Patiëntgericht denken en doen als leidinggevende in de zorg

Nieuws

Patiëntgericht denken en doen als leidinggevende in de zorg

Jacqueline Jonker werkt als interim manager bij KALCIO Healthcare. Zij heeft ruim 20 jaar als leidinggevende gewerkt bij verschillende zorgorganisaties. Jacqueline neemt ons mee in haar visie op leiding geven in de zorg.

Leiding geven in de zorg. Het heeft naar mijn mening een extra dimensie, omdat de ‘klant’ een patiënt is. En die patiënt wil je niet alleen tevreden houden met een product of dienst, maar er komt een extra emotie bij, en dat is dat je wilt dat deze patiënt hersteld of een betere kwaliteit van leven heeft bij het verlaten van het ziekenhuis of de zorginstelling. Als leidinggevende in de zorg kun je hier jouw steentje aan bijdragen door vanuit de patiënt te denken bij het inrichten van de processen. Meer nog bij het aansturen/coachen/faciliteren van je team zodat zij begrijpen waar zij het voor doen, namelijk goede patiëntenzorg. En je medewerkers laten ervaren en beleven dat hierin elke functie belangrijk is. Elke schakel in het proces is belangrijk.

Jacqueline Jonker, interim manager Healthcare

Als interim leidinggevende werk ik in een diversiteit aan zorgorganisaties. Iedere organisatie heeft een eigen cultuur en structuur. De reden dat er een interim leidinggevende ingeschakeld wordt, is van uiteenlopende aard. Dit varieert van een tijdelijke overbrugging voor bijvoorbeeld vervanging bij zwangerschapsverlof, waarbij je past op de winkel, tot langer lopende trajecten.

Wanneer ik ‘pas op de winkel’ schat ik zo goed mogelijk in hoe men daar gewend is te werken en wat er verwacht wordt in de rol als leidinggevende. Ten opzichte van je team maar ook ten opzichte van het management en de organisatie. Ook dan is het een uitdaging om met jouw kennis en ervaring het team mee te nemen in het doel wat er gesteld is voor de afdeling/de organisatie, voor zover dit al duidelijk is.

Soms is er naast het ‘passen op de winkel’, al dan niet voor wat langere tijd, ook een extra opdracht bij het interim traject. Hierbij neem ik extra de tijd om de omgeving goed in kaart te brengen. Hoe zijn de verhoudingen, onder collega’s, met het management en met bijvoorbeeld de specialisten? Dit krachtenveld maakt het werken als leidinggevende in de zorg heel uitdagend en interessant. Je hebt een opdracht uit te voeren maar wilt daarnaast ook zeker hetgeen waarvoor je hebt gekozen om als leidinggevende in de zorg te gaan werken, namelijk (waarschijnlijk) die extra dimensie waarover ik sprak in de eerste zin van dit artikel: de klant is een patiënt.

Als leidinggevende in de zorg ben je belangrijk voor je team, de specialisten, maar bovenal voor de patiënt. Bij KALCIO Healthcare is het precies dát wat we onderschrijven en waar onze focus ligt. Om nieuwe leidinggevenden op te leiden met dit gedachtegoed geef ik de training ‘Leiding geven in de zorg’. Deze training brengt focus aan om binnen ziekenhuizen en zorgorganisaties de doelmatigheid te vergroten en de kwaliteit te verbeteren vanuit de leidinggevende rol. Er is daarom in deze training veel aandacht voor patiëntgericht denken en patiëntgericht doen. Ook wordt er (interactief) aandacht besteed aan knelpunten en uitdagingen die je als leidinggevende ervaart of kunt ervaren. 

Wil jij of een collega als leidinggevende (in spé) ook kennis opdoen en extra tools ontvangen over dit onderwerp, schrijf je dan nu in voor de training Leidinggeven in de zorg die start op 18 september 2019. Dit kan via www.kalcio-healthcare.nl/academy

Geslaagde vijfde editie van het MRI Veiligheid Symposium

Nieuws

Geslaagde vijfde editie van het MRI Veiligheid Symposium

Op 23 mei 2019 vond de vijfde editie van het MRI Veiligheid Symposium plaats. Tachtig deelnemers, verspreid over 40 verschillende ziekenhuizen waren afgereisd naar Hotel de Witte Bergen in Hilversum om bij het symposium aanwezig te zijn. Graag blikken we met onze deelnemers terug op een leerzame dag en zetten we de deelnemers die vijf jaar op rij bij het MRI veiligheid symposium aanwezig waren in het zonnetje. Een impressie van de dag is ook terug te zien in deze video:

Donderdagmorgen om half 9 kwamen de eerste deelnemers aan. Nadat iedereen zijn naambadge en goodiebag ontvangen had en van koffie was voorzien, was het tijd voor de officiële opening door Karel Loerts, directeur van KALCIO Healthcare en tevens initiatiefnemer van het MRI Veiligheid Symposium NL. Karel introduceerde ook de eerste spreker: Maarten van der Weijden. Maarten hield een inspirerende presentatie over o.a. zijn weg naar het zwemmen van de Elfstedentocht, en hoe dat verband houdt met de uitdagingen waar professionals in de gezondheidszorg voor staan. Na Maarten was de beurt voor dr. ir. Marinette van der Graaf, die vertelde over de landelijke richtlijn NVKF ‘hartkleppen en aneurysmaclips’. Drs. Paulien Ogink gaf vervolgens een kijkje in hoe risicomanagement in het Deventer Ziekenhuis verloopt, en dr. Ilona Dekkers sloot de ochtend af met een bespreking van de veiligheid van MRI contrastmiddelen.

Na de lunch konden de deelnemers deelnemen aan verschillende interactieve sessies, geleid door verschillende experts op het gebied van MRI veiligheid. De workshop van dr. ir. Cristina Lavini ging over de meest voorkomende pacemakers en neurostimulatoren, en hoe zij veilig gescand kunnen worden. Dr. ir. Mark Hofman sprak over hoe de generieke RI&E MRI in de praktijk vertaald kan worden, en de rol die de laborant daarin heeft. Tuan Nguyen en Miranda Futterer leidden samen een interactieve workshop waarbij tips werden gegeven voor het omgaan met hedendaagse problematieken m.b.t. MR-safety. In de sessie van Christal van der Steeg-Henzen en Renske Kleef was er vooral veel ruimte voor gesprek: hoe gaat men om met de zoektocht naar implantaten en hoe is de borging geregeld? Tot slot was er een presentatie die werd gegeven door Jan Snijder en Mario Baart, respectievelijk BHV coördinator binnen het LUMC en senior bevelvoerder in de repressieve dienst bij VRHM. In deze sessie hebben zij de samenwerking met VRHM en LUMC bij calamiteiten in en rond een MRI afdeling besproken, en toegelicht welke problemen hierbij naar voren komen en hoe zij deze proberen op te lossen. Dat het programma van hoge kwaliteit is, bleek ook uit de beoordeling van de accreditatie: hiervoor kent het Kwaliteitsregister Paramedici (ADAP) maar liefst 6 punten toe.

Lustrum leden MRI Veiligheid Symposium NL
Gerrit Melis, Christal van der Steeg, Miranda Futterer en Karel Loerts

Karel Loerts sloot het programma af met een korte samenvatting en reacties van de deelnemers. Ook stelde hij de vraag: wie is vandaag voor de vijfde keer aanwezig? Dit bleken Miranda Futterer-Hendrikse, Christal van de Steeg en Gerrit Melis. Zij krijgen op het MRI Veiligheid Symposium 2020 gratis toegang of mogen deze gratis toegang aan iemand cadeau doen. Na deze afsluiting was het tijd voor een drankje en een hapje op de netwerkborrel, waar gesproken kon worden met een vertegenwoordiger van Philips, en tevens de mensen van KALCIO Healthcare klaar stonden om vragen te beantwoorden over de Academy en Lean Healthcare.

KALCIO Healthcare wil graag alle sprekers en deelnemers bedanken voor de geslaagde dag. In het bijzonder bedankt KALCIO Healthcare de leden van de klankbordgroep voor hun bijdrage aan deze dag.

Een foto impressie van het MRI Veiligheid Symposium vind je hier.

