor zijn onder andere het beperkte loopbaanperspectief,  weinig invloed op het werk en het onbenut laten van het potentieel van medewerkers. Deze zaken leiden tot vermindert werkplezier van medewerkers. In tijden als deze is men in de zorg vooral bezig met ‘overleven’ en is er te weinig tijd en aandacht voor de medewerkers en zaken die hen werkplezier verschaffen. Juist in deze tijd is dit belangrijk om uitval te voorkomen. Als leidinggevende heb je dan ook een belangrijke rol om de medewerkers te ondersteunen, hen zo goed mogelijk te faciliteren en aandacht te hebben voor hun persoonlijke ontwikkeling. Doe je dit niet en kijk je alleen maar met een korte termijn perspectief dan zul je op de lange termijn voor grotere uitdagingen komen te staan.

Door Daniëlle Nijsten, werkzaam als Operationeel directeur, consultant en trainer bij KALCIO Healthcare. KALCIO Healthcare streeft er naar om een positieve bijdrage te leveren aan de toegankelijkheid, effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidzorg. Hierbij werkt KALCIO Healthcare vanuit de kernwaarden: strategisch transformeren, samen voor het beste resultaat en toegewijd en flexibel. Effectief leiderschap is hier een belangrijk onderdeel van en is een belangrijk element voor het succes van een organisatie.

 1. StatLine – Ziekteverzuimpercentages
 2. ORnet – Kans op burnout fors gestegen
 3. RVS – Applaus is niet genoeg

KALCIO Healthcare en IHE Nederland

Nieuws

KALCIO Healthcare en IHE Nederland

Het belang van wereldwijd georganiseerde initiatieven gericht op de integratie van IT-systemen in de zorg is groot. De afgelopen decennia heeft Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) een belangrijke plek verworven op dit gebied. Wat nu nodig is, is flexibiliteit.

KALCIO Healthcare begeeft zich dagelijks op de werkvloer, tussen de mensen die IT integreren in de kliniek. Vanuit die positie zien we dat de werkzaamheden van IHE niet meer in lijn zijn met de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. In toenemende mate bieden leveranciers van software de professionals binnen de zorgorganisaties krachtige tools aan – vaak op heel specifieke gebieden. Die ontwikkeling is al langer gaande: door zich op specifieke toepassingsgebieden te richten, slagen ontwikkelaars van software er steeds beter in tooling te bieden die daadwerkelijk van doorslaggevende waarde is voor de patiënt. De resulterende groei in effectieve tools binnen de gezondheidszorg vraagt wel een hoge mate van flexibiliteit van de IT architecturen, zowel binnen als buiten de muren van zorginstellingen. Regulering en standaardisatie zijn enerzijds belangrijk, maar kunnen anderzijds ook een rem zijn op ontwikkeling naar betere patiëntenzorg.

Per januari 2021 heeft KALCIO Healthcare daarom haar deelname aan IHE Nederland opgezegd. “Het is best een dubbel gevoel”, zegt Karel Loerts, CEO van KALCIO Healthcare, over deze opzegging. “KALCIO Healthcare draagt IT-integratie en standaardisatie in de zorg – dus ook het werk van IHE, juist een warm hart toe. Echter, de opkomende “regionale” samenwerkingen tussen zorginstellingen hebben sturing nodig die meer gericht is op inhoud en proces afstemming, dan op standaardisatie. Dat is waar KALCIO Healthcare onderscheidend in wil zijn binnen de Nederlandse Zorg.”

Karel werd eind 2004 door IHE Nederland gevraagd om het belang van het werk van IHE onder de aandacht te brengen in het UMC Utrecht, waar hij verantwoordelijk was voor de IT-organisatie van de Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. “De zorg IT was toen nog behoorlijk versnipperd georganiseerd. De collega’s zagen zeker het belang van integratie, maar zagen vooral dat dit binnen de eigen muren van het ziekenhuis moest plaatsvinden. De interesse in IHE en hun gedachtengoed was nog niet heel groot.” Inmiddels is er veel ten goede veranderd. IT-professionals in de ziekenhuizen en ook de softwareleveranciers hebben standaardisatie en integratie duidelijk op hun agenda staan, soms zelfs als onderdeel van de business strategie.

