Symposium: nieuw- en verbouw radiologie van de toekomst

De wereld van de Radiologie is sterk in ontwikkeling, de ruimtelijke inrichting en de keuze van medische systemen zijn hierin continu een punt van ontwikkeling. KALCIO Healthcare organiseert op 16 januari 2020 een symposium speciaal voor managers, senior laboranten, applicatie technici, klinisch fysica, bouwmanagement en andere specialisten en professionals uit het ziekenhuis die zich bezig houden met nieuw en verbouw van Radiologie. En zeker ook voor architecten, adviesbureaus, installateurs en bouwbedrijven die meer willen weten over de Radiologie en Nucleaire Geneeskunde en de specifieke aspecten die meespelen bij de inrichting en her-inrichting van de Radiologie, is dit hét symposium om bij aan te sluiten.

Programma

8:30-9:00 Registratie, ontvangst met koffie en thee
9:00-09:15 Welkom en opening
Karel Loerts, algemeen directeur KALCIO Healthcare verzorgt de opening en geeft een introductie op het doel van dit symposium.
Key-note carrousel “Het heden en de toekomst van de Radiologie”
09:15-9:45 Deeplearning en het effect op de Radiologie
Prof. Dr. Ir. Bart Ter Haar Romeny, hoogleraar Biomedische Beeldanalyse aan TU Eindhoven, vertelde in de jaren 80 al dat de radioloog met een digitaal PACS zou werken. Welke voorspellingen ten aanzien van de opmars van beeldanalyse doet hij in 2020? Welke invloed heeft dit op het werk van de radioloog?
9:45-10:15 Image Analysis: wat merken we er nu al van?
Prof. Dr. Wiro Niessen, hoogleraar Medical Image Analysis bij het Erasmus Medisch Centrum en de Technische Universiteit van Delft werkt vandaag de dag met zijn team aan de toekomst van radiologie. Hij vertelt over de ontwikkelingen die nu al worden toegepast en op de korte termijn impact hebben op de radiologie.
10:15-10:45 Van idee naar werkelijkheid: Radiologie in het nieuwe Erasmus MC
Drs. Ing. Menno Riemersma, directeur programma integrale bouw bij Erasmus Medisch Centrum, zal de uitdagingen rondom de bouw van de Radiologie in het Erasmus MC bespreken en ons vertellen hoe zij daarin rekening hebben gehouden met de toekomst.
10:45-10:55 Discussie
10:55-11:25 Koffie, thee en informatiemarkt
11:25-12:05 Financiële aspecten bij nieuw- en verbouw
Drs. Harm Geraedts, manager bedrijfsvoering van het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaat in op de bedrijfsvoering van een afdeling radiologie. Hij neemt ons mee naar de uitdagingen van het toenmalige meerlocatiemodel in de regio ‘s-Hertogenbosch en de gekozen oplosrichting voor de nieuwbouw van het JBZ. Harm Geraedts gaat in op de relatie tussen investeringen, bouwkundige voorzieningen en de inzet van personeel.
12:05-12:45 Een ontwerpproces: van ambitie naar realisatie
Ir. Jeroen Veth, senior architect bij Gortemaker Algra Feenstra werkt dagelijks met zijn team aan ontwerpen voor ziekenhuizen in Nederland. Aan de hand van een casus vertelt hij over de uitdagingen rondom een adequaat ontwerp en de planning van het bouwproces. Hij geeft zijn inzichten die kunnen helpen een bouwproces zorgvuldig en in het juiste tempo te laten verlopen.
12:45-13:30 Middag pauze met lunch en informatiemarkt
13:30-16:15 Parallel sessies: Presentaties en workshops
Tijdens het middagprogramma kun je verschillende parallel sessies naar keuze volgen. Ook is er extra ruimte om op de bedrijvenmarkt met leveranciers contact te hebben. Onderwerpen zijn onder andere;
– ‘Vanuit data-analyse je bouwplannen maken’ – Willem Jan Hanegraaf, Rijnstate
– Veiligheid van je plan; de prospectieve risico inventarisatie – David Bikker, Holland PTC
– Bouwplannen rondom imaging voor beeldgestuurde behandeling of interventie – Charles Mahieu, Deerns en Dianta Wilmsen, MAS
– Casus over nieuwbouw Ommelander ziekenhuisgroep – Mark van den Heuvel, OZG
16:15-16:30 Gezamenlijke afsluiting met Karel Loerts

Download de folder: Radiologie van de toekomst – nieuw en verbouw 16 januari 2020

Schrijf je nu in

Heeft u opmerkingen of instructies voor onze administratie?