In 2020 organiseert KALCIO Healthcare naast het MRI Veiligheid Symposium ook een Masterclass nieuwbouw en verbouw van Radiologie, een CT symposium en een Kinderradiologie symposium.

Altijd als eerste op de hoogte? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, of volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn.

Zet jezelf op de kaart als leidinggevende in de zorg

Nieuws

Zet jezelf op de kaart als leidinggevende in de zorg

Afgelopen twee maanden hebben een tiental deelnemers uit verschillende ziekenhuizen in Nederland de training ‘’Leidinggeven in de zorg’’ bij KALCIO Healthcare gevolgd. Tijdens deze training hebben de deelnemers verschillende handvatten gekregen om zichzelf als leidinggevende te ontwikkelen. De trainer, Jacqueline Jonker, interim manager bij KALCIO Healthcare met meer dan 20 jaar leidinggevende ervaring in verschillende zorgorganisaties, behandelde in deze driedaagse training zowel de theoretische als praktische aspecten van het leidinggevenden.

De dagen werden gestart met kritische vragen over welke kwaliteiten een leidinggevende moet beschikken en wat voor cultuur er in de verschillende organisaties heerst. Op die manier kon op een makkelijke manier een analyse op het gebied van management gedaan worden van de ‘’eigen’’ organisatie. Na deze brainstorm werden verschillende thema’s aangehaald zoals het stellen van doelen en het herkennen van kwaliteiten van je medewerkers om een goed team samen te stellen. Verder was er aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van een leidinggevende door middel van het kernkwaliteitenspel. Ook door middel van theoretische concepten werd duidelijk wat voor soort leider je bent. Zo werden bijvoorbeeld de leiderschapsstijlen van Covey en Quinn behandeld. Boven alles gaf Jacqueline aan dat authenticiteit ontzettend belangrijk is en je dichtbij jezelf moet blijven.

“Vorige maand heb ik de training leidinggeven in de zorg gevolgd. Over de 3 trainingsdagen kwam een breed scala aan onderwerpen aan bod. Een ontzettend fijne basis om op verder te bouwen. Jacqueline was deskundig en zorgde voor een vertrouwde informele sfeer. Daarnaast was het ook erg waardevol om de ervaringen van andere leidinggevenden te horen. Dit heeft mij de nodige tools gegeven om aan de slag te gaan.”, aldus Marieke Hollewand, deelnemer van de training.

Deelnemers training leiding geven in de Zorg, maart 2019

De groep bestond uit zowel beginnend als meer ervaren leidinggevenden, vanuit verschillende afdelingen in ziekenhuizen. Toch bleken zij vaak tegen dezelfde situaties aan te lopen. Tijdens de bijeenkomsten was er ruim de tijd voor intervisie om interessante casussen of knelpunten te delen. Dit gebeurde vaak in de vorm van een interactief spel, waarbij de groep tot nieuwe inzichten kon komen.

Deelnemer Marloes Roorda aan het woord: “De praktische insteek heb ik echt als meerwaarde ervaren. Ook was er een fijne sfeer waarin we alles konden bespreken, ik denk dat de meesten van ons zeker geholpen zijn met de feedback uit de groep. Omdat de training verspreid was over meerdere weken konden we oplossingen voor lastige situaties direct uitproberen op de werkvloer en kon er terugkoppeling gegeven worden aan de groep. De lessen over communicatie die ik heb opgepikt tijdens de training ga ik absoluut inzetten nu ik net gestart ben als projectleider.”

Wil jij als leidinggevende (in spé) ook kennis opdoen en ervaringen delen? Schrijf je dan nu in voor de training Leidinggeven in de zorg.

Karel Loerts, initiatiefnemer MRI Veiligheid Symposium

Nieuws

Karel Loerts, initiatiefnemer MRI Veiligheid Symposium

Dit jaar viert het MRI Veiligheid Symposium NL haar eerste lustrum. Leuk dus om Karel Loerts, het brein achter het symposium, eens wat beter te leren kennen. Naast initiatiefnemer van het MRI Veiligheid Symposium NL is Karel Loerts directeur van KALCIO Healthcare….. Lees het lustrum interview met Karel Loerts

Karel Loerts, Algemeen directeur KALCIO Healthcare

Gastcollege: beleid medische technologie met impact

Nieuws

Gastcollege: beleid medische technologie met impact

De tweedejaars studenten van de opleiding Medische Technologie aan de Hogeschool van Rotterdam volgen een module over beleid maken in de zorg bij medische techniek. In deze module gaan zij aan de slag met een casus voor aanschaf, beheer of onderhoud van medische apparatuur binnen het ziekenhuis. Op uitnodiging van Denise van Ewijk, docent aan de opleiding Medische technologie, gaf KALCIO Healthcare op 7 mei 2019 een gastcollege.

De opleiding Mens en Techniek | Gezondheidszorg Technologie is een praktische opleiding die zich richt op de techniek, de gebruikers en toepassingen in de gezondheidszorg. De aankomend gezondheidszorgtechnologen worden opgeleid tot praktisch en communicatief vaardige zorgingenieurs die medische apparatuur en de processen er omheen kunnen beheren en innoveren.

Het gastcollege was opgedeeld in een plenaire gezamenlijke start en daarop volgend twee verschillende workshops. In de plenaire sessie maakten de studenten kennis met allerlei nieuwe termen als missie, visie, strategie en projectmanagement, maar ook verschillende projectmanagent stijlen zoals Agile, Lean en Scrum. Na een korte pauze splitsten de studenten zich op voor twee verschillende workshops. Jitka Meijer nam de studenten mee voor een workshop ‘Impact maken met effectief beleid’ en Myrthe Prinz de studenten meenam voor een workshop ‘veilig werken met MRI’.

Myrthe, Jitka en Marloes – KALCIO Healthcare

In de workshop ‘impact maken met effectief beleid’ gaf Jitka de studenten aan de hand van de DMAIC structuur theoretische kaders voor het schrijven van een goed beleidsplan en daarnaast vooral ook handvatten voor het maken van een goed implementatieplan.

In de workshop ‘Veilig werken met MRI’ gaf Myrthe de studenten een kijkje in het ziekenhuis en de wereld van MRI. Wat is een MRI, wat zijn de risico’s, welke rol speelt het Medisch Convenant, hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld en hoe vertaal je een beleidsplan naar werkinstructies, protocollen en visueel management op de werkvloer?

In de gezamenlijke afronding van het gastcollege blikte Myrthe nog kort terug met de studenten. Op de vraag wat hen het meest is bijgebleven, gaven de studenten aan dat zij geleerd hadden goed door te vragen, het belang van een heldere waarom-vraag, en het belang van het vertalen van theoretisch beleid naar praktische werkinstructies op de werkvloer. Een mooie basis om de casuïstiek uit te gaan werken!

Op 12 juni presenteren de studenten de uitkomsten van de onderzoeken aan het team van KALCIO Healthcare om te laten zien hoe zij het geleerde in praktijk hebben gebracht. Wij zijn alvast benieuwd naar het resultaat!

Samen aan de slag met beleid – Hogeschool Rotterdam

Excellente zorgverlening: de weg ernaartoe en de tools

Nieuws

Excellente zorgverlening: de weg ernaartoe en de tools

Door Jitka Meijer, Black Belt Lean en Lean Healthcare Consultant bij KALCIO Healthcare

Wat heeft een zorgorganisatie nodig zodat de patiënt zich echt gezien en gehoord voelt? Gaat het alleen om efficiënte zorg- en werkprocessen? Of spelen de behoeften van de patiënten en van de zorgmedewerkers daarin ook een rol? En wat heeft dat allemaal te maken met de organisatiedoelen? In dit artikel neem ik je mee in de vier belangrijkste aandachtsgebieden.

Strategie:
Als Lean Healthcare Consultant stel ik mijzelf aan het begin van een nieuw project een aantal vragen. ‘Welke raakvlakken heeft het project met de strategie van de organisatie? Welk probleem lossen we op met dit project en hoe past het in het geheel? Maar ook: Wat geven de medewerkers zelf aan nodig te hebben?’