Karel Loerts

Door de oorspronkelijke betrokkenheid van Karel bij IHE Nederland bleef hij zich ook ná de oprichting van KALCIO Healthcare in 2009, inzetten voor IHE. Omdat IHE primair is opgericht om zorgverleners, IT-professionals en softwareleveranciers samen te brengen, lag de deelname van KALCIO Healthcare als consultancy en interim management organisatie niet direct voor de hand. Echter op het gebied van transformatie en ontwikkeling van gezondheidsorganisaties en de adoptie van innovatie en technologie door zorgprofessionals – een van de primaire werkvelden van KALCIO Healthcare – was er een duidelijke verbinding. Juist op deze onderdelen gericht op adoptie van nieuwe werkvormen en middelen heeft KALCIO Healthcare de afgelopen jaren een bijdrage proberen te leveren aan IHE Nederland en IHE Europa.

Waarom dan toch stoppen? De afgelopen twee jaar voelde de vrijwillige bijdrage in tijd van de medewerkers van KALCIO Healthcare voor IHE Nederland niet meer als voorheen. “Het begon steeds meer op een passieve deelname te lijken, alsof je alleen nog donateur bent. Dat past niet bij onze werkwijze.” Wij willen doen waar we goed in zijn – flexibel en resultaat gericht werken – en daar was binnen IHE Nederland niet meer voldoende aansluiting voor. De ontwikkelingen rondom IT in de zorg zijn voor KALCIO Healthcare meer resultaat gericht, dichter bij de gebruiker, de zorgprofessional. Om voortgang te blijven boeken is dat waar onze aandacht nu op gericht moet zijn.

Een goed functionerend team: welke elementen spelen een belangrijke rol?

Nieuws

Een goed functionerend team: welke elementen spelen een belangrijke rol?

Verschillende ontwikkelingen in de maatschappij zorgen er voor dat de vraag naar zorg in de komende jaren zal toenemen. Zo heeft Nederland te maken met vergrijzing en neemt het aantal mensen met chronische ziekten en multimorbiditeit verder toe. Met deze stijgende en veranderende vraag naar zorg zullen de komende tijd de kosten verder stijgen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden wordt waardegedreven zorg steeds belangrijker: Op basis van uitkomstresultaten zorg leveren die er voor de patiënt toe doet om zodoende de bestaande middelen efficiënter en effectiever in te zetten waardoor de gezondheidsuitkomst per bestede euro wordt gemaximaliseerd. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn goed functionerende teams van groot belang, want hoe beter een team samenwerkt hoe efficiënter de dienstverlening. Maar welke elementen dragen bij aan een goed functionerend team? In dit artikel proberen wij daar een antwoord opgegeven.

Allereerst is belangrijk om helder te hebben wat we verstaan onder een team. Als je de vraag stelt wat een team is, krijg je bijna nooit een eenduidig antwoord. Wel zijn er een aantal elementen die doorgaans genoemd worden als er gesproken wordt over een team: het bestaat uit een groep mensen, dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zijn onafhankelijk en hebben een gemeenschappelijk doel. Het is voor een team moeilijk samenwerken als ze niet weten waar ze naartoe werken. Het doel is vaak ondervangen in de missie van de organisatie. Het vertelt ons waar de organisatie voor staat, wie de klanten zijn, wat het team doet en wat de resultaten zijn. Het is daarom van belang dat het team weet wat de missie van de organisatie is, zodat alle neuzen dezelfde kant op staan.

