Werken aan je professionele identiteit

Nieuws

Werken aan je professionele identiteit

Binnen de transmurale zorgketen is de wereld continu in beweging. Het organiseren van de benodigde samenwerkingen, het inrichten van efficiënte zorgprocessen
en het realiseren van de krachtige inzet van de medische techniek en zorg ICT vormen dé basis om binnen deze zorgmarkt mee te komen. Het team van

Jutine Bruijs & Sharon Bijen-Groenberg

KALCIO Healthcare is gespecialiseerd in het organiseren van deze basis binnen en rondom ziekenhuizen.

In onze ambitie om een sterke bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit en veiligheid van zorg, past een team vol interim organisatie professionals. Zo, beschikt het team van KALCIO Healthcare over de capaciteit om ziekenhuisorganisaties en haar ketenpartners optimaal te faciliteren binnen projecten en de lijnorganisaties te versterken.

Lamenta Romeijn & Sharon Bijen-Groenberg

Om onze ambities waar te kunnen blijven maken, stromen jaarlijks nieuwe collega’s in ons team. Zij hebben allen ervaring en/of een opleidingsachtergrond op het gebied van organisatie van de zorg en zijn gericht op een continue persoonlijke ontwikkeling.

Bij de instroom binnen KALCIO Healthcare wordt gestart met een traject (traineeship) dat in het teken staat van de eigen professionele identiteit. Gedurende de startperiode van één tot twee jaar oriënteren instromers zich op de diversiteit aan specialisaties binnen zorgorganisaties. Gedurende deze periode wordt op basis van de eigen kwaliteiten en interesses focus gegeven aan de ontwikkeling van competenties en vaardigheden.

In juli 2018 ontvingen Lamenta Romeijn en Jutine Bruijs het certificaat voor een succesvolle afronding van hun traineeship. Sharon Bijen-Groenberg, opleider binnen de KALCIO Academy, deelde de certificaten en een presentje uit.