Een tool die helpt om helder te krijgen hoe de strategische doelen vertaald zijn naar de korte termijn doelen, projecten en (Key) Prestatie Indicatoren is de X-matrix. Met behulp van de A3 oplossingsmethode maak je vervolgens inzichtelijk waar de projecten staan en wat er dus op de werkvloer gebeurt. Met deze en andere tools van visueel lean management zorgt de organisatie voor samenhang tussen alle lopende verbeterinitiatieven.

De voorwaarde voor het gebruik van deze tools is dat het hoge management het bekende principe uit de lean filosofie kent: ‘Go ‘Gemba’’ oftewel ‘Gemba, Genjitsu, Gembutsu – Japans voor zo dichtbij als mogelijk bij de plek te komen waar het gebeurt – de werkvloer – alvorens je een oplossing aandraagt.

Patiënt / klantfocus:
Als het helder is wat precies de opdracht is en welk probleem we gaan oplossen, begin ik de sessie met het multidisciplinaire team met de vraag: ‘Voor wie doe je het, wie is de klant en kun je wel zeggen dat je weet wat de klant wil of nodig heeft?’ In hoeverre de medewerkers echt in contact staan met de klant – de patiënt, aanvrager of collega’s – wordt beïnvloedt door de mate waarin het management van de organisatie zélf in contact staat met haar medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat excellerende instellingen namelijk in staat zijn om intern met elkaar het gesprek aan te gaan over de gezamenlijke doelen en de voorwaarden om daaraan te voldoen. Het kunnen voldoen aan de behoeften van zowel de klant als de medewerkers bepaalt de waarde binnen de zorg- en werkprocessen, inclusief de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Een van de lean tools die ik gebruik om de waarde vast te stellen, is de waardenstroom analyse. Daarnaast zet ik waar nodig patiënt-, aanvragers- of medewerkerstevredenheid onderzoeken uit om de bewustwording te vergroten over de mate waarin de medewerkers in contact staan met de klant. Ook kijk ik naar het naleven van de gestelde afdelingsnormen en de normen op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Organisatiecultuur & ‘sense of urgency’:
Het is dan niet mijn opdracht om zo breed te kijken, maar als Black Belt Lean wel mijn plicht aan mijn opdrachtgever, om ook de volgende vraag te onderzoeken: ‘Wat zijn de waarden en normen en in hoeverre worden deze daadwerkelijk nageleefd? Hoe verhoudt zich de formele en informele cultuur van de organisatie tot het vastgestelde probleem?’
De echte organisatiecultuur is in veel gevallen het informele deel van de onderlinge afspraken en verhoudingen. Vaak is dit deel van de organisatie niet beschreven en soms zelfs niet bewust, dus niet te sturen. De lean tools, die helpen om dat bloot te leggen is het ‘5x waarom’ en de ‘oorzaak-gevolg analyse’. Tijdens de oorzaak-gevolg analyse ga je op zoek naar de grondoorzaken van het probleem. Als je tijdens de analyse na drie keer de ‘waarom’ vraag te hebben gesteld te horen krijgt ‘zo doen we het altijd’, dan is dat het moment om te beseffen dat het tijd is om met elkaar te kijken naar wat er nu echt aan de hand is. Zo ga je het gesprek met elkaar aan over wat je wél wilt, wat je nodig hebt om te kunnen veranderen, en dus over het bouwen aan de gewenste organisatie- en of afdelingscultuur.

Operations management:
Eerder genoemd principe uit de lean filosofie – Gemba, Genjitsu, Gembutsu – is de werkelijkheid te onderzoeken en geen aannames te doen. Want hoe complex de werkelijkheid ook is, in elke situatie kun je pas feilloos navigeren als je het geheel kunt overzien. Het helpt om de feiten over het proces van de werkvloer te kennen. Het kan soms moeilijk zijn om feiten boven de tafel te krijgen, maar ook daarvoor biedt de lean toolbox naast diverse analyses een uitkomst: meelopen, turven en observeren op de werkvloer. Pas wanneer je goed beeld van de werkelijkheid hebt, kun je de juiste keuzes maken die je helpen om de gestelde vraag op te lossen. Dat kan zijn in het kader van capaciteitsverbetering, planning of de doorlooptijden, toegangstijden en procesoptimalisatie. Het testen en het meten van het bereikte effect van de voorgestelde oplossingen helpt vervolgens om deze te borgen binnen het aangepaste werkproces.

 

Ben je een leidinggevende, of ben je belast met het begeleiden van bepaalde zorg- of werkprocessen, wil je weten hoe je in de praktijk nog beter kunt sturen op een van de bovengenoemde onderdelen? Schrijf je dan in voor een van de onderstaande trainingen:

14 mei 2019: Visueel lean management: X-Matrix en A3 oplossingsmethode
25 juni 2019: Summercourse Lean verbeteren in de zorg (gratis)
24 september 2019: Driedaagse Kaizen training voor procesoptimalisatie in de zorg

Jitka Meijer is Black Belt Lean en Lean Healthcare Consultant, binnen KALCIO Healthcare, verantwoordelijk voor trainingen en projecten op het gebied van procesoptimalisatie in de zorg.

Kaizen verbetertraject onder begeleiding van Jitka Meijer

Op de hoogte blijven van ons nieuws? Volg ons op Facebook, LinkedIn en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

How to Kaizen

Nieuws


“How to Kaizen”, de basis voor een succesvol Kaizen event

Na de eerste Kaizen events georganiseerd door KALCIO Healthcare merkten wij dat op de eerste dag van een Kaizen relatief veel tijd besteed moest worden aan de kennismaking van het Kaizen proces en de methodiek. En ook de kennismaking met elkaar, het kernteam, op een eerste dag van het Kaizen event vroeg relatief veel aandacht. De kennis en kunde van de Kaizen methodiek binnen het kernteam kan doorslaggevend zijn voor een geslaagd Kaizen. En ook de samenwerking binnen het kernteam is van vitaal belang voor een goed resultaat binnen het Kaizen en daarna. Met name bij Kaizen events over zorgpaden heen of waarbij een hoog multidisciplinair karakter is, ontmoeten collega’s elkaar regelmatig voor de eerste keer binnen een Kaizen. Dat klinkt wellicht vreemd, echter de ketens van zorg zijn complex en direct persoonlijk contact is door ICT middelen steeds minder noodzakelijk, zo lijkt, binnen een zorgproces. Toch toont elke Kaizen event weer aan dat het directe contact op regelmatige basis met alle actoren, op de verschillende niveaus en disciplines rondom een proces of zorgpad, belangrijk is. Een Lean aanpak helpt daarbij.

Voor een goede kennismaking binnen het kernteam en met het Kaizen proces organiseren wij een aantal weken voor een Kaizen event de workshop “How to Kaizen”. De workshop is gericht op een diepere kennismaking met de deelnemers in het kernteam. En geeft de deelnemers een duidelijk inzicht in hoe de Kaizen week zal worden georganiseerd en wat van de deelnemers wordt verwacht. Met een aantal Lean spellen worden de deelnemers van het kernteam “opgewarmd” en enthousiast gemaakt voor een succesvol Kaizen event.

Jitka Meijer, KALCIO Healthcare

Vandaag leidde Jitka Meijer – interim professional de workshop “How to Kaizen” voor een kernteam met medisch specialisten, radiologie laboranten, planners, HIX specialisten en leidinggevenden vanuit het Prinses Máxima Centrum en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ter voorbereiding op een Kaizen in maart aanstaande gericht op de integrale planning van medische beeldvorming binnen de kinderoncologie.

De “How to Kaizen” workshop is een van de onderdelen in de voorbereidingsfase op een Kaizen zoals KALCIO Healthcare die organiseert. Met meer dan 55 Kaizen events georganiseerd door KALCIO Healthcare binnen ziekenhuizen biedt de gestructureerde aanpak een succesvol resultaat voor vrijwel elk operationele uitdaging binnen zorgprocessen of zorg onderdelen.

KALCIO Healthcare faciliteert zorgteams bij hun ontwikkeling naar excellente zorg. Onder andere door de organisatie van Kaizen events en een uitgebreide Lean toolbox. Wilt u meer weten over Kaizen en wat KALCIO Healthcare kan betekenen binnen het zorgonderdeel of zorgproces waar u werkzaam bent? Wij komen graag een keer vrijblijvend langs voor een gesprek over hoe Kaizen en Lean in de zorg bij u kan worden toegepast. Stuur een mail naar secretariaat@kalcio.nl.