De omgeving waarin een team opereert, heeft invloed op het functioneren van het team. Vertrouwen binnen een team is de basis om tot een excellent resultaat te komen. Doordat mensen zich veilig voelen in een team durven zij ook een productief conflict aan te gaan. Als een conflict gezien wordt als een productief hulpmiddel, welke bijdraagt aan verschillende perspectieven en transformatie, zal dit helpen om gemeenschappelijke doelen te verwezenlijken. Daarnaast zijn de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van de teamleden van doorslaggevend belang om de gezamenlijke doelen te behalen. Een betrokken teamlid kenmerkt zich door een stapje extra te zetten voor de patiënt en collega. Om de betrokkenheid binnen het team te vergroten zijn het opstellen van duidelijke afspraken en besluitvorming essentieel. Als de afspraken en doelen helder geformuleerd zijn, zullen de teamleden hiervoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. Op die manier voelt men zich tot elkaar veroordeeld waardoor een gevoel van saamhorigheid ontstaat. Uiteindelijk ontstaat een goed functionerend team waarbij status en ego geen rol spelen.

Anne Sluijs geeft training over teamontwikkeling

Ten tweede dient er in een team aandacht te zijn voor communicatie. Hierbij is het van belang dat men zich onderling begrepen voelt. Lees de volgende zin maar eens hardop: ‘ik zag een man op een heuvel met een telescoop’. Hoe interpreteerde jij deze zin? Las jij: er was een man op de heuvel, en ik zag hem door mijn telescoop? Of las je: ik sta op een heuvel en ik zag een man met een telescoop. Of las je: er is een man op een heuvel die ik zie, en hij heeft een telescoop. Dit is een voorbeeld van een zin die verschillende betekenissen kan hebben. Het is als zender van een boodschap belangrijk om te beseffen dat wat we zeggen anders ontvangen kan worden. Het is dan ook de taak van zowel de zender als de luisteraar om er zeker van te zijn dat beiden hetzelfde bedoelen. Dit kan door goed te luisteren, samen te vatten en waar nodig door te vragen. Op die manier weet je dat je over hetzelfde onderwerp praat en wordt miscommunicatie geminimaliseerd. Op die manier is het gemakkelijker een gezamenlijk doel te verwezenlijken.

Om als team goed te kunnen opereren is het van groot belang dat zij zich veilig voelen in hun werkomgeving. In een veilige omgeving wordt er beter samengewerkt en durven collega’s onderling beter feedback aan elkaar te geven. Ondanks een veilige cultuur vinden mensen het vaak lastig om feedback te ontvangen, omdat zij zich vaak bedreigd voelen en het idee hebben te falen. Er ligt zowel voor de ontvanger als voor diegene die feedback geeft een taak om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor diegene die feedback geeft is het van belang om respectvol te zijn naar de ander. Hierbij is de manier hoe de boodschap wordt overgebracht van belang. Begin met het benoemen van het feitelijk gedrag van de ander en geef daarbij aan wat voor gevolg dit heeft op de omgeving. Betrek daarna het gedrag op jezelf door ook aan te geven wat voor een gevoel dit bij jou teweeg brengt en wat voor gedrag je graag zou zien. Door deze feedbackloop in de organisatie te creëren kan je het beste uit jezelf halen en ook uit je collega’s. Als ontvanger is het hierbij van belang open te staan voor de feedback. Van nog groter belang is het dat je als ontvanger ook begrijpt wat de ander zegt zodat er geen misinterpretatie ontstaat. Hierbij zijn de eerder genoemde regels van communicatie van belang waarbij je als ontvanger kan doorvragen en samenvatten om te toetsen of wat jij hoort ook hetgeen is wat de ander zegt.

