Samenwerking NVMBR en KALCIO Healthcare

NVMBR en KALCIO Healthcare werken samen voor een beter scholingsaanbod voor MBB’ers

Om te zorgen voor een duidelijker en gevarieerder scholingsaanbod voor MBB’ers slaan KALCIO Healthcare en de NVMBR de handen in een. De komende jaren zullen zij samen optrekken om het jaarlijkse programma aan trainingen en symposia beter af te stemmen en naar een hoger niveau te brengen.

Karel Loerts, KALCIO Healthcare en Sija Geers-van Gemeren, NVMBR

Aansluiten bij behoefte werkvloer
Sija Geers-van Gemeren vertelt: “Het elkaar versterken bij de organisatie en inhoud van bij- en nascholingen. Dit heeft als doel om het overbrengen van kennis binnen de Radiologie, Nucleaire Geneeskunde en Radiotherapie zo optimaal mogelijk af te stemmen op de behoeften van de MBB’ers. Als NVMBR denken wij hier in KALCIO een goede partner gevonden te hebben.”

Grip houden op veranderingen in het vakgebied
Karel Loerts vertelt: “We zien dat de ontwikkelingen in de medisch beeldvormende techniek in het laatste decennium ontzettend snel zijn gegaan en blijven gaan. Het is zichtbaar dat de beroepsgroep door deze ontwikkelingen behoorlijk uit elkaar getrokken wordt. Het is belangrijk om grip te houden op deze veranderingen in het vakgebied. Wij zijn er van overtuigd dat we dit het beste kunnen doen door samen te werken en goede scholing aan te bieden. Wij leveren graag een bijdrage om dit op goede wijze voor de beroepsgroep te organiseren.”

Het voordeel voor de beroepsgroep is dat er meer variatie komt in sprekers en thema’s van de door KALCIO Healthcare en de NVMBR aangeboden symposia. Daarnaast zullen de evenementen van beide organisatoren op beide websites terug te vinden zijn. Ook zullen leden van de NVMBR vanaf 1 maart 2020 bij het opgeven van het lidmaatschapsnummer een korting van 10% op het inschrijfgeld ontvangen bij deelname aan trainingen of symposia georganiseerd door KALCIO Healthcare.

KALCIO Healthcare en de NVMBR hebben dit initiatief genomen voor deze samenwerking, maar nodigen andere organisaties die kennisevenementen organiseren voor de beroepsgroep uit om het voorbeeld van samenwerken met de NVMBR te volgen.

KALCIO Healthcare verhuist naar Almere

Nieuws

KALCIO Healthcare verhuist naar Almere

Op 23 maart 2020 is het dan eindelijk zover: KALCIO Healthcare verhuist naar Almere! Het nieuwe adres is Transistorstraat 71b, 1322 CK Almere.

De afgelopen 10 jaar is KALCIO Healthcare al vaker verhuisd. KALCIO Healthcare is in de eerste instantie gestart zonder eigen kantoor. Het bedrijf bestond toen uit drie medewerkers, die voornamelijk op locatie werkten bij klantprojecten. Vergaderingen werden georganiseerd in hotels of restaurants. In mei 2015 besloot Karel Loerts, oprichter van KALCIO Healthcare, dat het tijd was voor een eigen plek voor het bedrijf en daarom ging hij op zoek naar een kantoor in de provincie Utrecht.

Uiteindelijk werd het eerste kantoor gevestigd in de Bilt in mei 2015. In de twee jaren daarna kwamen er veel nieuwe collega’s bij en daardoor was er meer ruimte nodig. Dit leidde er toe dat KALCIO Healthcare in oktober 2017 verhuisde naar het kantoor in Hilversum. Hier was genoeg ruimte om met alle collega’s samen te komen en om zelf trainingen te organiseren.
Het team van KALCIO Healthcare blijft groeien en bestaat inmiddels uit 13 medewerkers.

Het is daarom tijd voor een volgende stap: een eigen kantoorpand op locatie in Almere. Hier zal nog steeds ruimte zijn om trainingen en bijeenkomsten op de eigen locatie te organiseren en er is voldoende kantoorruimte om door te groeien. Wij zijn daarom erg blij met deze ontwikkelingen!

Benieuwd naar onze nieuwe locatie? In de zomer van 2020 zullen wij een openingsborrel organiseren! De datum voor dit evenement zal later bekend gemaakt worden.

Patiëntgericht denken en doen als leidinggevende in de zorg

Nieuws

Patiëntgericht denken en doen als leidinggevende in de zorg

Jacqueline Jonker werkt als interim manager bij KALCIO Healthcare. Zij heeft ruim 20 jaar als leidinggevende gewerkt bij verschillende zorgorganisaties. Jacqueline neemt ons mee in haar visie op leiding geven in de zorg.