Wilt u of uw collega zelf leren hoe u een Kaizen event kunt organiseren? Schrijf u dan nu in voor de training “Kaizen – procesverbetering in de zorg”

 

 

 

 

Betaalbare zorg voor iedereen, ook in de toekomst

Nieuws


Betaalbare zorg voor iedereen, ook in de toekomst

KALCIO Healthcare en Management Talent bundelen krachten

KALCIO Healthcare en Management Talent werken intensief samen om kwalitatief goede zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden.

De zorgvraag en zorguitgaven stijgen de komende jaren fors. Nederland geeft volgens het CBS jaarlijks 96 miljard uit aan zorg en dat bedrag neemt alleen maar toe. De zorguitgaven stijgen sneller dan onze economische groei kan bijbenen. Een Nederlander geeft gemiddeld jaarlijks al bijna 6.000 euro uit aan zorgkosten. Die situatie is niet langer houdbaar.

Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden moeten zorgorganisaties anders gaan werken en de mogelijkheden van nieuwe technologie maximaal benutten. KALCIO Healthcare en Management Talent helpen ziekenhuizen en zorgorganisaties met deze omslag en het verbeteren van de doelmatigheid en kwaliteit van zorg.

Naast creativiteit, innovatie kracht en het optimaliseren van processen, spelen groepsdynamica, cultuur en leiderschap een zeer belangrijke rol bij het buiten de bestaande kaders (durven) denken en het succesvol realiseren van de noodzakelijk veranderingen. Karel Loerts, initiatiefnemer van KACLIO Healthcare en Walter Kienhuis, oprichter van Management Talent werken samen met hun teams interim managers en interim consultants aan deze dagelijkse uitdagingen naar transformatie in de zorg.

Karel Loerts en Walter Kienhuis

Met de samenwerking tussen KALCIO Healthcare en Management Talent ontstaat er een collectief voor strategisch, tactische en operationeel management in de zorg. KALCIO Healthcare en Management Talent hebben samen al meer dan 80 ziekenhuizen en zorgorganisaties geholpen met het verbeteren van de zorg. Door het bundelen van kennis, ervaring en specialisten kunnen ze ziekenhuizen en zorgorganisaties nog sneller en beter ondersteunen. Zodat goede zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen in Nederland die zorg nodig heeft. Uitgangspunt van de samenwerking is: “Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.” (Ralph Waldo Emerson)

Over KALCIO Healthcare

KALCIO Healthcare helpt ziekenhuizen en zorgorganisaties met het realiseren van topzorg. Door het leiden en versterken van zorgteams, het verbeteren van zorgprocessen, de inzet van medische techniek en ICT en het realiseren van een veilige plek voor patiënt en zorgprofessional. KALCIO Healthcare heeft hiervoor gespecialiseerde interim managers en consultants. Daarnaast deelt KALCIO Healthcare haar kennis en expertise met professionals uit zorg organisaties binnen haar eigen Academy.

Over Management Talent

Management Talent realiseert duurzame zorgorganisaties door het succesvol doorvoeren van veranderingen en het vergroten van het verandervermogen van de organisatie. Management Talent is gespecialiseerd in interim verandermanagement, interim projectmanagement en organisatieontwikkeling binnen de zorg.

Contact en meer informatie

Karel Loerts, KALCIO Healthcare, tel. 06-22476342, KALCIO Healthcare

Walter Kienhuis, Management Talent, tel. 06-27086458, Management Talent

Zelf aan de slag met MRI veiligheidsbeleid: de ervaringen van Erfan Askarian

Nieuws


Zelf aan de slag met MRI veiligheidsbeleid: de ervaringen van Erfan Askarian

De training MRI Veiligheidsbeleid inspireerde Erfan Askarian, laborant met aandachtgebied MRI & veiligheidscoördinator MRI, om de MRI veiligheid binnen het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda naar een hoger niveau te brengen. Wij waren benieuwd wat hij met deze inspiratie heeft gedaan en gingen zodoende in september 2018 met hem in gesprek.

Deelnemers aan de eendaagse training ‘MRI Veiligheidsbeleid’ ontvangen informatie en handvatten om adequaat MRI veiligheidsbeleid te ontwikkelen en implementeren. Deze training, binnen de KALCIO Academy, is speciaal samengesteld voor MRI veiligheidscoördinatoren, leidinggevenden van de MRI discipline, radiologen, klinisch fysica en medewerkers kwaliteit en veiligheid met het aandachtsgebied MRI.

Erfan Askarian, Groene Hart Ziekenhuis

Erfan Askarian, laborant met aandachtsgebied MRI en veiligheidscoördinator MRI binnen het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda, is vaste bezoeker van het MRI Veiligheid Symposium NL en volgde de de MRI Veiligheidsbeleid training in april 2018. De training heeft hem geïnspireerd om verschillende interventies te initiëren en implementeren voor de MRI veiligheid binnen het GHZ. Tijdens een interview met Erfan in september 2018 kwamen een aantal van deze interventies naar voren. In dit artikel worden een aantal van de verbeterpunten toegelicht.

Ontwikkeling MRI Veiligheidsplan
Erfan vertelde dat tot dit jaar het geschreven beleid rondom MRI veiligheid alleen was gericht op patiënten binnen het GHZ. Mondeling waren er afspraken over MRI veiligheid voor het personeel, maar dit stond nog niet op papier. Momenteel werkt hij samen met collega’s aan een MRI veiligheidsplan voor het personeel, waarin verschillende onderwerpen naar voren komen welke in de training aan bod zijn gekomen, waaronder het hebben van een MRI veiligheidsorganisatie.

Erfan nam ons mee door een paar hoofdstukken van de conceptversie van het MRI Veiligheidsplan. In de training MRI veiligheidsbeleid werd de structuur van een goede MRI veiligheidsorganisatie besproken. Deze veiligheidsorganisatie heeft Erfan nu ook opgesteld voor het Groene Hart Ziekenhuis. Hierin staat beschreven ”wie wat doet en van wie er wat wordt verwacht”. Binnen de MRI veiligheidsorganisatie is ook een radioloog met aandachtsgebied MRI aanwezig. Als aanvulling hierop heeft Erfan voor dit veiligheidsteam een e-learning ontwikkeld welke is gericht op veiligheid.
Verder zijn er in de hoofdstukken onder meer afspraken opgenomen met betrekking tot het dragen van gehoorbescherming en regels voor rondom zwangerschap bij laboranten. Op de vraag of de training hem voldoende kennis had gegeven om het plan te kunnen ontwikkelen, gaf Erfan aan dat hij “1, 2, 3, niet [zou] weten wat [hij zou hebben] gemist voor het maken van het veiligheidsplan”.

Rondleiding op de afdeling
Erfan liet ons ook de MRI afdeling zien en bracht hier onder meer vol trots de geplaatste stickers onder de aandacht met de tekst: “STOP! STERK MAGNETISCH VELD”. Daarnaast vertelde hij dat er in de kelder onder de afdeling borden zijn geplaatst om aan te geven dat er sprake is van een sterk magnetisch veld. Tevens liet hij zien hoe de veiligheidszones lopen en gaf hij aan dat onze training hem de mogelijkheid heeft geboden om hier met anderen over te spreken: “Wat ik fijn vond [aan de training] was om andere collega’s te spreken en te zien hoe zoneringen en [veiligheids]trainingen verzorgd zijn in andere ziekenhuizen”.