Het is van belang ons te realiseren dat een team bestaat uit verschillende individuen. De positie van iemand in het team hangt sterk samen met hoe een persoon zich voelt en zichzelf waardeert. Stel je voor dat iemand geen veilig dak boven het hoofd heeft. Diegene zal zich minder richten op het team, maar vooral bezig zijn te voorzien in eigen behoefte. Daarentegen, een persoon die vooral bezig is met zelfontplooiing is juist bezig om anderen te inspireren meer hun best te doen en super gemotiveerd om de doelen van het team te verwezenlijken. Daarnaast verdient de samenstelling van een team aandacht als we kijken naar de teamprestatie. Voor een goed functionerend team zijn verschillende vaardigheden en competenties nodig. Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat teams met een gevarieerde samenstelling, zowel op functieniveau als op het gebied van competenties, een positieve invloed heeft op de kwaliteit van zorg, de kwaliteit van leven van cliënten en de tevredenheid van de medewerkers (1). De ideale samenstelling van een team is sterk afhankelijk van de context waarin men opereert. Het is belangrijk om hier oog voor te hebben en op te anticiperen.

Tot slot heeft een team meestal een leider welke het team leidt in het behalen van de doelstellingen. Vaak wordt er een onderscheidt gemaakt tussen een manager en een leider: een manager heeft mensen die voor degene werkt terwijl een leider mensen heeft die degene volgen. Effectieve leiders hebben een duidelijke visie voor ogen waar ze het team heen leiden. Ze activeren mensen om onderdeel te zijn van iets groters en nemen het team mee in verandering. Een goed leider houdt niet vast aan de status quo maar durft risico’s te nemen en denkt in lange termijn termen. Door het team te inspireren, coachen en hen te helpen in persoonlijke groei kunnen doelstellingen worden behaald en kan samenwerking worden gefaciliteerd.

Terugkomend op de vraag: welke elementen dragen bij aan een goed functionerend team, zien we dat er geen eenduidig antwoord is te geven.
Wel zijn er een aantal van aspecten die van invloed zijn op het functioneren van het team. Bewustwording van deze aspecten en er als team
zorg voor dragen dat deze geborgd zijn is van groot belang. Samen kunnen we er voor zorgen dat teams optimaal functioneren en daarmee ook
kwalitatieve en efficiënte zorg verlenen.

Geschreven door Anne Sluijs, werkzaam als management consultant en trainer bij KALCIO Healthcare.

 1. Damen, N., Koopmans, L., van de Steeg, L., & Wagner, C. (2015). Evaluatieonderzoek Proeftuinen Ouderenzorg: lerende teams in de
  ouderenzorg
  . Geraadpleegd op 19 januari 2021, van Evaluatieonderzoek Proeftuinen Ouderenzorg: lerende teams in de ouderenzorg (nivel.nl)

Start nieuwe trainee

Nieuws

Start nieuwe trainee

De afgelopen tijd heeft KALCIO Healthcare tijd geïnvesteerd in de verbetering en ontwikkeling van het traineeship. In september heeft de laatste trainee bij KALCIO Healthcare het traineeship afgerond. Het werd dus hoog tijd voor een nieuwe trainee met een frisse blik,  die onze organisatie weer een stap verder zal brengen. Daarnaast staan er een hoop mooie projecten te wachten die opgepakt kunnen worden. Met trots presenteren wij hier onze nieuwe trainee: Jill Klein. Ze stelt zich graag zelf aan u voor.   

Jill Klein

Hi allemaal! Ik ben Jill Klein, 23 jaar oud en gestart als Management Trainee bij KALCIO Healthcare. Afgelopen zomer heb ik mijn master Healthcare, Policy, Innovation & Management afgerond aan de Universiteit Maastricht. Tijdens mijn opleiding heb ik veel kennis opgedaan over procesoptimalisatie en innovaties in de zorg, maar ook  gezondheidseconomie, financieel management en leiderschap in de zorg kwamen aan bod.

Naast mijn studie heb ik onder andere stage gelopen bij het Maastricht UMC+ om daar de planningsprocessen van de chemokuren op het oncologiecentrum te optimaliseren. Daarnaast heb ik mij het afgelopen jaar ook ingezet voor Medical Business Projects, waarbij ik betrokken was bij een Ehealth project in het Zuyderland ziekenhuis. 

