Digitaal communiceren met de patiënten: Hoe doe je dat?

Nieuws

Digitaal communiceren met de patiënten: Hoe doe je dat?

Jitka Kruckova is Projectleider Implementatie en Lean Healthcare consultant bij KALCIO Healthcare. Enige tijd geleden schreef zij een stuk over de digitalisering in de zorg. Waarom digitaliseren? Omdat, ook en zeker vooral, de zorg met de tijd meegaat en digitalisering daar een belangrijk onderdeel van is.

Afgelopen jaar heeft Jitka de mogelijkheid gehad om de implementatie van een applicatie te begeleiden, die de laagdrempelige digitale communicatie tussen de patiënt en de zorgverlener mogelijk maakt. Digitale communicatie kunnen we tegenwoordig niet meer uit ons dagelijkse leven wegdenken, maar waar hebben we het dan eigenlijk over?

Digitale communicatie

Om te beginnen betekent digitale communicatie een verandering van de vorm van de communicatie voor de werkvloer. Daarmee betekent dat dus ook een verandering van de werkwijze en dus ook van het gedrag van de medewerkers. Ook al is digitaal communiceren vandaag de dag heel vanzelfsprekend dan nog heb je te maken met de drie pijlers die een verandering op de werkvloer altijd raakt: medewerkers, organisatie én de patiënt.

De patiënt
Digitaal communiceren doen we voor de patiënt. Natuurlijk betekent dat niet dat de patiënt zelf gaat bedenken hoe hij of zij een digitale vorm van communicatie gaat gebruiken, waarvoor, wanneer of welk kanaal. Ook betekent het invoeren van digitale communicatiemiddelen niet vanzelfsprekend dat de patiënt deze ook gaat gebruiken. Om digitale communicatie goed in te zetten is het dus allereerst belangrijk om helder te hebben hoe je de patiënt laat participeren. Wat het voor de patiënt interessant maakt en hoe je er zorg voor draagt dat de patiënt de middelen ook daadwerkelijk gaat gebruiken.

De medewerker
Ook de medewerker wil weten wat de meerwaarde is van een nieuwe manier van communiceren. De eerste maanden zullen de medewerkers moeten investeren om de nieuwe manier van communicatie eigen te maken en om deze te integreren in de werkprocessen. Een veranderd werkproces moet per definitie beter, dus geoptimaliseerd zijn. Omdat medewerkers een belangrijk onderdeel van het proces is het wenselijk hen hierbij te betrekken. Hierbij worden ze meegenomen in hoe het geoptimaliseerde werkproces, mét de inzet van de nieuwe vorm van communicatie eruit gaat zien.

De organisatie
De implementatie van de nieuwe vorm van communicatie valt of staat met hoe de organisatie hier zelf tegenaan kijkt. Wat wil je met deze nieuwe, digitale vorm van communicatie bereiken? Wanneer, waarom en hoe integreer je deze manier van communicatie over alle communicatiekanalen heen. Dat alles zijn niet de minste punten om in acht te nemen.

Wat ik meeneem van afgelopen jaar is dat de kracht van een succesvolle implementatie in de voorbereiding zit. Dat wil zeggen het gezamenlijk durven te stellen van ambitieuze maar meetbare doelen en samen met de betrokkenen een route bepalen om deze doelen te kunnen realiseren. Daarbij is het altijd van belang bovenaan helder te hebben waarom en voor wie je het doet: de patiënt.

Jitka Kruckova, Projectleider Implementatie en Lean Healthcare consultant.