Symposium ‘’Radiologie van de toekomst’’: Een groot succes!

Nieuws

Symposium ‘’Radiologie van de toekomst’’: Een groot succes!


16 januari 2020 vond de eerste editie van het symposium ‘’Radiologie van de toekomst’’ plaats met als thema nieuw- en verbouw van de Radiologie. Op deze dag werden 100 deelnemers verwacht, die graag hun kennis en vragen wilde delen over bouw en verbouw binnen hun ziekenhuis of zorginstelling. In de ochtend mochten wij zeer intrigerende sprekers ontvangen, waaronder prof. Bart Ter Haar-Romeny en prof. Wiro Niessen. Zij namen ons mee in hun verhaal over het belang van data en artificial intelligence binnen de Radiologie. Met artificial intelligence krijgt men de mogelijkheid om de workflow binnen de afdeling te optimaliseren. En kan in de toekomst impact hebben op de inrichting van een Radiologie afdeling. Tevens kan men met het verzamelen van data binnen het ziekenhuis zorgen voor een zelf lerend gezondheidszorgsysteem.

‘’Wees serieus voorbereid op artificial intelligence’’ – Bart Ter Haar-Romeny

Daarna sprak ing. Menno Riemersma over de bouw van het Erasmus MC. In deze presentatie kwam naar voren wat er allemaal bij komt kijken om een nieuw ziekenhuis te realiseren en hoe een State-of-the-art clausule kan bijdragen aan een actuele technologische status bij oplevering. Aan het einde van deze interessante carrousel was er ruimte voor discussie. Tijdens de pauzes was er een informatiemarkt waar deelnemers de mogelijkheid kregen om met de industrie in contact te komen. Hier stonden bedrijven zoals GE Healthcare, Van Zoelen, GAF, Deerns en MAS Architectuur.

‘’Het samenbrengen van data, klinische kennis en artificial intelligence is key’’ – Wiro Niessen

In het tweede deel van het ochtendprogramma, kwam Drs. Harm Geraedts spreken over de nieuwbouw van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s Hertogenbosch en de financiële aspecten die daarbij kwamen kijken. Ir. Jeroen Veth was de laatste spreker van de ochtend en presenteerde een duidelijk verhaal over hoe het ontwerpproces nou precies in zijn werk gaat.

‘’Zorg voor een goede balans tussen patiëntbelang en werkbelang’’ – Menno Riemersma

Na een uitgebreide lunch, was het tijd voor de middagsessies die werden verdeeld in drie rondes. Tijdens dit middagprogramma waren er workshops gegeven over de toepassing van data analyse en business intelligence in bouwprojecten en een nieuwe opzet voor een inloop CT tussen spoedpost en huisarts. Deze werden gegeven door medewerkers van het Rijnstate ziekenhuis. Daarnaast gaf GE Healthcare een sessie over de grootste uitdagingen die zij als leverancier zijn tegengekomen gedurende de plaatsing van verschillende modaliteiten. De vraag die hier centraal stond was: ‘’Wat komt er allemaal kijken bij een voorbereiding van het plaatsen van o.a. een MRI.’’ Ook MAS architectuur en Deerns gaven samen een workshop over bouwplannen rondom imaging voor beeldgestuurde behandeling of interventie. Gedurende deze presentatie werd gebruik gemaakt van een maquette, die zij zelf voor een hedendaags project als mock up gebruiken. Dit zorgde voor een betere visualisatie en daardoor een leuke interactie met de groep. Ook het Ommelander ziekenhuis Groningen was aanwezig om te vertellen over een nieuwbouw casus die zich bij hen in het ziekenhuis heeft afgespeeld. Tijdens deze workshop werden handige tips & tricks gedeeld met de deelnemers, die zij konden gebruiken in de voorbereiding van een nieuwbouwproject. Tenslotte waren medewerkers van HollandPTC bereid om tijdens een sessie, vanuit de visie van een prospectieve risico inventarisatie, inzicht te geven over de spannende uitdagingen die zij zijn tegengekomen gedurende de ontwerp- en realisatiefase van HollandPTC.
Na de middagsessies was er nog een gezamenlijke afsluiting die geleid werd door Karel Loerts. Het was mooi om te zien dat de deelnemers, met de opgedane kennis van die dag, in discussie gingen over de toekomst van de Radiologie. Kortom was het een zeer geslaagde dag met interessante sprekers en deelnemers vanuit verschillende zorginstellingen.

We willen de bedrijven GE Healthcare, Van Zoelen PI, GAF, Deerns en MAS Architectuur bedanken voor hun bijdrage!