Leiding geven in de zorg. Het heeft naar mijn mening een extra dimensie, omdat de ‘klant’ een patiënt is. En die patiënt wil je niet alleen tevreden houden met een product of dienst, maar er komt een extra emotie bij, en dat is dat je wilt dat deze patiënt hersteld of een betere kwaliteit van leven heeft bij het verlaten van het ziekenhuis of de zorginstelling. Als leidinggevende in de zorg kun je hier jouw steentje aan bijdragen door vanuit de patiënt te denken bij het inrichten van de processen. Meer nog bij het aansturen/coachen/faciliteren van je team zodat zij begrijpen waar zij het voor doen, namelijk goede patiëntenzorg. En je medewerkers laten ervaren en beleven dat hierin elke functie belangrijk is. Elke schakel in het proces is belangrijk.

Jacqueline Jonker, interim manager Healthcare

Als interim leidinggevende werk ik in een diversiteit aan zorgorganisaties. Iedere organisatie heeft een eigen cultuur en structuur. De reden dat er een interim leidinggevende ingeschakeld wordt, is van uiteenlopende aard. Dit varieert van een tijdelijke overbrugging voor bijvoorbeeld vervanging bij zwangerschapsverlof, waarbij je past op de winkel, tot langer lopende trajecten.

Wanneer ik ‘pas op de winkel’ schat ik zo goed mogelijk in hoe men daar gewend is te werken en wat er verwacht wordt in de rol als leidinggevende. Ten opzichte van je team maar ook ten opzichte van het management en de organisatie. Ook dan is het een uitdaging om met jouw kennis en ervaring het team mee te nemen in het doel wat er gesteld is voor de afdeling/de organisatie, voor zover dit al duidelijk is.

Soms is er naast het ‘passen op de winkel’, al dan niet voor wat langere tijd, ook een extra opdracht bij het interim traject. Hierbij neem ik extra de tijd om de omgeving goed in kaart te brengen. Hoe zijn de verhoudingen, onder collega’s, met het management en met bijvoorbeeld de specialisten? Dit krachtenveld maakt het werken als leidinggevende in de zorg heel uitdagend en interessant. Je hebt een opdracht uit te voeren maar wilt daarnaast ook zeker hetgeen waarvoor je hebt gekozen om als leidinggevende in de zorg te gaan werken, namelijk (waarschijnlijk) die extra dimensie waarover ik sprak in de eerste zin van dit artikel: de klant is een patiënt.

Als leidinggevende in de zorg ben je belangrijk voor je team, de specialisten, maar bovenal voor de patiënt. Bij KALCIO Healthcare is het precies dát wat we onderschrijven en waar onze focus ligt. Om nieuwe leidinggevenden op te leiden met dit gedachtegoed geef ik de training ‘Leiding geven in de zorg’. Deze training brengt focus aan om binnen ziekenhuizen en zorgorganisaties de doelmatigheid te vergroten en de kwaliteit te verbeteren vanuit de leidinggevende rol. Er is daarom in deze training veel aandacht voor patiëntgericht denken en patiëntgericht doen. Ook wordt er (interactief) aandacht besteed aan knelpunten en uitdagingen die je als leidinggevende ervaart of kunt ervaren. 

Wil jij of een collega als leidinggevende (in spé) ook kennis opdoen en extra tools ontvangen over dit onderwerp, schrijf je dan nu in voor de training Leidinggeven in de zorg die start op 18 september 2019. Dit kan via www.kalcio-healthcare.nl/academy

Geslaagde vijfde editie van het MRI Veiligheid Symposium

Nieuws

Geslaagde vijfde editie van het MRI Veiligheid Symposium

Op 23 mei 2019 vond de vijfde editie van het MRI Veiligheid Symposium plaats. Tachtig deelnemers, verspreid over 40 verschillende ziekenhuizen waren afgereisd naar Hotel de Witte Bergen in Hilversum om bij het symposium aanwezig te zijn. Graag blikken we met onze deelnemers terug op een leerzame dag en zetten we de deelnemers die vijf jaar op rij bij het MRI veiligheid symposium aanwezig waren in het zonnetje. Een impressie van de dag is ook terug te zien in deze video:

Donderdagmorgen om half 9 kwamen de eerste deelnemers aan. Nadat iedereen zijn naambadge en goodiebag ontvangen had en van koffie was voorzien, was het tijd voor de officiële opening door Karel Loerts, directeur van KALCIO Healthcare en tevens initiatiefnemer van het MRI Veiligheid Symposium NL. Karel introduceerde ook de eerste spreker: Maarten van der Weijden. Maarten hield een inspirerende presentatie over o.a. zijn weg naar het zwemmen van de Elfstedentocht, en hoe dat verband houdt met de uitdagingen waar professionals in de gezondheidszorg voor staan. Na Maarten was de beurt voor dr. ir. Marinette van der Graaf, die vertelde over de landelijke richtlijn NVKF ‘hartkleppen en aneurysmaclips’. Drs. Paulien Ogink gaf vervolgens een kijkje in hoe risicomanagement in het Deventer Ziekenhuis verloopt, en dr. Ilona Dekkers sloot de ochtend af met een bespreking van de veiligheid van MRI contrastmiddelen.