Na het afronden van mijn studie en MBP, ben ik bij KALCIO Healthcare terecht gekomen. Ik ben heel fijn ontvangen en voel me helemaal welkom! Binnen het traineeship hoop ik mijn kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen om zo mijn bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg. Ik kijk uit naar de komende tijd en heb heel veel zin om aan de slag te gaan!

Afgelopen week is Jill bij ons gestart. Jill gaat zich de komende tijd focussen op verschillende zaken. Zo sluit zij aan bij de Academy werkzaamheden waar zij zich onder meer gaat richten op de trainingen welke wij geven. We zijn super enthousiast dat Jill bij ons in begonnen en kijken uit naar een prettige samenwerking! 

Samenwerking NVMBR en KALCIO Healthcare

Nieuws

Samenwerking NVMBR en KALCIO Healthcare

Afgelopen jaar organiseerde KALCIO Healthcare het symposium ‘Radiologie van de Toekomst’. Hier hebben we met een brede groep professionals gekeken naar de ontwikkelingen op het gebied van  medische beeldvorming. Er was aandacht voor de verschillende aspecten welke komen kijken bij vernieuwingen zoals  de apparatuur, IT en het bouwmanagement. 

De ontwikkelingen op het gebied van medische beeldvorming en radiotherapie raken niet alleen technische- en omgevingsaspecten, maar met name de professionals. Het beroep van de Medische Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er) – als dé expert op gebied van toedienen van (non-) ioniserende straling – is onderhevig aan allerlei veranderingen. De voortdurende vooruitgang in technologie heeft grote impact op de werkzaamheden van de MBB’er, alsmede de veranderende rol van de MBB’er in de samenwerking met andere zorgprofessionals. 

Karel Loerts spreekt op de Strategiedag van de NVMBR

Koers bepalen
De Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) is de beroepsvereniging van MBB’ers. Zij staan momenteel voor de uitdaging een nieuwe strategie te vormen die aansluit op de ontwikkelingen welke de beroepsgroep raken. In het kader van deze strategieontwikkeling is de NVMBR een samenwerking gestart met KALCIO Healthcare om mee te denken over de strategische richting voor de komende jaren. 

KALCIO Healthcare heeft zich erop gericht meer inzicht te krijgen in de huidige situatie en de toekomstige wensen en ontwikkelingen. Zo heeft KALCIO Healthcare een breed onderzoek uitgezet onder zowel leden als niet-leden van de NVMBR waarbij de focus lag op het inzichtelijk maken van de interesses en wensen binnen het vakgebied. Tevens hebben er focusgroepen plaatsgevonden waar we in gesprek zijn gegaan met verschillende professionals over de visie op de toekomstige uitdagingen in het vakgebied. 

Om de strategie verder vorm te geven heeft KALCIO Healthcare strategiedagen georganiseerd waarbij we met een enthousiaste groep leden uit diverse netwerken en commissies hebben gekeken hoe de vereniging de beroepsgroep de komende jaren het beste kan ondersteunen. Bescherming van het beroep, meer samenwerking met andere verenigingen (zowel paramedici als specialisten) en toenadering tussen de drie verschillende disciplines zijn onderwerpen die verder zullen worden uitgewerkt in de strategie.

Leiderschap
Leiderschap is van groot belang om anderen te stimuleren, inspireren en het versterken van motivatie en betrokkenheid. Op het gebied van medische beeldvorming is de inbreng en inzet van MBB’ers van onschatbare waarde. Het is belangrijk dat MBB’ers invloed uitoefenen op de momenten dat dit nodig is en de hulpmiddelen en ondersteuning krijgen om dit ook te doen. Om succesvol van start te gaan met de nieuwe strategie faciliteert KALCIO Healthcare daarom voor het hoofdbestuur en een groep actieve leden van de NVMBR een (persoonlijk) leiderschapstraining.

