Het verhaal van Jill: Aan de slag in het St. Anna

Nieuws

Het verhaal van Jill: Aan de slag in het St. Anna

De afgelopen 4 maanden heeft Jill, een van onze management trainees, een interim opdracht in het St. Anna ziekenhuis uitgevoerd als Afdelingshoofd Zorgregistratie. Een afdeling bestaande uit 30 medewerkers, die voor verschillende specialismen de zorg in het ziekenhuis registreren. Ter overbrugging werd er vanuit het st. Anna een leidinggevende gevraagd om zo de continuïteit van de afdeling zorgregistratie te waarborgen totdat iemand deze taak kon overnemen. Hieronder vertelt zij over haar ervaring in het St. Anna.

Jill Klein

Voor mij bestonden de eerste twee weken in het St. Anna vooral uit het voeren van kennismakingsgesprekken en de processen leren kennen. Een aantal jaar geleden is deze afdeling pas opgericht. Daarvoor werkte iedere secretaresse voor verschillende artsen van een specialisme. Sinds een jaar heeft daar een kruisbestuiving plaatsgevonden en was het de bedoeling dat medewerkers de zorg konden registreren voor meerdere specialismen. Door middel van deze flexibiliteit kun je de kwaliteit van de zorgregistratie goed waarborgen in tijden van ziekte of vakantie. Dit was al grotendeels geïmplementeerd, maar ik heb hier samen met anderen de laatste stappen in gezet. Momenteel is iedere medewerker daar in staat om de zorgregistratie voor meerdere specialismen op te pakken. Een mooie stap voor de afdeling!

Daarnaast heb ik me ook beziggehouden met de registratie op de verpleegafdelingen van het st. Anna ziekenhuis. Dit allemaal met één doel voor ogen: de registratie aan de bron zo goed mogelijk inrichten en alle processen die daarbij horen. Hier zijn de afgelopen weken de eerste stappen in gezet en dit wordt momenteel verder opgepakt door zowel de afdeling Zorgregistratie als de afdeling Zorgcontrol.

Voor mij stond het betrekken van de medewerkers gedurende de gehele periode centraal. Ik ben namelijk van mening dat de werkvloer betrokken moet zijn om input te leveren om welke verandering dan ook te bewerkstelligen. Zo vergaar je niet alleen inhoudelijke kennis, maar wordt er ook een stuk draagvlak gecreëerd. Medewerkers denken immers zelf mee aan oplossingen voor problemen en dit is ontzettend waardevol. Hier werd dan ook erg positief op gereageerd door de medewerkers van de afdeling en dit is als erg prettig ervaren.

Al met al heb ik dit als een ontzettend leuke periode ervaren en ik wens de gehele afdeling Zorgregistratie in het st. Anna nog veel plezier en succes in de toekomst!