Tot op heden geen weerstand ervaren onder medewerkers
Wij waren natuurlijk ook benieuwd hoe het team van Erfan en de andere betrokken medewerkers reageren op de interventies. Op deze vraag antwoordde de laborant met aandachtsgebied MRI en veiligheidscoördinator MRI dat hij tot op heden geen weerstand heeft ervaren. Volgens Erfan komt dit doordat hij altijd open is, ook naar zijn eigen team. Zo beargumenteert hij altijd waarom de interventies worden geïmplementeerd. Naast dat hij zijn team informeert, geeft hij op de poli, op verpleegafdelingen en aan artsen af en toe voorlichting over MRI veiligheid en wat dit voor hen betekent. Zo zal hij binnenkort ook met de aanvragers in gesprek gaan wanneer de 3 tesla MRI zal worden geplaatst, waarbij de kern van de kennisoverdracht “een duidelijk logistiek plan zal zijn”. Oftewel, om voor aanvrager duidelijk te maken welke onderzoeken waar gescand kunnen en mogen worden.

Erfan Askarian

Implantaten database voor laboranten
Naast het MRI Veiligheidsplan werkt Erfan momenteel ook aan een database met de meest voorkomende implantaten, cardiac devices die binnen Europa worden gebruikt. Deze database, welke is ontwikkeld voor gebruik door laboranten binnen het GHZ, heeft hij gemaakt op basis van scanrichtlijnen van de firma’s en door samen te werken met een andere specialist binnen het werkveld.
In de database staan allereerst de comptabiliteit van de implantaat, zoals safe, unsafe en conditional. Daarnaast staat onder andere aangeven onder welke condities een implantaat/device gescand mag worden binnen het GHZ en eventueel een link naar aanvullende informatie op de website van de fabrikant.

Met deze verbeteringen, en het plaatsen van extra MRI veiligheid stickers op kleiner formaat, streeft Erfan ernaar om de MRI veiligheid binnen het GHZ samen met zijn team naar een hoger niveau te brengen.

Wilt u ook adequaat een MRI veiligheidsbeleid opstellen voor uw afdeling?
Wilt u net als Erfan Askarian inspiratie opdoen om bij u op de afdeling de MRI veiligheid te optimaliseren middels een adequaat MRI veiligheidsbeleid? Houd dan onze Academy kalender in de gaten en schrijf u in voor de eerstvolgende editie van de training ‘MRI Veiligheidsbeleid’.

Op de hoogte blijven van nieuws van KALCIO Healthcare? Volg ons op Facebook, LinkedIn of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

#MRI #MRIveiligheid #Training #MRIsymposiumNL #veiligheidsbeleid

“Als ik de staatsloterij win, koop ik een MRI voor mijzelf!”

Nieuws


“Als ik de Staatsloterij win, koop ik een MRI voor mijzelf!”

Sinds de eerste editie van het MRI veiligheid symposium NL in 2014, is er op de achtergrond een klankbordgroep betrokken bij de organisatie van het symposium. De klankbordgroep bestaat uit specialisten uit de praktijk, zij adviseren de consultants van KALCIO Healthcare bij het samenstellen van het symposium programma. Christal van de Steeg-Henzen is sinds begin 2018 lid van de klankbordgroep en zij stelt zich graag voor.

Mijn naam is Christal van de Steeg-Henzen en sinds begin van dit jaar maak ik deel uit van de klankbordgroep van het symposium MRI Veiligheid van KALCIO Healthcare B.V.. Ik vind het erg leuk om deze taak op me te nemen omdat MRI Veiligheid me zeer aan het hart gaat. Door de tijd heen heb ik gemerkt dat er nog een hoop te leren en verbeteren is op dit vlak in Nederland (en vast ook wereldwijd). Dat is dan ook mijn motivatie om me in te zetten voor dit belangrijke en ook heel boeiende onderwerp. Sinds 1998 ben ik werkzaam met MRI. Deze techniek (en vooral het uitvoeren van deze onderzoeken) heeft mij in de loop van de tijd zo gegrepen dat ik nu vaak gekscherend roep:

‘Als ik de Staatsloterij win, koop ik een MRI voor mijzelf!’

Christal van de Steeg-Henzen

Allereerst de prachtige beeldvorming i.c.m. het op het gemak stellen en begeleiden van de patiënt die dit, vaak ingrijpende onderzoek, moet ondergaan. Later kwam daar ook research bij en daarmee ook de verdieping in de mooie wereld van MRI Veiligheid. En dan vooral de kant van de bewustwording verbeteren van de personen die er de beslissingen over moeten nemen én het trainen in veiligheid van medewerkers die werkzaam zijn met MRI. Vooral de bewustwording is iets waar ik me graag op dit vlak voor inzet.

Ik werk nu bijna 30 jaar in het LUMC. Tot een jaar geleden was dit mijn hoofdwerkgever maar nu heb ik er alleen nog een nul-uren-contract en scan ik 1-2 weekenddagen per maand follow-up neuro patiënten. Binnen het LUMC ben ik de laatste 5 jaar werkzaam geweest bij het LIBC (Leiden Institute for Brain and Cognition) als research laborant bij de MRI. De laatste twee jaren hiervan was ik beheerder van deze 3T MRI. Een mooie en heel boeiende periode waar ik heel veel geleerd heb. Met name op het gebied van MRI Veiligheid(Het C.J. Gorter Center for High Field MRI zat om de hoek van de LIBC-scanner en deze fantastische club mensen stonden mij altijd bij met raad en daad).

Sinds vorig jaar september heb ik het LIBC/LUMC als hoofdwerkgever verruild voor het Holland Protonen Therapie Centrum in Delft waar ik mij bezighoud met MRI en research. Een prachtige uitdaging die op mijn pad kwam en die ik, ondanks dat ik bij het LIBC/LUMC nog lang niet uitgekeken was op mijn functie, met dankbaarheid heb aanvaard. Ik ben daar lid van de Expert groep MRI die als grootste taak MRI Veiligheid heeft; en dat in de breedste zin van het woord.

Daarnaast werk ik al bijna 10 jaar met veel plezier 1 dag per week bij DC Klinieken Den Haag als gespecialiseerd laborant MRI. Bij deze werkgever breng ik ook het ‘MRI-Veiligheids-virus’ over en probeer hier dan gelijk de aangesloten instanties bij te betrekken. Een hele leuke baan van een heel andere categorie dan mijn andere werkgevers maar niet meer uit mijn leven weg te denken.

Zoals je kunt lezen in dit relaas is het ‘MRI wat de klok slaat’ in mijn werktijd. MRI bij verschillende werkgevers, MRI op verschillende systemen, MRI met verschillende patiënten/vrijwilligers, MRI voor verschillende doelen.

Maar één ding hebben ze met elkaar gemeen: MRI Veiligheid (en daarmee de veiligheid van de patiënt, vrijwilliger én gebruiker) staat centraal!

 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Volg ons op Facebook, LinkedIn of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Kijk voor meer informatie over het symposium op de website van het MRI veiligheid Symposium

Faciliteren van een Kaizen event

Nieuws


Faciliteren van een Kaizen event

Ervaring door Lianne Loeffen

De professionals van KALCIO Healthcare hebben door de jaren heen meer dan 50 Kaizen events binnen verschillende ziekenhuizen georganiseerd. Ook heeft ons team vele zorgprofessionals getraind in het zelf faciliteren van Kaizen events. Vorig jaar hebben wij onze ervaringen samengevat en gepubliceerd in een whitepaper ‘Do’s en dont’s rondom Kaizen events ’. Onze collega Lianne Loeffen heeft hier na het afronden van onze 3-daagse Kaizentraining en tijdens haar eerste Kaizen event veel aan gehad. Lianne doet verslag van haar ervaringen in relatie tot de ‘Do’s en dont’s’ voor Kaizen events:
“Als interim professional binnen KALCIO Healthcare kreeg ik in juli 2018 de gelegenheid een Kaizen event te faciliteren bij een klant met als doel om in één week een geborgen verbeterslag te maken binnen hun werkprocessen. Hoewel ik de theorie van Kaizen goed beheers, kwam ik in de praktijk tijdens de organisatie en uitvoering van het event voor een aantal uitdagingen te staan.