Na de lunch konden de deelnemers deelnemen aan verschillende interactieve sessies, geleid door verschillende experts op het gebied van MRI veiligheid. De workshop van dr. ir. Cristina Lavini ging over de meest voorkomende pacemakers en neurostimulatoren, en hoe zij veilig gescand kunnen worden. Dr. ir. Mark Hofman sprak over hoe de generieke RI&E MRI in de praktijk vertaald kan worden, en de rol die de laborant daarin heeft. Tuan Nguyen en Miranda Futterer leidden samen een interactieve workshop waarbij tips werden gegeven voor het omgaan met hedendaagse problematieken m.b.t. MR-safety. In de sessie van Christal van der Steeg-Henzen en Renske Kleef was er vooral veel ruimte voor gesprek: hoe gaat men om met de zoektocht naar implantaten en hoe is de borging geregeld? Tot slot was er een presentatie die werd gegeven door Jan Snijder en Mario Baart, respectievelijk BHV coördinator binnen het LUMC en senior bevelvoerder in de repressieve dienst bij VRHM. In deze sessie hebben zij de samenwerking met VRHM en LUMC bij calamiteiten in en rond een MRI afdeling besproken, en toegelicht welke problemen hierbij naar voren komen en hoe zij deze proberen op te lossen. Dat het programma van hoge kwaliteit is, bleek ook uit de beoordeling van de accreditatie: hiervoor kent het Kwaliteitsregister Paramedici (ADAP) maar liefst 6 punten toe.

Lustrum leden MRI Veiligheid Symposium NL
Gerrit Melis, Christal van der Steeg, Miranda Futterer en Karel Loerts

Karel Loerts sloot het programma af met een korte samenvatting en reacties van de deelnemers. Ook stelde hij de vraag: wie is vandaag voor de vijfde keer aanwezig? Dit bleken Miranda Futterer-Hendrikse, Christal van de Steeg en Gerrit Melis. Zij krijgen op het MRI Veiligheid Symposium 2020 gratis toegang of mogen deze gratis toegang aan iemand cadeau doen. Na deze afsluiting was het tijd voor een drankje en een hapje op de netwerkborrel, waar gesproken kon worden met een vertegenwoordiger van Philips, en tevens de mensen van KALCIO Healthcare klaar stonden om vragen te beantwoorden over de Academy en Lean Healthcare.

KALCIO Healthcare wil graag alle sprekers en deelnemers bedanken voor de geslaagde dag. In het bijzonder bedankt KALCIO Healthcare de leden van de klankbordgroep voor hun bijdrage aan deze dag.

Een foto impressie van het MRI Veiligheid Symposium vind je hier.

In 2020 organiseert KALCIO Healthcare naast het MRI Veiligheid Symposium ook een Masterclass nieuwbouw en verbouw van Radiologie, een CT symposium en een Kinderradiologie symposium.

Altijd als eerste op de hoogte? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, of volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn.

Zet jezelf op de kaart als leidinggevende in de zorg

Nieuws

Zet jezelf op de kaart als leidinggevende in de zorg

Afgelopen twee maanden hebben een tiental deelnemers uit verschillende ziekenhuizen in Nederland de training ‘’Leidinggeven in de zorg’’ bij KALCIO Healthcare gevolgd. Tijdens deze training hebben de deelnemers verschillende handvatten gekregen om zichzelf als leidinggevende te ontwikkelen. De trainer, Jacqueline Jonker, interim manager bij KALCIO Healthcare met meer dan 20 jaar leidinggevende ervaring in verschillende zorgorganisaties, behandelde in deze driedaagse training zowel de theoretische als praktische aspecten van het leidinggevenden.

De dagen werden gestart met kritische vragen over welke kwaliteiten een leidinggevende moet beschikken en wat voor cultuur er in de verschillende organisaties heerst. Op die manier kon op een makkelijke manier een analyse op het gebied van management gedaan worden van de ‘’eigen’’ organisatie. Na deze brainstorm werden verschillende thema’s aangehaald zoals het stellen van doelen en het herkennen van kwaliteiten van je medewerkers om een goed team samen te stellen. Verder was er aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van een leidinggevende door middel van het kernkwaliteitenspel. Ook door middel van theoretische concepten werd duidelijk wat voor soort leider je bent. Zo werden bijvoorbeeld de leiderschapsstijlen van Covey en Quinn behandeld. Boven alles gaf Jacqueline aan dat authenticiteit ontzettend belangrijk is en je dichtbij jezelf moet blijven.

“Vorige maand heb ik de training leidinggeven in de zorg gevolgd. Over de 3 trainingsdagen kwam een breed scala aan onderwerpen aan bod. Een ontzettend fijne basis om op verder te bouwen. Jacqueline was deskundig en zorgde voor een vertrouwde informele sfeer. Daarnaast was het ook erg waardevol om de ervaringen van andere leidinggevenden te horen. Dit heeft mij de nodige tools gegeven om aan de slag te gaan.”, aldus Marieke Hollewand, deelnemer van de training.

Deelnemers training leiding geven in de Zorg, maart 2019

De groep bestond uit zowel beginnend als meer ervaren leidinggevenden, vanuit verschillende afdelingen in ziekenhuizen. Toch bleken zij vaak tegen dezelfde situaties aan te lopen. Tijdens de bijeenkomsten was er ruim de tijd voor intervisie om interessante casussen of knelpunten te delen. Dit gebeurde vaak in de vorm van een interactief spel, waarbij de groep tot nieuwe inzichten kon komen.