Hoe is het om een trainee bij KALCIO Healthcare te zijn?

Nieuws

De ervaringen van Anne Sluijs – voormalig KALCIO Healthcare Trainee

Anne Sluijs is 26 jaar en werkt ruim anderhalf jaar bij KALCIO Healthcare. Ze heeft een bachelor Gezondheidswetenschappen afgerond en aansluitend een master Bestuurskunde gedaan. Al tijdens haar studietijd heeft ze veel werkervaring opgedaan in verschillende ziekenhuizen. Ze had onder andere een ondersteunende rol bij de implementatie van HiX in verschillende ziekenhuizen. Hierbij verzorgde ze bijvoorbeeld trainingen omtrent de basiscontent van HiX. Tevens is ze werkzaam geweest als medisch secretaresse om meer kennis op te doen van de gezondheidzorg. De keuze voor  het Traineeship bij KALCIO Healthcare was gezien haar werkervaring in de gezondheidzorgsector en haar studieachtergrond een logische vervolgstap. In dit artikel vertelt ze meer over de inhoud van het Traineeship en haar ervaringen.

Waarom KALCIO Healthcare?
Een half jaar nadat ik afgestudeerd was, kwam KALCIO Healthcare op mijn pad. Wat mij het meeste aansprak aan KALCIO Healthcare is de focus op de gezondheidzorgsector. Dit gaf mij de zekerheid bezig te zijn met projecten binnen dit vakgebied. Hierdoor word je kennis en expertise in de gezondheidszorg vergroot, waardoor je echt als expert gezien. Tijdens de sollicitatie kreeg ik het gevoel deel uit te gaan maken van een hecht en gemotiveerd team.

Mijn ontvangst bij KALCIO Healthcare was achteraf gezien typerend voor het bedrijf. Tijdens mijn eerste werkweek werd ik gelijk door een senior consultant  meegenomen in het werkveld. We hebben toen samen een Kaizen-event begeleid voor de optimalisatie van de planningen rondom radiologie. Oftewel, leren in de praktijk.

Het Traineeship
Het KALCIO Healthcare Traineeship bood mij de ideale brug tussen het studeren en het werkveld. Het Traineeship was toen nog een éénjarig programma. Tegenwoordig is dit een tweejarig programma waarbij je een vast trainingsprogramma doorloopt en met verschillende projecten bezig bent om praktijkervaring op te doen. Verder wordt er veel aandacht vanuit KALCIO Healthcare besteed aan coaching op zowel professioneel als persoonlijk gebied.

Trainingen
Om je kennis te vergroten zijn er trainingsdagen georganiseerd, om je zo op te leiden tot een professional. De allereerste training die ik heb gevolgd, was Leidinggeven in de Zorg. Hierbij zit je met verschillende beginnend leidinggevenden uit diverse ziekenhuizen samen. Tijdens deze training krijg je deels achtergrondtheorie, die je skills als leidinggevende ondersteunt. Daarnaast leer je ook een aantal praktische vaardigheden welke je nodig hebt om als leidinggevende aan de slag te gaan. Hierbij kan je denken aan omgaan met ziekteverzuim, het optimaal motiveren van een team en het optimaliseren van een goede werkcultuur. De verhalen uit de praktijk die gedurende de training aan bod kwamen, heb ik als zeer interessant ervaren. Hierin kwamen naast veel positieve ervaringen ook de uitdagingen waar leidinggevenden tegenaan lopen naar voren.

Een andere training die op het programma staat tijdens het Traineeship is een Kaizen-training. Tijdens deze training leer je wat LEAN-denken is, het proces van continue verbeteren en leer je verschillende LEAN-tools. Deze theorie wordt vervolgens ook toegepast op de praktijk aan de hand van verschillende casussen die je zelf kunt inbrengen.