Lianne Loeffen

Planning en tijdsinvestering

Allereerst nam het plannen van het Kaizen event veel tijd in beslag. Er is namelijk voldoende tijd nodig zowel voorafgaand als na afloop van het event om de workshops voor te bereiden, uit te werken, om de actiepunten in kaart te brengen, acties in gang te zetten en afspraken te borgen. Een grote uitdaging hierbij was dat de kernteamleden uitgeroosterd moesten kunnen worden, terwijl de patiëntenzorg op de afdeling gewoon doorgaat. Het bleek uiteindelijk niet mogelijk om alle kernteamleden bij alle workshops aanwezig te hebben en dat resulteerde aanv

ankelijk in een verdeeldheid in begrip van de Kaizen methodiek. Voldoende tijd te kunnen investeren bleek een zeer belangrijke ‘do’. Om het nadelige effect van de afwezigheid van een aantal betrokkene op te vangen heb ik mij toen laten inspireren door een andere ‘do’.

Communicatie met betrokkenen binnen en buiten het kernteam

Om voor te zorgen dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van alles wat behandeld is, heb ik de medewerkers die niet bij de sessie aanwezig waren op een later moment alsnog meegenomen in de Kaizen methodiek. Ook tijdens het verbeterproces heb ik aandacht besteed aan het onderbouwen van elke stap, het hoe en waarom van de Kaizen methode. Ondanks de drukke agenda’s is het uiteindelijk toch gelukt om een gedragen begrip van het continu verbeteren te bereiken.
Als facilitator blijf je na afloop niet op de afdeling en kun je dus niet toezien op het borgingsproces van de verbeteracties. Om dat te kunnen ondervangen is het essentieel om een gevarieerd kernteam samen te stellen, waarbij stakeholders uit alle lagen van het proces geïncludeerd worden. Zij kunnen namelijk de vertaalslag maken richting de werkvloer en hebben door hun deelname eigenaarschap en dus verantwoordelijkheid over de verbeteracties. Ook kunnen zij extra informatie bij hun teams ophalen als input voor de workshops en hun collega’s betrekken bij het verbeterproces. Zo kon ik dus alleen maar tevreden toekijken als de leden van het kernteam het initiatief namen om door te pakken en wanneer ik zag dat de betrokkenheid onder de teams als een olievlek verder groeide.

Personen uit het kernteam betrekken en gelijkwaardig behandelen

Daarop aansluitend heb ik ook ervaren dat consistente en eenduidige communicatie van essentieel belang is om op de incidentele afwezigheid van kernteamleden en andere procesbetrokkenen in te spelen. Iedere procesbetrokkene zal namelijk op de hoogte gesteld moeten worden over de stand van zaken, zodat eenieder evenveel kennis heeft, er geen frustraties ontstaan vanwege incomplete informatievoorziening en om eenieder in gelijke mate te betrekken en betrokken te houden. Zeker een ‘do’!

Workshop “knelpunten”

Kaizen event in lijn met de doelstelling vanuit de klant

Een belangrijke factor is tevens dat de leidinggevende van de afdeling deelneemt aan het Kaizen event. De leidinggevende heeft de bevoegdheid om keuzes te maken, zaken te regelen en hier prioriteit aan te geven. Zowel tijdens de workshops gedurende de Kaizen eventweek als na afloop van de week vormt de leidinggevende een belangrijke schakel om de acties voort te kunnen zetten en te borgen in de dagelijkse gang van zaken. Wat ik heb gemerkt is wanneer de leidinggevende niet deelnam aan een workshop en deze achteraf of tussen de workshops door ingelicht diende te worden, het proces werd vertraagd en de energie binnen het kernteam inzakte. Zo wisten de teamleden niet of bepaalde oplossingen daadwerkelijk doorgevoerd konden worden, zonder toestemming van de leidinggevende en dus toestemming van de organisatie. Gelukkig zag ik tijdens de overleggen na afloop van het event, waarbij de leidinggevende aanwezig was, precies het tegenovergestelde gebeuren! De leidinggevende gaf het team het vertrouwen in de richting die het team nam en die paste bij de richting bepaald vanuit de organisatie. Zo begreep ik het belang van deze ‘do’ maar ook het belang van de aanwezigheid van de leidinggevende als tussenschakel.”

Wilt u ook net als Lianne binnen je eigen organisatie aan de slag met verbeteren met behulp van Kaizen event? Schrijf u in voor de 3-daagse Kaizen training.

Do’s and don’ts om de SAR waarde te verlagen

Nieuws


Do’s and don’ts om de SAR waarde te verlagen

Educatieve sessie MRI Veiligheid Symposium

Tijdens het MRI Veiligheid Symposium 2018 in het Amsterdam UMC, verzorgde Marion Heeren van MRItraining.nl een educatieve sessie voor de deelnemers. Centraal hierin stond de “SAR waarde” en hoe deze te verlagen bij het scannen van patiënten met implantaten.

Marion Heeren, mritraining.nl

“SAR is de hoeveelheid radiofrequente energie die de patiënt ontvang en wat een toename van de  lichaamstemperatuur kan veroorzaken tijdens een MRI scan. Er zijn veiligheidsnormen opgesteld om de maximaal aanvaardbare dosis en zo ook de risico’s voor de patiënt te beperken. Wanneer men zich aan deze veiligheidsnormen houdt, zorgt men ervoor dat de lichaamstemperatuur niet meer dan 1 graden C zal stijgen. Wees extra voorzichtig bij patiënten met koorts, deze hebben al een verhoogde lichaamstemperatuur. Deze veiligheidsnormen zijn onderverdeeld in level 0, level 1, en level 2 operating modes. 

De SAR waardes worden berekend aan de hand van het gewicht en de lengte van de patiënt, daarom is het belangrijk altijd de actuele lengte en gewicht van de patiënt in te voeren. Marion geeft aan dat de formule bij elke leverancier anders wordt gebruikt en het dus altijd in eerste instantie gaat om de ‘estimated SAR’. 

Er zijn verschillende parameters die de SAR waarden kunnen beïnvloeden. Dit zijn de repetitietijd (TR), het aantal slices, de turbo factor, echo spacing en de fliphoek. Maar ook de spoelkeuze en het type RF puls (SAR mode of B1 mode) hebben invloed.”

In deze educatieve sessie werd uitgelegd hoe men deze parameters kan aanpassen om de SAR zo effectief mogelijk te verlagen. Benieuwd naar het programma van het MRI Veiligheid symposium 2019? Houd onze website in de gaten of volg ons op Facebook of LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Myrthe Prinz en Els Spit

Winnaar verbeterbord MRI Veiligheid Symposium NL 2018

Nieuws


Winnaar verbeterbord MRI Veiligheid Symposium NL 2018

“Landelijke informatie delen/beschikbaar stellen over de opzet en inhoud van de verplichte MRI veiligheidstrainingen, zodat deze veiligheidstraininge

Myrthe Prinz en Els Spit
Myrthe Prinz en Els Spit

n landelijk gelijkgesteld kunnen worden.”

Tijdens het MRI symposium op 12 juni 2018 in het Amsterdam UMC locatie AMC, hebben wij onze deelnemers gevraagd naar hun verbeter ideeën rondom MRI veiligheid. De verbeter ideeën zijn door de klankbordgroep beoordeeld en het idee van Els Spit werd als winnend idee gekozen:

“Landelijke informatie delen/beschikbaar stellen over de opzet en inhoud van de verplichte MRI veiligheidstrainingen, zodat deze veiligheidstrainingen landelijk gelijkgesteld kunnen worden.”

In de dagelijkse praktijk is Els werkzaam in Tergooi als radiodiagnostisch laborant met specialisatie MRI. Els licht haar verbeteridee verder toe:
“Tijdens het MRI symposium werden de deelnemers ’s middags verdeeld in intervisiegroepen. Daarbij deelden we veel goede en bruikbare ideeën met elkaar. Dit werkte dusdanig inspirerend dat ik me afvroeg of het mogelijk zou zijn meer en vaker informatie met elkaar te delen; voor het optimaliseren en meer gelijkstellen van de veiligheidstrainingen in ziekenhuizen en MRI-centra.”
Els Spit won met dit verbeteridee een gratis training van KALCIO Healthcare naar keuze. Els heeft deelgenomen aan de training “MRI Veiligheidsbeleid” op 14 september 2018.

 

 

“Het besef over de impact van de Kaizen kwam pas later”

Nieuws


“Het besef over de impact van de Kaizen kwam pas later”

Deelnemers aan de training ‘Kaizen, procesverbetering in de zorg’ worden getraind om zelfstandig een Kaizen event te faciliteren binnen de eigen zorg praktijk. Deelnemers worden uitgedaagd om samen met het eigen zorgteam substantiële efficiency slagen te maken, met als uitgangspunt kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.