Deelnemer Marloes Roorda aan het woord: “De praktische insteek heb ik echt als meerwaarde ervaren. Ook was er een fijne sfeer waarin we alles konden bespreken, ik denk dat de meesten van ons zeker geholpen zijn met de feedback uit de groep. Omdat de training verspreid was over meerdere weken konden we oplossingen voor lastige situaties direct uitproberen op de werkvloer en kon er terugkoppeling gegeven worden aan de groep. De lessen over communicatie die ik heb opgepikt tijdens de training ga ik absoluut inzetten nu ik net gestart ben als projectleider.”

Wil jij als leidinggevende (in spé) ook kennis opdoen en ervaringen delen? Schrijf je dan nu in voor de training Leidinggeven in de zorg.

Karel Loerts, initiatiefnemer MRI Veiligheid Symposium

Nieuws

Karel Loerts, initiatiefnemer MRI Veiligheid Symposium

Dit jaar viert het MRI Veiligheid Symposium NL haar eerste lustrum. Leuk dus om Karel Loerts, het brein achter het symposium, eens wat beter te leren kennen. Naast initiatiefnemer van het MRI Veiligheid Symposium NL is Karel Loerts directeur van KALCIO Healthcare….. Lees het lustrum interview met Karel Loerts

Karel Loerts, Algemeen directeur KALCIO Healthcare

Gastcollege: beleid medische technologie met impact

Nieuws

Gastcollege: beleid medische technologie met impact

De tweedejaars studenten van de opleiding Medische Technologie aan de Hogeschool van Rotterdam volgen een module over beleid maken in de zorg bij medische techniek. In deze module gaan zij aan de slag met een casus voor aanschaf, beheer of onderhoud van medische apparatuur binnen het ziekenhuis. Op uitnodiging van Denise van Ewijk, docent aan de opleiding Medische technologie, gaf KALCIO Healthcare op 7 mei 2019 een gastcollege.

De opleiding Mens en Techniek | Gezondheidszorg Technologie is een praktische opleiding die zich richt op de techniek, de gebruikers en toepassingen in de gezondheidszorg. De aankomend gezondheidszorgtechnologen worden opgeleid tot praktisch en communicatief vaardige zorgingenieurs die medische apparatuur en de processen er omheen kunnen beheren en innoveren.

Het gastcollege was opgedeeld in een plenaire gezamenlijke start en daarop volgend twee verschillende workshops. In de plenaire sessie maakten de studenten kennis met allerlei nieuwe termen als missie, visie, strategie en projectmanagement, maar ook verschillende projectmanagent stijlen zoals Agile, Lean en Scrum. Na een korte pauze splitsten de studenten zich op voor twee verschillende workshops. Jitka Meijer nam de studenten mee voor een workshop ‘Impact maken met effectief beleid’ en Myrthe Prinz de studenten meenam voor een workshop ‘veilig werken met MRI’.

Myrthe, Jitka en Marloes – KALCIO Healthcare

In de workshop ‘impact maken met effectief beleid’ gaf Jitka de studenten aan de hand van de DMAIC structuur theoretische kaders voor het schrijven van een goed beleidsplan en daarnaast vooral ook handvatten voor het maken van een goed implementatieplan.

In de workshop ‘Veilig werken met MRI’ gaf Myrthe de studenten een kijkje in het ziekenhuis en de wereld van MRI. Wat is een MRI, wat zijn de risico’s, welke rol speelt het Medisch Convenant, hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld en hoe vertaal je een beleidsplan naar werkinstructies, protocollen en visueel management op de werkvloer?

In de gezamenlijke afronding van het gastcollege blikte Myrthe nog kort terug met de studenten. Op de vraag wat hen het meest is bijgebleven, gaven de studenten aan dat zij geleerd hadden goed door te vragen, het belang van een heldere waarom-vraag, en het belang van het vertalen van theoretisch beleid naar praktische werkinstructies op de werkvloer. Een mooie basis om de casuïstiek uit te gaan werken!

Op 12 juni presenteren de studenten de uitkomsten van de onderzoeken aan het team van KALCIO Healthcare om te laten zien hoe zij het geleerde in praktijk hebben gebracht. Wij zijn alvast benieuwd naar het resultaat!

Samen aan de slag met beleid – Hogeschool Rotterdam

Excellente zorgverlening: de weg ernaartoe en de tools

Nieuws

Excellente zorgverlening: de weg ernaartoe en de tools

Door Jitka Meijer, Black Belt Lean en Lean Healthcare Consultant bij KALCIO Healthcare

Wat heeft een zorgorganisatie nodig zodat de patiënt zich echt gezien en gehoord voelt? Gaat het alleen om efficiënte zorg- en werkprocessen? Of spelen de behoeften van de patiënten en van de zorgmedewerkers daarin ook een rol? En wat heeft dat allemaal te maken met de organisatiedoelen? In dit artikel neem ik je mee in de vier belangrijkste aandachtsgebieden.