Naast de trainingen loop je in het eerste jaar vooral mee met projecten en ben je gekoppeld aan een senior consultant. Daarbinnen heb je dan weer je eigen werkzaamheden die je uit kan voeren. Voor mij was er de mogelijkheid om met verschillende projecten mee te lopen en samen te werken met een aantal collega’s. Op die manier maak je kennis met verschillende manieren van werken. Het leuke hiervan is dat je door deze verschillende methodes gemakkelijk een eigen invulling kan geven aan je werkstijl. Ik ben bij KALCIO Healthcare gestart met twee innovatieve MRI-projecten. Ik ben gelijk bij alle meetings aangehaakt, waardoor ik alle facetten van het project meekreeg. Zo was ik onder andere aanwezig bij het bouwteam-overleg, bij de projectmeetings en bij de inkoopgesprekken. Deze diversiteit aan werkzaamheden gaven mij direct het gevoel van sterke betrokkenheid bij het project.

Anne Sluijs

Tot slot worden tijdens het Traineeship ook meerdere bijeenkomsten ingepland met de mede-trainees om aandacht te besteden aan je persoonlijke leerdoelen. Dit wordt gedaan aan de hand van een Persoonlijk Ontwikkeling Plan (POP). In dit plan omschrijf je de competenties waar je je de komende periode in wilt ontwikkelen. Voor mij waren dit bijvoorbeeld conflicthantering, delegeren en plannen. Tijdens de bijeenkomsten bespreek je, met zowel trainees als een senior collega, de vorderingen van jouw persoonlijke ontwikkeling en de zaken waar je tegenaan loopt als starter. Naast deze bijeenkomst krijg je een persoonlijke coach toegewezen, waar je tussentijds altijd bij terecht kan voor vragen en feedback.

Mijn Traineeship
Naast het standaardprogramma, wat door KALCIO Healthcare wordt aangeboden, is er ook de ruimte om zelf invulling te geven aan je Traineeship. Zo heb ik in mijn eerste jaar ook verschillende gastcolleges gegeven aan studenten van verschillende Hogescholen. Dit vond ik ontzettend leuk en leerzaam om te doen en wil ik graag in de toekomst nog vaker doen. Wat mij meteen opviel tijdens het geven van deze colleges was dat ik mijzelf nog erg kon verplaatsen in de studenten. Tegelijkertijd kon ik ze wel op weg helpen door mijn ervaringen te delen welke ik heb opgedaan tijdens de verschillende projecten in het Traineeship.

Verder heb ik me tijdens het eerste jaar bij KALCIO Healthcare ook met interne zaken bezig gehouden. Het belangrijkste project was de Academy. Hierbij heb ik meegeholpen met de groei van de Academy en de events. Zo zijn we van één groot event met verschillende trainingen, naar zes grote events gegaan. Ik heb mij voornamelijk beziggehouden met het regelen van sprekers, organisatorische zaken, sponsoring en het promoten van het event. Ook mocht ik tijdens het event aanwezig zijn en had ik de leiding over de organisatie gedurende de dag.

Meest leerzame moment
KALCIO Healthcare heeft als achterliggende gedachte: ‘’Van kilometers maken leer je het meeste!’’. Dit kan je als trainee het gevoel geven dat je in het diepe wordt gegooid. Als ik hier achteraf op terugkijk, zie ik het nut en de essentie van deze gedachte juist in. Zo was ik bijvoorbeeld aanwezig tijdens een bouwoverleg over het realiseren van een faciliteit voor een MRI-scanner. Er kwamen allerlei termen voorbij waarvan ik dacht: ‘hier heb ik nog nooit van gehoord’. Van nature wil ik alles tot in de details begrijpen, maar al snel kwam ik erachter dat die gedetailleerde kennis bij consultancy niet essentieel is. Als consultant bij KALCIO Healthcare is het vooral belangrijk dat je de juiste professionals bij elkaar weet te brengen. Zij hebben immers de meeste kennis binnen hun vakgebied. Daarnaast is het belangrijk dat je de juiste informatie op elk moment paraat hebt.  Het leerpunt is dat je niet altijd over alle kennis en expertise hoeft te beschikken, maar dat het van belang is om een juiste instelling te hebben. Tevens is het belangrijk om de juiste rol te vinden en aan te nemen binnen een projectgroep.