Sandra Geuzenbroek, senior echografist in het UMC Utrecht volgde de training binnen de KALCIO Academy. Samen met mede cursist Bart-Jan de Man organiseerde Sandra een Kaizen binnen de echo unit in het UMC Utrecht.

“Tijdens het Kaizen event ben je druk met de organisatie en het betrekken van het team. Dit alles naast het dagelijkse werk dat gewoon door gaat, niet alleen voor mijzelf, maar voor alle teamleden. Je zit dan middenin een mooi proces, waarvan je de uitkomsten in aanvang niet kan overzien. Het besef over de impact van de Kaizen kwam pas later. Ik ben ook echt verrast wat er uiteindelijk op gang is
gekomen. Het doorlopen van de Kaizen stappen levert oplossingen die je in de normale manier van werken niet direct ziet. De samenwerking binnen ons team echografisten vind ik bijvoorbeeld al zeer sterk, maar door de toepassing van de Kaizen methode is deze samenwerking nog verder uitgebouwd. Ook de samenwerking met de radiologen en hun betrokkenheid tijdens het Kaizen event was boven verwachting”, vertelt Sandra tijdens de projectevaluatie met Kaizen trainer, Jitka Meijer.

Wil je ook deelnemen aan de training ‘Kaizen, procesverbetering in de zorg’ en wil je samen met je eigen zorgteam de kwaliteit van zorg verbeteren? Kijk voor meer informatie en schrijf je in via deze link. Of stuur een e-mail naar info@kalcio.nl.

Werken aan je professionele identiteit

Nieuws


Werken aan je professionele identiteit

Binnen de transmurale zorgketen is de wereld continu in beweging. Het organiseren van de benodigde samenwerkingen, het inrichten van efficiënte zorgprocessen
en het realiseren van de krachtige inzet van de medische techniek en zorg ICT vormen dé basis om binnen deze zorgmarkt mee te komen. Het team van

Jutine Bruijs & Sharon Bijen-Groenberg

KALCIO Healthcare is gespecialiseerd in het organiseren van deze basis binnen en rondom ziekenhuizen.

In onze ambitie om een sterke bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit en veiligheid van zorg, past een team vol interim organisatie professionals. Zo, beschikt het team van KALCIO Healthcare over de capaciteit om ziekenhuisorganisaties en haar ketenpartners optimaal te faciliteren binnen projecten en de lijnorganisaties te versterken.

Lamenta Romeijn & Sharon Bijen-Groenberg

Om onze ambities waar te kunnen blijven maken, stromen jaarlijks nieuwe collega’s in ons team. Zij hebben allen ervaring en/of een opleidingsachtergrond op het gebied van organisatie van de zorg en zijn gericht op een continue persoonlijke ontwikkeling.

Bij de instroom binnen KALCIO Healthcare wordt gestart met een traject (traineeship) dat in het teken staat van de eigen professionele identiteit. Gedurende de startperiode van één tot twee jaar oriënteren instromers zich op de diversiteit aan specialisaties binnen zorgorganisaties. Gedurende deze periode wordt op basis van de eigen kwaliteiten en interesses focus gegeven aan de ontwikkeling van competenties en vaardigheden.

In juli 2018 ontvingen Lamenta Romeijn en Jutine Bruijs het certificaat voor een succesvolle afronding van hun traineeship. Sharon Bijen-Groenberg, opleider binnen de KALCIO Academy, deelde de certificaten en een presentje uit.

Lean Healthcare

Lean leren denken op de werkvloer: ‘Mission impossible’?

Nieuws

Lean leren denken op de werkvloer: ‘Mission impossible’?

Jitka Meijer, Lean Healthcare consultant

Dat wat werkt en lean toolbox als dragers voor lean denken

In mijn praktijk als lean consultant en organisatiepsycholoog observeerde ik telkens opnieuw dat onbekend onbemind maakt. Maar wat als het lukt om aan te sluiten bij dat wat al wel bekend is? Iedereen is toch elke dag weer bezig met nieuwe keuzes te maken, dus met verandering, al is dat van geringe omvang? In dit artikel wil ik kijken naar hoe je dat wat al werkt, en bekend is, kunt gebruiken bij de introductie of verankering van lean denken op jouw eigen werkvloer.

Principes van lean denken

Lean Healthcare
Lean Healthcare

De vijf bekende principes van lean denken zijn:

  • waarde voor de klant vaststellen;
  • de processen die daarbij een rol spelen bepalen;
  • storing weghalen en flow in het werkproces creëren;
  • elke stap afstemmen op de vraag van de klant;
  • blijven verbeteren.

Ik neem hier kort de principes door. Het eerste principe gaat over voor wie je doet wat je doet en wat voor hem of haar van belang is. De meeste mensen die in de zorg werken denken dan al direct aan de patiënt. Het is dan niet meer zo moeilijk om ook aan de aanvrager of collega te denken.

In het tweede en derde principe gaat het over het werkproces, de toegevoegde waarde van elke stap en het creëren van een flow. We weten allemaal hoe fijn het is om lekker door te kunnen werken zonder hierbij gestoord te worden. De inefficiënte inrichting van het werkproces (tweede principe – in positieve vorm) zorgt er alleen wel vaak voor dat er geen flow aanwezig is (derde principe – in positieve vorm). Wat je vaak ziet gebeuren, is dat er een werkvoorraad wordt opgebouwd, zodat de hele stapel werk in één keer kan worden weggewerkt. Hierdoor is het dan vaak niet meer mogelijk om op basis van de vraag van de klant te werken (vierde principe) en het lukt ook niet altijd om alles weg te werken. Daardoor loopt het werkvoorraad op, de toegangstijd en de doorlooptijd tot aan het onderzoeksverslag nemen toe, enzovoort. Je bent er aan gewend geraakt om steeds brandjes te blussen.

En hoe zit het dan met het laatste principe? Denk eens terug aan toen jij begon op een nieuwe werkplek. Misschien had je al ergens anders ervaring opgebouwd en zag je toen nog met een frisse blik hoe het anders kon? En daar zit helaas de ‘onmogelijkheid’, want die frisse blik moet het opnemen tegen de bestaande routine. Routine kan een gevoel van zekerheid geven en bepaald comfort, tenminste als het aantal brandjes om te blussen nog acceptabel is. Om de routine te doorbreken heb je dus een goede reden nodig. Is de reden aanwezig, dan is er ook ruimte voor die frisse blik om er stap voor stap uit te komen.

Lean toolbox

Met een zinvolle reden voor verandering en een goed gevulde lean toolbox, met onder andere de waardestroom analyse of de oorzaak-gevolg analyse, kun je de lean principes gemakkelijk toepassen op jouw eigen werkvloer. In een multidisciplinaire setting ga je zo met elkaar de confrontatie aan om de ruimte te bepalen tussen de reden voor de verandering – dat wat je wilt bereiken, en de huidige situatie – en de ingeslopen routine. Stap voor stap pak je het ene obstakel na het andere en zet je de lean principes recht, die dus toch niet zo onbekend blijken, om vervolgens tot breed gedragen oplossingen te komen.

Jitka Meijer is bij KALCIO Healthcare verantwoordelijk voor het onderdeel lean en deelt binnenkort haar kennis en kunde tijdens een gratis kennismaking met de praktijk van lean in de zorg.

Lean Healthcare
Jitka Meijer, Lean Healthcare

Schrijf je in voor de GRATIS summercourse

werksessie MRI veiligheid

Intervisiesessies MRI Veiligheid Symposium 2018

Nieuws


Intervisiesessies MRI Veiligheid Symposium 2018

Lianne Loeffen, Management consultant Healthcare

In evaluaties van eerdere edities van het MRI Veiligheid Symposium kwam vaak naar voren dat deelnemers behoefte hadden aan het uitwisselen van ervaringen en werkwijzen met MRI-collega’s uit andere zorginstellingen. Dit jaar mocht het MRI Veiligheid Symposium 2018 deelnemers uit ruim 45 verschillende zorginstellingen welkom heten; een uitgelezen moment om deze kennisuitwisseling te faciliteren in de vorm van intervisiesessies.
Onder leiding van ervaringsdeskundigen op het gebied van MRI werd er in groepen over een casus gesproken waarin een student een non-MRI-safe infuuspaal de scanruimte in had gereden, die vervolgens – gelukkig zonder iemand te verwonden – in de scanner terechtkwam. Wat was hier nu fout gegaan? En hoe zou je dit kunnen voorkomen?