Strategie:
Als Lean Healthcare Consultant stel ik mijzelf aan het begin van een nieuw project een aantal vragen. ‘Welke raakvlakken heeft het project met de strategie van de organisatie? Welk probleem lossen we op met dit project en hoe past het in het geheel? Maar ook: Wat geven de medewerkers zelf aan nodig te hebben?’

Een tool die helpt om helder te krijgen hoe de strategische doelen vertaald zijn naar de korte termijn doelen, projecten en (Key) Prestatie Indicatoren is de X-matrix. Met behulp van de A3 oplossingsmethode maak je vervolgens inzichtelijk waar de projecten staan en wat er dus op de werkvloer gebeurt. Met deze en andere tools van visueel lean management zorgt de organisatie voor samenhang tussen alle lopende verbeterinitiatieven.

De voorwaarde voor het gebruik van deze tools is dat het hoge management het bekende principe uit de lean filosofie kent: ‘Go ‘Gemba’’ oftewel ‘Gemba, Genjitsu, Gembutsu – Japans voor zo dichtbij als mogelijk bij de plek te komen waar het gebeurt – de werkvloer – alvorens je een oplossing aandraagt.

Patiënt / klantfocus:
Als het helder is wat precies de opdracht is en welk probleem we gaan oplossen, begin ik de sessie met het multidisciplinaire team met de vraag: ‘Voor wie doe je het, wie is de klant en kun je wel zeggen dat je weet wat de klant wil of nodig heeft?’ In hoeverre de medewerkers echt in contact staan met de klant – de patiënt, aanvrager of collega’s – wordt beïnvloedt door de mate waarin het management van de organisatie zélf in contact staat met haar medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat excellerende instellingen namelijk in staat zijn om intern met elkaar het gesprek aan te gaan over de gezamenlijke doelen en de voorwaarden om daaraan te voldoen. Het kunnen voldoen aan de behoeften van zowel de klant als de medewerkers bepaalt de waarde binnen de zorg- en werkprocessen, inclusief de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Een van de lean tools die ik gebruik om de waarde vast te stellen, is de waardenstroom analyse. Daarnaast zet ik waar nodig patiënt-, aanvragers- of medewerkerstevredenheid onderzoeken uit om de bewustwording te vergroten over de mate waarin de medewerkers in contact staan met de klant. Ook kijk ik naar het naleven van de gestelde afdelingsnormen en de normen op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Organisatiecultuur & ‘sense of urgency’:
Het is dan niet mijn opdracht om zo breed te kijken, maar als Black Belt Lean wel mijn plicht aan mijn opdrachtgever, om ook de volgende vraag te onderzoeken: ‘Wat zijn de waarden en normen en in hoeverre worden deze daadwerkelijk nageleefd? Hoe verhoudt zich de formele en informele cultuur van de organisatie tot het vastgestelde probleem?’
De echte organisatiecultuur is in veel gevallen het informele deel van de onderlinge afspraken en verhoudingen. Vaak is dit deel van de organisatie niet beschreven en soms zelfs niet bewust, dus niet te sturen. De lean tools, die helpen om dat bloot te leggen is het ‘5x waarom’ en de ‘oorzaak-gevolg analyse’. Tijdens de oorzaak-gevolg analyse ga je op zoek naar de grondoorzaken van het probleem. Als je tijdens de analyse na drie keer de ‘waarom’ vraag te hebben gesteld te horen krijgt ‘zo doen we het altijd’, dan is dat het moment om te beseffen dat het tijd is om met elkaar te kijken naar wat er nu echt aan de hand is. Zo ga je het gesprek met elkaar aan over wat je wél wilt, wat je nodig hebt om te kunnen veranderen, en dus over het bouwen aan de gewenste organisatie- en of afdelingscultuur.

Operations management:
Eerder genoemd principe uit de lean filosofie – Gemba, Genjitsu, Gembutsu – is de werkelijkheid te onderzoeken en geen aannames te doen. Want hoe complex de werkelijkheid ook is, in elke situatie kun je pas feilloos navigeren als je het geheel kunt overzien. Het helpt om de feiten over het proces van de werkvloer te kennen. Het kan soms moeilijk zijn om feiten boven de tafel te krijgen, maar ook daarvoor biedt de lean toolbox naast diverse analyses een uitkomst: meelopen, turven en observeren op de werkvloer. Pas wanneer je goed beeld van de werkelijkheid hebt, kun je de juiste keuzes maken die je helpen om de gestelde vraag op te lossen. Dat kan zijn in het kader van capaciteitsverbetering, planning of de doorlooptijden, toegangstijden en procesoptimalisatie. Het testen en het meten van het bereikte effect van de voorgestelde oplossingen helpt vervolgens om deze te borgen binnen het aangepaste werkproces.

 

Ben je een leidinggevende, of ben je belast met het begeleiden van bepaalde zorg- of werkprocessen, wil je weten hoe je in de praktijk nog beter kunt sturen op een van de bovengenoemde onderdelen? Schrijf je dan in voor een van de onderstaande trainingen:

14 mei 2019: Visueel lean management: X-Matrix en A3 oplossingsmethode
25 juni 2019: Summercourse Lean verbeteren in de zorg (gratis)
24 september 2019: Driedaagse Kaizen training voor procesoptimalisatie in de zorg

Jitka Meijer is Black Belt Lean en Lean Healthcare Consultant, binnen KALCIO Healthcare, verantwoordelijk voor trainingen en projecten op het gebied van procesoptimalisatie in de zorg.