Grootste uitdaging
Waar ik de grootste uitdaging in zag, was de overgang van de universiteit naar het werkveld. Met de start van dit Traineeship heb ik gemerkt dat ik op de universiteit best veel praktijkervaring heb gemist, omdat je daar meer bezig bent met het opdoen van theoretische kennis. Daarbij heb je als student natuurlijk ook heel veel vrijheid, waarbij de focus ligt op de tentamenweek en deadlines. Hierdoor heb je de mogelijkheid om eigen invulling te geven aan je week. De vaste invulling van de week die je als starter hebt was dan ook zeker even wennen. Waar ik verder vooral erg benieuwd naar was, was de daadwerkelijke invulling van het werk van een consultant. Ondanks dat je de term consultancy natuurlijk vaak voorbij hoort komen en het mij dus ook aansprak, vond ik het lastig om een concreet beeld te vormen wat het werk precies inhield.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling
Op zowel persoonlijk als professioneel vlak heb ik mij tijdens het eerste jaar als werkende sterk ontwikkeld. Ik kan zelfstandig projecten uitvoeren, trainingen geven en weet hoe ik met stressvolle situaties om moet gaan. Daarbij heb ik veel tijd en aandacht kunnen besteden aan mijn persoonlijke leerdoelen waarin ik ook een flinke vooruitgang heb geboekt. Op de universiteit vind je het vooral belangrijk dat je tentamens haalt met goede cijfers, maar in het werkveld heb je ook ruimte om te werken aan je persoonlijke ontwikkelpunten.

Een echte aanrader
Ik zou het KALCIO Healthcare Traineeship zeker aanraden aan personen die het leuk vinden om zichzelf uit te dagen, gemotiveerd zijn en de gezondheidszorg een interessant gebied vinden om in te werken. Wat het KALCIO Healthcare Traineeship zo bijzonder maakt is dat je van allerlei verschillende facetten kennis opdoet. Zo ben ik bijvoorbeeld bezig geweest met HR zaken,  het opstellen van een meerjaren kwaliteitsplan, projectmanagement en capaciteitsoptimalisatie. Doordat je met zoveel verschillende projecten en senior consultants meeloopt, krijg je bij KALCIO Healthcare echt de kans om je eigen identiteit te creëren. Je kiest je eigen focusgroep en je ontdekt welke manier van werken het beste bij jou past. De sfeer bij KALCIO Healthcare omschrijf ik als open en toegankelijk. Het is een professioneel team, waarbij het delen van kennis als zeer belangrijk wordt gezien. De behulpzaamheid die binnen het team heerst, sluit goed aan op de wensen en verwachtingen die ik heb van een organisatie. Daarnaast worden er ook overige activiteiten georganiseerd om de informele sfeer binnen het team te vergroten. Zo heb ik in het eerste jaar een stedentrip naar Berlijn gemaakt en worden regelmatig borrels voor het team georganiseerd.

Advies voor toekomstige Trainees
Als ervaren trainee kan ik je vertellen dat er in je eerste jaar veel op je af komt. Mijn tip is om dit allemaal op je te laten inwerken. Het mooie is dat je tijdens je Traineeship nog bij verschillende organisaties en projecten een kijkje in de keuken kunt nemen. Dit is een mooie kans die je krijgt, dus grijp deze dan ook met beide handen aan! Wees niet bang als je niet gelijk je draai hebt gevonden, maar neem de tijd om alles te ontdekken. Uiteindelijk kom je bij KALCIO Healthcare op je plek terecht. Mocht je nog verdere vragen hebben over het Traineeship, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Ik ga graag met je in gesprek!