Gedurende de sessies bleek dat er een hoop vragen leven onder de deelnemers als het gaat om MRI veiligheid, of iemand nu al 20 jaar werkzaam was binnen MRI, of pas drie maanden geleden voor het eerst op de MRI ging werken. Want wat ís nu eigenlijk de beste manier om zo veilig mogelijk te werken?
Is dat het gebruik van MRI-safe infuuspalen met de juiste bestickering? Of is dit alleen maar verwarrend voor medewerkers die sporadisch patiënten naar de MRI begeleiden, en is het beter om geen enkele infuuspaal in de buurt te laten? Zo bleek één zorginstelling gebruik te maken van haakjes waar het infuus aan gehangen kan worden, waardoor er nooit een infuuspaal de scanruimte in hoeft. De meningen waren zeer verdeeld en de verschillen tussen zorginstellingen zijn groot.

Een ander onderwerp dat veelvuldig ter sprake kwam in de discussies was de grote zorg over het alleen werken tijdens pauzes of avonddiensten. Op deze momenten kan een noodsituatie bijzonder gevaarlijk zijn voor zowel patiënt als medewerker, zeker als er geen adequate noodknoppen of alarmsystemen aanwezig zijn. De verantwoordelijkheid bij (eventuele) incidenten wordt nadrukkelijk gevoeld op de schouders van de MRI-laboranten. Verschillende deelnemers gaven dan ook aan bezig te zijn met het opzetten van MRI veiligheidsbeleid binnen hun eigen zorginstelling om de kans op incidenten zo klein mogelijk te maken en houden. Helaas blijkt echter dat zij vaak tegen obstakels aanlopen in dit proces zoals het gebrek aan beschikbaar gestelde tijd en geld. Mede hierdoor is de behoefte aan onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling tussen zorginstellingen groot: waarom zou iedereen het wiel opnieuw moeten uitvinden?

 

Getting Better Healthcare

Nieuws


Getting Better Healthcare

Jitka Meijer, Lean Healthcare consultant

Vroeg of laat hebben wij allemaal in meer of mindere mate te maken met de zorg. Dat gebeurde ook bij mij, waardoor ik als projectleider en organisatieadviseur steeds grotere interesse begon te ontwikkelen in de inrichting van organisatieprocessen, in het bijzonder binnen de zorg. Door mijn privé ervaring ben ik terechtgekomen bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Als professional heb ik daar nu ook de gelegenheid gekregen om samen met de zorgprofessionals te werken aan het optimaliseren van de werkprocessen.

Sinds 2008 heb ik gewerkt aan uiteenlopende complexe projecten voor dienstverlenende organisaties. Ik heb mijn bijdrage geleverd aan de introductie van dienend leiderschap bij een groot Nederlands familiebedrijf met focus op facilitaire dienstverlening in de gezondheidszorg. Hier heb ik geleerd dat organisaties kunnen groeien door eigen mensen te ontwikkelen, zodat zij succesvol hun bijdrage kunnen leveren aan een gezamenlijk resultaat. Later heb ik mij bezig gehouden met het scheppen van passende randvoorwaarden, gebruikersacceptatie, voor implementatie van digitale systemen ter ondersteuning van het strategische doel van organisaties. Hierna heb ik een zorgverzekeraar begeleid om eigen bedrijfsprocessen te leren bekijken vanuit de ervaring van de klant om zo nog beter aan te sluiten bij de klantbehoeften. Toen werd ik zelf, door ziekte in mijn familie, ervaringsdeskundige op het gebied van oncologische ziekenhuiszorg. Vanaf dat moment wilde ik mijn expertise inzetten om bijdrage te leveren aan de inrichting van processen in de zorg. Zo ben ik als leancoach in opleiding aan de slag gegaan met de begeleiding van een reorganisatie, om een toekomstbestendig en doelmatig Echocentrum neer te zetten. Na mijn certificering tot Black Belt Lean ben ik in dienst getreden bij KALCIO Healthcare, waar het verkrijgen van betere ziekenhuiszorg hoog in het vaandel staat. Naast het uitvoeren van projecten draag ik hier de verantwoordelijkheid voor het onderdeel Lean Healthcare. Met elkaar en samen met de teams die wij ondersteunen, maken wij elke dag kleine stappen om het steeds beter te kunnen doen voor de patiënten, interne klanten, medewerkers en de organisaties – de ziekenhuizen, waar wij voor werken.

‘… getting better, a little better all the time …’ Paul McCartney

KALCIO Healthcare deelt praktijk op Zorg & ICT 2018

Nieuws


KALCIO Healthcare op Zorg & ICT 2018, de praktijk gepresenteerd

Op 17, 18 en 19 april deelde KALCIO Healthcare haar kennis en ervaring op de Zorg & ICT in de Jaarbeurs te Utrecht. Over ontwikkelingen binnen de ziekenhuisorganisatie, intramuraal en transmuraal. De integratie van Zorg ICT en de evolutie van zorgketens vragen om effectieve implementatie van nieuwe technologie, de re-design en optimalisatie van processen en de ontwikkeling van zorgprofessionals en zorg teams. Dit is het werkveld van de interim professionals binnen KALCIO Healthcare.

Naast de educatieve sessies toonden wij een praktijk voorbeeld rondom de bundeling van zorg in de Oncologie. De live demonstraties rondom technologie voor effectieve MDO’s werd samen met Inter Visual Systems de praktijk levensecht gepresenteerd. De algehele presentatie op de Zorg & ICT is een mooie weergave van wat het KALCIO Healthcare team dagelijks binnen de Nederlandse ziekenhuizen bereikt.

Lees ook de white paper “Een interactieve overdrachtsruimte als oplossing voor uitdaging rondom multidisciplinair overleg binnen de (oncologische) zorg?”

Whitepaper over interactieve overdrachtsruimte voor MDO

Nieuws


EEN INTERACTIEVE OVERDRACHTSRUIMTE ALS OPLOSSING VOOR UITDAGINGEN RONDOM MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG BINNEN DE (ONCOLOGISCHE) ZORG?

Lees het volledige artikel

  • Welke hedendaagse uitdagingen rondom het MDO worden binnen de oncologische zorg opgemerkt?
  • Hoe speelt de interactieve overdrachtsruimte in op deze uitdagingen?
  • Biedt de interactieve overdrachtsruimte garantie voor een efficiënt en effectief MDO?
  • Wat is de toekomstvisie voor de interactieve overdrachtsruimte?

Het hedendaagse multidisciplinaire overleg (MDO) ondervindt een tweetal uitdagingen door het ontstaan van samenwerkingen om te voldoen aan de gestelde normen, te weten: patiëntgegevens die gelijktijdig voor alle zorgprofessionals beschikbaar dienen te zijn en dat de verschillende disciplines worden gestimuleerd om samen te werken. Deze uitdagingen zijn ontstaan doordat de communicatie door de transmurale keten complexer en belangrijker is geworden, en het volume van het aantal te bespreken patiënten tijdens het MDO is toegenomen.
Om op deze effecten en uitdagingen in te spelen, is in het UMC Utrecht in samenwerking met verschillende betrokken disciplines, KALCIO Healthcare, Inter en Forcare, een interactieve overdrachtsruimte ontwikkeld. Dit vernieuwde concept bestaat uit zowel een MDO-portaal, waarin patiëntgegevens op een veilige en betrouwbare manier worden verzameld en verbonden tussen ziekenhuizen, alsook een MDO-ruimte met een ovaalvormige vergadertafel waarin diverse vergader- en presentatiesystemen zijn ingebouwd/ geïntegreerd, alsmede via videoconferentie contact gehouden kan worden met de andere ziekenhuizen.

Lees het volledige artikel