Myrthe Prinz en Els Spit

Winnaar verbeterbord MRI Veiligheid Symposium NL 2018

Nieuws

Winnaar verbeterbord MRI Veiligheid Symposium NL 2018

“Landelijke informatie delen/beschikbaar stellen over de opzet en inhoud van de verplichte MRI veiligheidstrainingen, zodat deze veiligheidstraininge

Myrthe Prinz en Els Spit
Myrthe Prinz en Els Spit

n landelijk gelijkgesteld kunnen worden.”

Tijdens het MRI symposium op 12 juni 2018 in het Amsterdam UMC locatie AMC, hebben wij onze deelnemers gevraagd naar hun verbeter ideeën rondom MRI veiligheid. De verbeter ideeën zijn door de klankbordgroep beoordeeld en het idee van Els Spit werd als winnend idee gekozen:

“Landelijke informatie delen/beschikbaar stellen over de opzet en inhoud van de verplichte MRI veiligheidstrainingen, zodat deze veiligheidstrainingen landelijk gelijkgesteld kunnen worden.”

In de dagelijkse praktijk is Els werkzaam in Tergooi als radiodiagnostisch laborant met specialisatie MRI. Els licht haar verbeteridee verder toe:
“Tijdens het MRI symposium werden de deelnemers ’s middags verdeeld in intervisiegroepen. Daarbij deelden we veel goede en bruikbare ideeën met elkaar. Dit werkte dusdanig inspirerend dat ik me afvroeg of het mogelijk zou zijn meer en vaker informatie met elkaar te delen; voor het optimaliseren en meer gelijkstellen van de veiligheidstrainingen in ziekenhuizen en MRI-centra.”
Els Spit won met dit verbeteridee een gratis training van KALCIO Healthcare naar keuze. Els heeft deelgenomen aan de training “MRI Veiligheidsbeleid” op 14 september 2018.