Digitalisering in de zorg: ambitie of noodzaak

Nieuws

Digitalisering in de zorg: ambitie of noodzaak

Jitka Kruckova werkt bij KALCIO Healthcare als Healthcare Consultant. Jitka is Black Belt Lean, veranderkundige en coach. Zij begeleidt teams in ziekenhuizen bij de optimalisatie van hun werkprocessen en bij de integratie van nieuwe systemen.

De huidige tijd vraagt van een ieder van ons veel flexibiliteit en wendbaarheid. Met de komst van de pandemie zijn de omgangsregels veranderd. We passen ons telkens opnieuw weer aan. Dat allemaal heeft impact op de huidige manier van werken. De uitspraak van de Griekse filosoof Heraclites: ‘Verandering is de enige constante’ neemt elke maand, elke week en zelfs elke dag weer een nieuwe dimensie aan.

Noodzaak tot verandering
In de veranderende tijd zien we ook een nieuwe norm, die van zoveel mogelijk contact op afstand. Als we hier zo optimaal mogelijk aan
willen conformeren, kunnen wij er niet meer omheen om ook in de zorg aan de slag te gaan met gebruik van deze technologieën. ‘Appen’
is bijvoorbeeld al lang een onofficieel geaccepteerd werkwoord. De zorg loopt in veel gevallen nog achter op deze ontwikkelingen en op
de verandering in het gedrag van de consument, zijnde de patiënt. Het optimaal inzetten van communicatietechnologieën voor de verbetering
van contact met patiënten is dan ook een noodzaak.

Jitka Kruckova

De goede dingen doen
Of een verandering succesvol is en tot zinvolle of noodzakelijke vernieuwing leidt, hangt af van de mate van verankering van de nieuwe digitale werkwijzen in de huidige werkprocessen. Niet de techniek is leidend, maar het werkproces. Het proces geeft aan waar en hoe de techniek geïntegreerd kan worden. Tevens geeft het volgen van de werkprocessen in grote lijnen een houvast aan degene die met de vernieuwing aan de slag gaat. In de wereld van constante verandering is het proces, mits goed ingericht, het uitgangspunt. Met het aanhouden van bestaande en goed ingerichte processen behoud je daarmee dat wat al goed gaat.

Het juiste goed doen
Als je het juiste doet, komt de volgende vraag: Hoe kun je het juiste goed doen, hoe kun je succesvol vernieuwen en hoe kan je nieuwe systemen introduceren? Uit onderzoek blijkt dat bij succesvolle veranderingen in de communicatie gestuurd wordt op de volgende drie
pijlers:

  1. Geef een zinvolle reden voor de verandering – de aanleiding, maar ook de noodzaak voor commitment;
  2. Spreek begrip uit voor de impact van de verandering;
  3. Geef ruimte voor eigen invulling – in de regel heeft men er geen moeite mee om routines aan te passen, mits dat op een eigen manier gaat.

Het is van belang om ruimte te geven bij het behouden van autonomie, ook bij verandering. Uiteraard betekent dat dus ook dat draagvlak
bij het management noodzakelijk is om de zinvolle verandering te communiceren en te ondersteunen. Dit betekent het gesprek aangaan met
de gebruikers, om zo uiteindelijk de huidige processen naar de nieuwe situatie te kunnen vertalen. Dit kan worden bereikt met een systeem
dat een toegevoegde waarde biedt voor het proces.

Met de inzet van de drie communicatiepijlers bij veranderingen, groeit de intrinsieke motivatie en zijn de medewerkers gefaciliteerd om
er een succes van te maken. Zij voelen zich gesteund om het juiste te doen en hun ambitie om te vernieuwen heeft de ruimte om te groeien.

Ambitie bij veranderingen – de weg naar vernieuwing?
Ambitie en motivatie zijn bepalend voor het wel of niet breed kunnen digitaliseren. Door er niet in te slagen om onder andere de noodzaak
voor verandering of vernieuwing succesvol te communiceren, loopt de organisatie uiteindelijk het gevaar achter te raken. Geen duidelijke
doelen en het niet aangaan van het gesprek betekent gebrek aan commitment en geen vernieuwing.

Wil je meer weten over digitalisering in de zorg, optimalisatie van werkprocessen en integratie van systemen in bestaande werkprocessen,
neem dan contact met ons op via secretariaat@kalcio.nl of via 085-0645860.