Communiceren en samenwerken in een team

Nieuws

Communiceren en samenwerken binnen je team

Het onderling communiceren binnen een team is een van de moeilijkste onderdelen van het samenwerken. Het is heel herkenbaar dat er iets door iemand wordt gezegd, maar dat dit heel anders door een ander wordt opgevat. Hierop alert zijn en handvatten aanreiken hoe we ons hiervan bewust kunnen zijn, zijn onderdelen van de workshops binnen de communicatietrainingen die KALCIO Healthcare aanbiedt.

In onderstaand artikel een weergave van de communicatietrainingen en de ervaringen die de trainers binnen KALCIO Healthcare hebben:

De training die KALCIO Healthcare geeft bestaat uit twee dagdelen. Hierbij wordt samen met de participanten in het eerste dagdeel gericht op het communiceren vanuit jezelf. Daarbij gaat het om hoe “ik” communiceer met een ander en hoe “ik” luister naar een ander. Onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen zijn:

  • Het box model
  • Persoonlijkheid in kleuren
  • De motivatie batterij
  • Non-verbale communicatie
  • Verbale communicatie

De tweede bijeenkomst gaat met name over het communiceren in een groep. Hierbij ligt de nadruk op de samenstelling van een team en de verschillende persoonlijkheden die je hebt in een team. Daarbij bekijken we samen waarom het communiceren met de ene persoon beter gaat dan met de ander en hoe je elkaar juist kunt versterken. Het is daarbij goed om te kijken naar jezelf en het functioneren van jezelf in de groep. De onderwerpen die aan bod komen in deze bijeenkomst zijn:

  • Wat is een team?
  • Cirkel van invloed
  • Kernkwadranten
  • Piramide van Lencioni
  • Samenwerken

Tijdens de trainingen proberen we de participanten een stuk theorie mee te geven, maar gaan we vooral aan de slag om het in de praktijk te oefenen. Met name met de oefeningen merken we als trainers dat er op een ongedwongen manier moeilijkere onderwerpen kunnen worden besproken. Zo gaf Joyce (participant van een van de trainingen) aan: “Wij hebben op een ontspannen manier elkaars valkuilen besproken en soms ook gelachen, het was een open samenkomst.”

Eén van de behaalde resultaten vanuit de training is dat men elkaar beter leert kennen waardoor communicatie gemakkelijker wordt. Daarnaast leer je meer over uzelf (of worden de dingen die je eigenlijk al wist bevestigd) en krijgt de deelnemer inzicht in waar het soms mis kan gaan en waar in de toekomst rekening mee kan worden gehouden. Bovenal is de training zo vormgegeven dat er een open en positieve manier met elkaar wordt omgegaan en knelpunten kunnen worden besproken.

Wil je graag onze training volgen, dan kan dat door inschrijving op de training binnen de KALCIO Academy. Of wil je graag met je hele team de training binnen de eigen organisatie volgen dan geven wij deze ook graag op locatie. Kijk voor meer informatie over maatwerk en in-company training op deze pagina.

Do’s en don’ts rondom Kaizen events in het ziekenhuis

Nieuws

Do’s en don’ts rondom Kaizen events in het ziekenhuis

Op het gebied van procesverbetering is nog een hoop werk te verrichten binnen (Nederlandse) ziekenhuizen. Uit de praktijk blijkt dat binnen ziekenhuizen verbeterslagen gewenst zijn binnen onder andere zorglogistiek, telefonische bereikbaarheid, capaciteitsplanning, werkdruk, gastvrijheid, integraal werken en de implementatie van ICT. Met behulp van Kaizen, dat letterlijk ‘ten goede veranderen’ betekent, kunnen verbeteringen binnen deze processen in korte termijn worden bewerkstelligd.

KALCIO Healthcare houdt zich al jaren bezig met procesverbetering volgens de Kaizen methodiek en heeft inmiddels al meer dan 50 Kaizen events gefaciliteerd en georganiseerd in ziekenhuizen om binnen één week een verbeterslag te maken. Op basis van 36 uitgevoerde Kaizen events en interviews met zowel voormalige Kaizen event deelnemers als KALCIO Healthcare medewerkers blijkt dat er een aantal do’s en don’ts zijn rondom het organiseren en uitvoeren van een Kaizen event in het ziekenhuis, waarmee rekening gehouden kan worden.

In dit artikel worden allereerst de algemene do’s en don’ts gepresenteerd voor Kaizen events in het ziekenhuis, die bij de organisatie en uitvoering van Kaizen events door KALCIO Healthcare naar voren zijn gekomen. Vervolgens worden do’s en don’ts beschreven binnen de stappen van de DMAIC-structuur die vaak wordt aangehouden binnen een Kaizen event, waarbij de letters DMAIC staan voor Define, Measure, Analyse, Improve en Control.

Lees het volledige artikel