Consultancy en Projecten

Consultancy & Projecten
De snelle ontwikkelingen in de zorg op het gebied van technologie, nieuwe wet- en regelgeving en de veranderende behoefte van patiënten en cliënten vragen veel van uw organisatie en medewerkers. KALCIO Healthcare helpt u en uw medewerkers bij te blijven en doelen bereiken.

KALCIO Healthcare biedt u expertise en een gegarandeerd resultaat onder andere binnen de volgende gebieden:

  • Strategie en beleid: Wij helpen u met het ontwikkelen van het strategisch kader en het operationele beleid binnen uw organisatie. Onze expertise is gericht op; veilige zorg, kwaliteit van zorg en techniek en ICT.
  • Procesoptimalisatie: Goed ingerichte processen verlagen de kosten en verhogen de kwaliteit van zorg. KALCIO Healthcare is sterk in het analyseren en optimaliseren van zorgprocessen. Onze Lean Six Sigma aanpak en de inzet van Kaizen events geeft u snel resultaat en helpt uw medewerkers naar een cultuur van continue verbetering.
  • Projectmanagement: Met een sterk projectmanagement bereikt u uw doelen. Een goed overzicht van al uw projecten, het kennen van de implementatie risico’s, duidelijke doelen, een helder zicht op kosten en het bereiken van milestones, dat staat centraal voor de KALCIO Healthcare projectmanagers.

KALCIO Healthcare biedt haar expertise aan op basis van een turn-key oplossing. Hierbij heeft u vooraf helderheid over de gevraagde investering. Geen prijs verassingen en vooraf duidelijkheid over doelen en planning. Daarnaast biedt KALCIO Healthcare toegankelijkheid in de toegepaste methodieken en de gevraagde investering.

Onze dienstverlening is gericht op de zorg en gespecialiseerd in ziekenhuiszorg. Toegankelijke medewerkers, passende expertise, een gezonde prijs en een terugverdienmodel is synoniem aan onze dienstverlening. Onze consultants kunnen bijvoorbeeld de voorbereiding en de organisatie van een Kaizen event regelen. Een Kaizen event bestaat bijvoorbeeld uit de project afbakening, baseline meting van het proces, een kick off presentatie, workshops, oorzaakanalyse, actieplan, coaching van medewerkers en de eindpresentatie aan alle betrokkenen in het proces. Wij ondersteunen doormiddel van maatwerk advies en werken zo veel mogelijk samen met uw medewerkers. Wil je meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op.

KALCIO Healthcare helpt ziekenhuizen bij het optimaal inrichten van haar processen. Zodat zorgprofessionals zich zorgeloos kunnen richten op patiëntenzorg. Effectief gebruik maken van tijd, zorg-informatisering en medische technologie heeft een centrale focus binnen de oplossingen die KALCIO aandraagt. Wij zijn sterk in het optimaliseren van de operationele effectiviteit en de kwaliteit van zorg binnen het ziekenhuis en richten ons altijd op de “best practice”.

Lean Healthcare met onze Kaizen oplossing! De weg naar een cultuur voor continu verbeteren.

Wij ondersteunen zorgprofessionals om door middel van een Kaizen event in één week samen met je team van knelpunt in je zorgproces naar geborgen oplossing te gaan. De kracht van een Kaizen event zit in het feit dat je met alle betrokkenen van het (zorg)proces om de tafel gaat. Je maakt gebruik van tools om de kernoorzaken naar boven te halen om zo tot de juiste oplossing(en) te komen. Kaizen staat ook voor continu verbeteren en de borging van de veranderingen.

Kaizen events zijn geschikt om een doorbraak te verkrijgen in het bewerkstellingen van een verbeter cultuur, processen te optimaliseren en om in een korte tijd veranderingen te implementeren.

Kwaliteit en veiligheid is het fundament voor uw patiënten!

Kwaliteit en Veiligheid van zorg, Een veelgehoorde term, maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Bij het bepalen van de kwaliteit en veiligheid van zorg wordt gekeken in hoeverre de zorg, die wij zouden moeten en willen bieden, ook overeen komt met de zorg die wij daadwerkelijk bieden. Hoe de kwaliteit en veiligheid van zorg door de betrokken wordt ervaren is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Op het gebied van Kwaliteit en Veiligheid kunnen wij u ondersteunen bij:

·       Accreditatie of certificering (o.a. JCI, ISO, HKZ)

·       Leiden en ondersteunen van kwaliteitsprojecten, onder andere:

o   Procesanalyses uitvoeren en procesoptimalisaties doorvoeren

o   Opzetten en/of inrichten van kwaliteitssystemen

o   Uitvoeren van audits of een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

·         Opstellen en implementeren van een MRI Veiligheidsbeleid

·        Ondervangen (langdurige) afwezigheid kwaliteitsmedewerker