Communiceren en samenwerken in een team

Nieuws

Communiceren en samenwerken binnen je team

Het onderling communiceren binnen een team is een van de moeilijkste onderdelen van het samenwerken. Het is heel herkenbaar dat er iets door iemand wordt gezegd, maar dat dit heel anders door een ander wordt opgevat. Hierop alert zijn en handvatten aanreiken hoe we ons hiervan bewust kunnen zijn, zijn onderdelen van de workshops binnen de communicatietrainingen die KALCIO Healthcare aanbiedt.

In onderstaand artikel vertelt Jutine Bruijs over haar ervaring als trainer van deze communicatietrainingen:

Jutine Bruijs

De training die ik kort geleden heb mogen leiden bestond uit twee bijeenkomsten. Hierbij richtte ik mij met de participanten in de eerste bijeenkomst op het communiceren vanuit jezelf. Hierbij gaat het om hoe ik communiceer met een ander en hoe ik luister naar een ander. Deze bijeenkomst heet: ‘Effectief communiceren voor medisch secretaresses’, onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen zijn:

  • Het box model
  • Persoonlijkheid in kleuren
  • De motivatie batterij
  • Non-verbale communicatie
  • Verbale communicatie

De tweede bijeenkomst van de workshop ging met name over het communiceren in een groep. Hierbij lag de nadruk op de samenstelling van een team en de verschillende persoonlijkheden die je hebt in een team. Daarbij bekeken we waarom het communiceren met de ene persoon beter gaat dan met de ander en hoe je elkaar juist kan versterken. Het is daarbij goed om te kijken naar jezelf en het functioneren van jezelf in de groep. Deze bijeenkomst heet: ‘Teamgericht samenwerken binnen het medisch secretariaat’. De onderwerpen die aanbod kwamen in deze bijeenkomst zijn:

  • Wat is een team?
  • Cirkel van invloed
  • Kernkwadranten
  • Piramide van Lencioni
  • Samenwerken

Tijdens de trainingen proberen we de participanten een stuk theorie mee te geven, maar gaan we vooral aan de slag om het in de praktijk te oefenen. Met name met de oefeningen merkte ik als trainer dat er op een ongedwongen manier moeilijkere onderwerpen kunnen worden besproken. Zo gaf Joyce (participant van de eerste keer dat de training is gegeven) aan: “Wij hebben op een ontspannen manier elkaars valkuilen besproken en soms ook gelachen, het was een open samenkomst.”

Eén van de behaalde resultaten vanuit de workshop is dat men elkaar beter leert kennen waardoor communicatie gemakkelijker wordt. Daarnaast leert u meer over uzelf (of worden de dingen die u eigenlijk al wist bevestigd) en krijgt u inzicht in waar het soms mis kan gaan en waar u in de toekomst rekening mee kan houden. Bovenal is de workshop zo vormgegeven dat er open en positieve manier met elkaar wordt omgegaan en knelpunten kunnen worden besproken.

Bent u geïnspireerd en wilt u graag een soortgelijke training volgen, neem vooral hier (https://www.kalcio-healthcare.nl/kalcio-academy/) een kijkje om te zien wanneer we de verschillende workshops hebben ingepland. Het is ook mogelijk om de workshop op locatie te geven aan een team, indien u dit wenst lees dan hier (https://www.kalcio-healthcare.nl/maatwerk-trainingen/) verder voor meer informatie.

Jutine Bruijs – Trainer communicatie en samenwerken

Do’s en don’ts rondom Kaizen events in het ziekenhuis

Nieuws

Do’s en don’ts rondom Kaizen events in het ziekenhuis

Op het gebied van procesverbetering is nog een hoop werk te verrichten binnen (Nederlandse) ziekenhuizen. Uit de praktijk blijkt dat binnen ziekenhuizen verbeterslagen gewenst zijn binnen onder andere zorglogistiek, telefonische bereikbaarheid, capaciteitsplanning, werkdruk, gastvrijheid, integraal werken en de implementatie van ICT. Met behulp van Kaizen, dat letterlijk ‘ten goede veranderen’ betekent, kunnen verbeteringen binnen deze processen in korte termijn worden bewerkstelligd.

KALCIO Healthcare houdt zich al jaren bezig met procesverbetering volgens de Kaizen methodiek en heeft inmiddels al meer dan 50 Kaizen events gefaciliteerd en georganiseerd in ziekenhuizen om binnen één week een verbeterslag te maken. Op basis van 36 uitgevoerde Kaizen events en interviews met zowel voormalige Kaizen event deelnemers als KALCIO Healthcare medewerkers blijkt dat er een aantal do’s en don’ts zijn rondom het organiseren en uitvoeren van een Kaizen event in het ziekenhuis, waarmee rekening gehouden kan worden.

In dit artikel worden allereerst de algemene do’s en don’ts gepresenteerd voor Kaizen events in het ziekenhuis, die bij de organisatie en uitvoering van Kaizen events door KALCIO Healthcare naar voren zijn gekomen. Vervolgens worden do’s en don’ts beschreven binnen de stappen van de DMAIC-structuur die vaak wordt aangehouden binnen een Kaizen event, waarbij de letters DMAIC staan voor Define, Measure, Analyse, Improve en Control.

Lees het volledige artikel