Leiderschap ten tijde van corona

Nieuws

Leiderschap ten tijde van corona

Het CBS rapporteerde recent dat het ziekteverzuim in Nederland in het vierde kwartaal van 2020 het hoogst is in 18 jaar. Met name de gezondheids- en welzijnszorg is getroffen met een ziekteverzuim van 6,8%. Hierbij zien we specifiek dat de verpleeg- en verzorgingstehuizen het hoogst gemeten ziekteverzuim hebben met 8,2%. Dit is zelfs het hoogst gemeten ziekteverzuim in 24 jaar (eerdere cijfers zijn niet beschikbaar via CBS) [1]. Logisch, denk je meteen: er is een corona-pandemie gaande, natuurlijk ligt het ziekteverzuim hoger. Maar is dit wel zo logisch en zijn er niet andere factoren die meespelen, die mogelijk voorkomen kunnen worden?

Wat we zien onder zorgmedewerkers is dat ze andere stressfactoren ervaren in deze pandemie dan andere werkenden. Waar de meeste in de beroepsbevolking zich druk maken over baanonzekerheid en thuiswerken zien we dat zorgmedewerkers deze stress niet ervaren. Bij zorgmedewerkers zien we juist dat door hun intrinsieke motivatie ze onvoldoende rem hebben en doorwerken tot dat ze niet meer kunnen [2]. Hierdoor zorgen ze onvoldoende voor zichzelf. Als dan ook nog collega’s uitvallen door ziekte hebben zij het gevoel dat ze het extra werk moeten opvangen, wat alleen nog maar meer stress veroorzaakt. Daarbij kan de huidige pandemie voelen als een uitzichtloze situatie waar weinig ruimte is binnen de organisatie voor zaken anders dan het uitvoeren van de werkzaamheden.

Eerdere rapporten van onder andere de RVS belichtten waarom er een hoge uitstroom is van zorgmedewerkers. Hoofdredenen hiervoor zijn onder andere het beperkte loopbaanperspectief,  weinig invloed op het werk en het onbenut laten van het potentieel van medewerkers. Deze zaken leiden tot vermindert werkplezier van medewerkers. In tijden als deze is men in de zorg vooral bezig met ‘overleven’ en is er te weinig tijd en aandacht voor de medewerkers en zaken die hen werkplezier verschaffen. Juist in deze tijd is dit belangrijk om uitval te voorkomen. Als leidinggevende heb je dan ook een belangrijke rol om de medewerkers te ondersteunen, hen zo goed mogelijk te faciliteren en aandacht te hebben voor hun persoonlijke ontwikkeling. Doe je dit niet en kijk je alleen maar met een korte termijn perspectief dan zul je op de lange termijn voor grotere uitdagingen komen te staan.

Door Daniëlle Nijsten, werkzaam als Operationeel directeur, consultant en trainer bij KALCIO Healthcare. KALCIO Healthcare streeft er naar om een positieve bijdrage te leveren aan de toegankelijkheid, effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidzorg. Hierbij werkt KALCIO Healthcare vanuit de kernwaarden: strategisch transformeren, samen voor het beste resultaat en toegewijd en flexibel. Effectief leiderschap is hier een belangrijk onderdeel van en is een belangrijk element voor het succes van een organisatie.

  1. StatLine – Ziekteverzuimpercentages
  2. ORnet – Kans op burnout fors gestegen
  3. RVS – Applaus is niet genoeg