Kaizen verbetertraject onder begeleiding van Jitka Meijer

Op de hoogte blijven van ons nieuws? Volg ons op Facebook, LinkedIn en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Zelf aan de slag met MRI veiligheidsbeleid: de ervaringen van Erfan Askarian

Nieuws


Zelf aan de slag met MRI veiligheidsbeleid: de ervaringen van Erfan Askarian

De training MRI Veiligheidsbeleid inspireerde Erfan Askarian, laborant met aandachtgebied MRI & veiligheidscoördinator MRI, om de MRI veiligheid binnen het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda naar een hoger niveau te brengen. Wij waren benieuwd wat hij met deze inspiratie heeft gedaan en gingen zodoende in september 2018 met hem in gesprek.

Deelnemers aan de eendaagse training ‘MRI Veiligheidsbeleid’ ontvangen informatie en handvatten om adequaat MRI veiligheidsbeleid te ontwikkelen en implementeren. Deze training, binnen de KALCIO Academy, is speciaal samengesteld voor MRI veiligheidscoördinatoren, leidinggevenden van de MRI discipline, radiologen, klinisch fysica en medewerkers kwaliteit en veiligheid met het aandachtsgebied MRI.

Erfan Askarian, Groene Hart Ziekenhuis

Erfan Askarian, laborant met aandachtsgebied MRI en veiligheidscoördinator MRI binnen het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda, is vaste bezoeker van het MRI Veiligheid Symposium NL en volgde de de MRI Veiligheidsbeleid training in april 2018. De training heeft hem geïnspireerd om verschillende interventies te initiëren en implementeren voor de MRI veiligheid binnen het GHZ. Tijdens een interview met Erfan in september 2018 kwamen een aantal van deze interventies naar voren. In dit artikel worden een aantal van de verbeterpunten toegelicht.

Ontwikkeling MRI Veiligheidsplan
Erfan vertelde dat tot dit jaar het geschreven beleid rondom MRI veiligheid alleen was gericht op patiënten binnen het GHZ. Mondeling waren er afspraken over MRI veiligheid voor het personeel, maar dit stond nog niet op papier. Momenteel werkt hij samen met collega’s aan een MRI veiligheidsplan voor het personeel, waarin verschillende onderwerpen naar voren komen welke in de training aan bod zijn gekomen, waaronder het hebben van een MRI veiligheidsorganisatie.

Erfan nam ons mee door een paar hoofdstukken van de conceptversie van het MRI Veiligheidsplan. In de training MRI veiligheidsbeleid werd de structuur van een goede MRI veiligheidsorganisatie besproken. Deze veiligheidsorganisatie heeft Erfan nu ook opgesteld voor het Groene Hart Ziekenhuis. Hierin staat beschreven ”wie wat doet en van wie er wat wordt verwacht”. Binnen de MRI veiligheidsorganisatie is ook een radioloog met aandachtsgebied MRI aanwezig. Als aanvulling hierop heeft Erfan voor dit veiligheidsteam een e-learning ontwikkeld welke is gericht op veiligheid.
Verder zijn er in de hoofdstukken onder meer afspraken opgenomen met betrekking tot het dragen van gehoorbescherming en regels voor rondom zwangerschap bij laboranten. Op de vraag of de training hem voldoende kennis had gegeven om het plan te kunnen ontwikkelen, gaf Erfan aan dat hij “1, 2, 3, niet [zou] weten wat [hij zou hebben] gemist voor het maken van het veiligheidsplan”.

Rondleiding op de afdeling
Erfan liet ons ook de MRI afdeling zien en bracht hier onder meer vol trots de geplaatste stickers onder de aandacht met de tekst: “STOP! STERK MAGNETISCH VELD”. Daarnaast vertelde hij dat er in de kelder onder de afdeling borden zijn geplaatst om aan te geven dat er sprake is van een sterk magnetisch veld. Tevens liet hij zien hoe de veiligheidszones lopen en gaf hij aan dat onze training hem de mogelijkheid heeft geboden om hier met anderen over te spreken: “Wat ik fijn vond [aan de training] was om andere collega’s te spreken en te zien hoe zoneringen en [veiligheids]trainingen verzorgd zijn in andere ziekenhuizen”.

Tot op heden geen weerstand ervaren onder medewerkers
Wij waren natuurlijk ook benieuwd hoe het team van Erfan en de andere betrokken medewerkers reageren op de interventies. Op deze vraag antwoordde de laborant met aandachtsgebied MRI en veiligheidscoördinator MRI dat hij tot op heden geen weerstand heeft ervaren. Volgens Erfan komt dit doordat hij altijd open is, ook naar zijn eigen team. Zo beargumenteert hij altijd waarom de interventies worden geïmplementeerd. Naast dat hij zijn team informeert, geeft hij op de poli, op verpleegafdelingen en aan artsen af en toe voorlichting over MRI veiligheid en wat dit voor hen betekent. Zo zal hij binnenkort ook met de aanvragers in gesprek gaan wanneer de 3 tesla MRI zal worden geplaatst, waarbij de kern van de kennisoverdracht “een duidelijk logistiek plan zal zijn”. Oftewel, om voor aanvrager duidelijk te maken welke onderzoeken waar gescand kunnen en mogen worden.