[tribe_events_list]

Symposium: nieuw- en verbouw radiologie van de toekomst

De wereld van de Radiologie is sterk in ontwikkeling, de ruimtelijke inrichting en de keuze van medische systemen zijn hierin continu een punt van ontwikkeling. KALCIO Healthcare organiseert op 16 januari 2020 een symposium speciaal voor managers, senior laboranten, applicatie technici, klinisch fysica, bouwmanagement en andere specialisten en professionals uit het ziekenhuis die zich bezig houden met nieuw en verbouw van Radiologie. En zeker ook voor architecten, adviesbureaus, installateurs en bouwbedrijven die meer willen weten over de Radiologie en Nucleaire Geneeskunde en de specifieke aspecten die meespelen bij de inrichting en her-inrichting van de Radiologie, is dit hét symposium om bij aan te sluiten.

Programma

8:30-9:00 Registratie, ontvangst met koffie en thee
9:00-09:15 Welkom en opening
Karel Loerts, algemeen directeur KALCIO Healthcare verzorgt de opening en geeft een introductie op het doel van dit symposium.
Key-note carrousel “Het heden en de toekomst van de Radiologie”
09:15-9:45 Deeplearning en het effect op de Radiologie
Prof. Dr. Ir. Bart Ter Haar Romeny, hoogleraar Biomedische Beeldanalyse aan TU Eindhoven, vertelde in de jaren 80 al dat de radioloog met een digitaal PACS zou werken. Welke voorspellingen ten aanzien van de opmars van beeldanalyse doet hij in 2020? Welke invloed heeft dit op het werk van de radioloog?
9:45-10:15 Image Analysis: wat merken we er nu al van?
Prof. Dr. Wiro Niessen, hoogleraar Medical Image Analysis bij het Erasmus Medisch Centrum en de Technische Universiteit van Delft werkt vandaag de dag met zijn team aan de toekomst van radiologie. Hij vertelt over de ontwikkelingen die nu al worden toegepast en op de korte termijn impact hebben op de radiologie.
10:15-10:45 Van idee naar werkelijkheid: Radiologie in het nieuwe Erasmus MC
Drs. Ing. Menno Riemersma, directeur programma integrale bouw bij Erasmus Medisch Centrum, zal de uitdagingen rondom de bouw van de Radiologie in het Erasmus MC bespreken en ons vertellen hoe zij daarin rekening hebben gehouden met de toekomst.
10:45-10:55 Discussie
10:55-11:25 Koffie, thee en informatiemarkt
11:25-12:05 Financiële aspecten bij nieuw- en verbouw
Drs. Harm Geraedts, manager bedrijfsvoering van het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaat in op de bedrijfsvoering van een afdeling radiologie. Hij neemt ons mee naar de uitdagingen van het toenmalige meerlocatiemodel in de regio ‘s-Hertogenbosch en de gekozen oplosrichting voor de nieuwbouw van het JBZ. Harm Geraedts gaat in op de relatie tussen investeringen, bouwkundige voorzieningen en de inzet van personeel.
12:05-12:45 Een ontwerpproces: van ambitie naar realisatie
Ir. Jeroen Veth, senior architect bij Gortemaker Algra Feenstra werkt dagelijks met zijn team aan ontwerpen voor ziekenhuizen in Nederland. Aan de hand van een casus vertelt hij over de uitdagingen rondom een adequaat ontwerp en de planning van het bouwproces. Hij geeft zijn inzichten die kunnen helpen een bouwproces zorgvuldig en in het juiste tempo te laten verlopen.
12:45-13:30 Middag pauze met lunch en informatiemarkt
13:30-16:15 Parallel sessies: Presentaties en workshops
Tijdens het middagprogramma kun je verschillende parallel sessies naar keuze volgen. Ook is er extra ruimte om op de bedrijvenmarkt met leveranciers contact te hebben. Onderwerpen zijn onder andere;
– ‘Vanuit data-analyse je bouwplannen maken’ – Willem Jan Hanegraaf, Rijnstate
– Veiligheid van je plan; de prospectieve risico inventarisatie – David Bikker, Holland PTC
– Bouwplannen rondom imaging voor beeldgestuurde behandeling of interventie – Charles Mahieu, Deerns en Dianta Wilmsen, MAS
– Casus over nieuwbouw Ommelander ziekenhuisgroep – Mark van den Heuvel, OZG
16:15-16:30 Gezamenlijke afsluiting met Karel Loerts

Download de folder: Radiologie van de toekomst – nieuw en verbouw 16 januari 2020

Schrijf je nu in

Heeft u opmerkingen of instructies voor onze administratie?