Erfan Askarian

Implantaten database voor laboranten
Naast het MRI Veiligheidsplan werkt Erfan momenteel ook aan een database met de meest voorkomende implantaten, cardiac devices die binnen Europa worden gebruikt. Deze database, welke is ontwikkeld voor gebruik door laboranten binnen het GHZ, heeft hij gemaakt op basis van scanrichtlijnen van de firma’s en door samen te werken met een andere specialist binnen het werkveld.
In de database staan allereerst de comptabiliteit van de implantaat, zoals safe, unsafe en conditional. Daarnaast staat onder andere aangeven onder welke condities een implantaat/device gescand mag worden binnen het GHZ en eventueel een link naar aanvullende informatie op de website van de fabrikant.

Met deze verbeteringen, en het plaatsen van extra MRI veiligheid stickers op kleiner formaat, streeft Erfan ernaar om de MRI veiligheid binnen het GHZ samen met zijn team naar een hoger niveau te brengen.

Wilt u ook adequaat een MRI veiligheidsbeleid opstellen voor uw afdeling?
Wilt u net als Erfan Askarian inspiratie opdoen om bij u op de afdeling de MRI veiligheid te optimaliseren middels een adequaat MRI veiligheidsbeleid? Houd dan onze Academy kalender in de gaten en schrijf u in voor de eerstvolgende editie van de training ‘MRI Veiligheidsbeleid’.

Op de hoogte blijven van nieuws van KALCIO Healthcare? Volg ons op Facebook, LinkedIn of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

#MRI #MRIveiligheid #Training #MRIsymposiumNL #veiligheidsbeleid

“Als ik de staatsloterij win, koop ik een MRI voor mijzelf!”

Nieuws


“Als ik de Staatsloterij win, koop ik een MRI voor mijzelf!”

Sinds de eerste editie van het MRI veiligheid symposium NL in 2014, is er op de achtergrond een klankbordgroep betrokken bij de organisatie van het symposium. De klankbordgroep bestaat uit specialisten uit de praktijk, zij adviseren de consultants van KALCIO Healthcare bij het samenstellen van het symposium programma. Christal van de Steeg-Henzen is sinds begin 2018 lid van de klankbordgroep en zij stelt zich graag voor.

Mijn naam is Christal van de Steeg-Henzen en sinds begin van dit jaar maak ik deel uit van de klankbordgroep van het symposium MRI Veiligheid van KALCIO Healthcare B.V.. Ik vind het erg leuk om deze taak op me te nemen omdat MRI Veiligheid me zeer aan het hart gaat. Door de tijd heen heb ik gemerkt dat er nog een hoop te leren en verbeteren is op dit vlak in Nederland (en vast ook wereldwijd). Dat is dan ook mijn motivatie om me in te zetten voor dit belangrijke en ook heel boeiende onderwerp. Sinds 1998 ben ik werkzaam met MRI. Deze techniek (en vooral het uitvoeren van deze onderzoeken) heeft mij in de loop van de tijd zo gegrepen dat ik nu vaak gekscherend roep:

‘Als ik de Staatsloterij win, koop ik een MRI voor mijzelf!’

Christal van de Steeg-Henzen

Allereerst de prachtige beeldvorming i.c.m. het op het gemak stellen en begeleiden van de patiënt die dit, vaak ingrijpende onderzoek, moet ondergaan. Later kwam daar ook research bij en daarmee ook de verdieping in de mooie wereld van MRI Veiligheid. En dan vooral de kant van de bewustwording verbeteren van de personen die er de beslissingen over moeten nemen én het trainen in veiligheid van medewerkers die werkzaam zijn met MRI. Vooral de bewustwording is iets waar ik me graag op dit vlak voor inzet.

Ik werk nu bijna 30 jaar in het LUMC. Tot een jaar geleden was dit mijn hoofdwerkgever maar nu heb ik er alleen nog een nul-uren-contract en scan ik 1-2 weekenddagen per maand follow-up neuro patiënten. Binnen het LUMC ben ik de laatste 5 jaar werkzaam geweest bij het LIBC (Leiden Institute for Brain and Cognition) als research laborant bij de MRI. De laatste twee jaren hiervan was ik beheerder van deze 3T MRI. Een mooie en heel boeiende periode waar ik heel veel geleerd heb. Met name op het gebied van MRI Veiligheid(Het C.J. Gorter Center for High Field MRI zat om de hoek van de LIBC-scanner en deze fantastische club mensen stonden mij altijd bij met raad en daad).

Sinds vorig jaar september heb ik het LIBC/LUMC als hoofdwerkgever verruild voor het Holland Protonen Therapie Centrum in Delft waar ik mij bezighoud met MRI en research. Een prachtige uitdaging die op mijn pad kwam en die ik, ondanks dat ik bij het LIBC/LUMC nog lang niet uitgekeken was op mijn functie, met dankbaarheid heb aanvaard. Ik ben daar lid van de Expert groep MRI die als grootste taak MRI Veiligheid heeft; en dat in de breedste zin van het woord.

Daarnaast werk ik al bijna 10 jaar met veel plezier 1 dag per week bij DC Klinieken Den Haag als gespecialiseerd laborant MRI. Bij deze werkgever breng ik ook het ‘MRI-Veiligheids-virus’ over en probeer hier dan gelijk de aangesloten instanties bij te betrekken. Een hele leuke baan van een heel andere categorie dan mijn andere werkgevers maar niet meer uit mijn leven weg te denken.

Zoals je kunt lezen in dit relaas is het ‘MRI wat de klok slaat’ in mijn werktijd. MRI bij verschillende werkgevers, MRI op verschillende systemen, MRI met verschillende patiënten/vrijwilligers, MRI voor verschillende doelen.

Maar één ding hebben ze met elkaar gemeen: MRI Veiligheid (en daarmee de veiligheid van de patiënt, vrijwilliger én gebruiker) staat centraal!

 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Volg ons op Facebook, LinkedIn of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Kijk voor meer informatie over het symposium op de website van het MRI veiligheid Symposium

Do’s and don’ts om de SAR waarde te verlagen

Nieuws


Do’s and don’ts om de SAR waarde te verlagen

Educatieve sessie MRI Veiligheid Symposium

Tijdens het MRI Veiligheid Symposium 2018 in het Amsterdam UMC, verzorgde Marion Heeren van MRItraining.nl een educatieve sessie voor de deelnemers. Centraal hierin stond de “SAR waarde” en hoe deze te verlagen bij het scannen van patiënten met implantaten.

Marion Heeren, mritraining.nl

“SAR is de hoeveelheid radiofrequente energie die de patiënt ontvang en wat een toename van de  lichaamstemperatuur kan veroorzaken tijdens een MRI scan. Er zijn veiligheidsnormen opgesteld om de maximaal aanvaardbare dosis en zo ook de risico’s voor de patiënt te beperken. Wanneer men zich aan deze veiligheidsnormen houdt, zorgt men ervoor dat de lichaamstemperatuur niet meer dan 1 graden C zal stijgen. Wees extra voorzichtig bij patiënten met koorts, deze hebben al een verhoogde lichaamstemperatuur. Deze veiligheidsnormen zijn onderverdeeld in level 0, level 1, en level 2 operating modes. 

De SAR waardes worden berekend aan de hand van het gewicht en de lengte van de patiënt, daarom is het belangrijk altijd de actuele lengte en gewicht van de patiënt in te voeren. Marion geeft aan dat de formule bij elke leverancier anders wordt gebruikt en het dus altijd in eerste instantie gaat om de ‘estimated SAR’. 

Er zijn verschillende parameters die de SAR waarden kunnen beïnvloeden. Dit zijn de repetitietijd (TR), het aantal slices, de turbo factor, echo spacing en de fliphoek. Maar ook de spoelkeuze en het type RF puls (SAR mode of B1 mode) hebben invloed.”

In deze educatieve sessie werd uitgelegd hoe men deze parameters kan aanpassen om de SAR zo effectief mogelijk te verlagen. Benieuwd naar het programma van het MRI Veiligheid symposium 2019? Houd onze website in de gaten of volg ons op Facebook of LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Myrthe Prinz en Els Spit

Winnaar verbeterbord MRI Veiligheid Symposium NL 2018

Nieuws


Winnaar verbeterbord MRI Veiligheid Symposium NL 2018

“Landelijke informatie delen/beschikbaar stellen over de opzet en inhoud van de verplichte MRI veiligheidstrainingen, zodat deze veiligheidstraininge

Myrthe Prinz en Els Spit
Myrthe Prinz en Els Spit

n landelijk gelijkgesteld kunnen worden.”

Tijdens het MRI symposium op 12 juni 2018 in het Amsterdam UMC locatie AMC, hebben wij onze deelnemers gevraagd naar hun verbeter ideeën rondom MRI veiligheid. De verbeter ideeën zijn door de klankbordgroep beoordeeld en het idee van Els Spit werd als winnend idee gekozen:

“Landelijke informatie delen/beschikbaar stellen over de opzet en inhoud van de verplichte MRI veiligheidstrainingen, zodat deze veiligheidstrainingen landelijk gelijkgesteld kunnen worden.”

In de dagelijkse praktijk is Els werkzaam in Tergooi als radiodiagnostisch laborant met specialisatie MRI. Els licht haar verbeteridee verder toe:
“Tijdens het MRI symposium werden de deelnemers ’s middags verdeeld in intervisiegroepen. Daarbij deelden we veel goede en bruikbare ideeën met elkaar. Dit werkte dusdanig inspirerend dat ik me afvroeg of het mogelijk zou zijn meer en vaker informatie met elkaar te delen; voor het optimaliseren en meer gelijkstellen van de veiligheidstrainingen in ziekenhuizen en MRI-centra.”
Els Spit won met dit verbeteridee een gratis training van KALCIO Healthcare naar keuze. Els heeft deelgenomen aan de training “MRI Veiligheidsbeleid” op 14 september 2018.