Oncologiepatiënt in de tijd van het coronavirus

Nieuws

Oncologiepatiënt in de tijd van het coronavirus

De uitbraak van het coronavirus is in de eerste plaats voor de personen die besmet raken een onzekere situatie. Niet minder is de impact op degenen die al in een ziektesituatie zitten. Zij zijn extra kwetsbaar en er zijn onvoorziene onzekerheden bijgekomen aangaande de eigen behandeling en herstelproces. Welke impact heeft het coronavirus en de gevolgen van de maatregelen die zijn getroffen voor de oncologiepatiënt?

Hoe beïnvloedt oncologische therapie de vatbaarheid voor het coronavirus?

Normaliter beschermt het immuunsysteem het menselijk lichaam tegen ziekteverwekkers van buitenaf, waaronder virussen. Maar het is mogelijk dat oncologiepatiënten een verzwakt immuunsysteem hebben, waardoor het lichaam meer moeite heeft om het virus te bestrijden. Bij oncologiepatiënten kan een verzwakt immuunsysteem ontstaan door bijvoorbeeld een chemotherapie, omdat hierdoor de kans bestaat dat het beenmerg stopt met het maken van witte bloedcellen. Daarnaast zijn er ook bepaalde soorten kanker, zoals leukemie en een lymfoom, die je immuunsysteem aantasten waardoor het virus minder effectief bestreden kan worden (1).
Oncologiepatiënten kunnen ernstig ziek worden wanneer zij het coronavirus oplopen en daarom behoren zij tot een van de risicogroepen. Dit is o.a. gebleken uit een Chinees onderzoek waarbij gekeken is naar het verschil in ernst van een coronavirusinfectie tussen gezonde personen, personen met kanker en personen die genezen zijn van kanker. Hieruit bleek dat inderdaad personen met kanker de meest ernstige klachten ervoeren, dit was dan vooral te wijten aan de therapie die zij gehad hadden. In dit onderzoek wordt als advies gegeven om de chemotherapie of operatie bij een patiënt met een stabiele kankersoort uit te stellen (2).

Hoe ervaart een oncologiepatiënt de uitbraak van het coronavirus?

Voor veel oncologiepatiënten is het een angstige tijd. Vooral als zij dus net een chemo- of immunotherapie achter de rug hebben, waardoor hun weerstand tijdelijk afneemt en een besmetting met het coronavirus op de loer ligt. Dan kan er worden gekozen om dit soort therapieën uit te stellen, maar in veel ziekenhuizen in Nederland gaan ondanks het coronavirus veel chemo- en radiotherapieën gewoon door. Veel niet-dringende zorg wordt uitgesteld, maar oncologische zorg is een uitzondering (3). In het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL) worden patiënten ook nog steeds behandeld en gaan operaties gewoon door, al hangt dit wel af van de beschikbaarheid van het personeel. In het AVL is nog niemand positief getest op corona en om dat zo te houden hebben zij een lange waslijst aan maatregelen. Zo worden bijvoorbeeld alle patiënten een dag voor hun afspraak gebeld om te checken of zij eventueel klachten hebben en worden alle patiënten ook gescreend bij de ingang (4).
Afgelopen weken staan ook in het teken van social distancing. Dit betekent dat oncologiepatiënten die thuis zitten of opgenomen zijn in het ziekenhuis nauwelijks tot geen bezoek mogen ontvangen. Vooral voor terminale patiënten is dit een moeilijke periode, want juist op deze momenten is het samenzijn met familie en vrienden zo gewenst (5).
Patiënten zitten in deze periode met veel vragen en zorgen. Zij kunnen op dit moment terecht bij o.a. patiëntenverenigingen en organisaties zoals het KWF (6).

Oncologie als speerpunt binnen KALCIO Healthcare

Een van de speerpunten van KALCIO Healthcare is de zorg rondom oncologie en de ontwikkeling van multidisciplinaire samenwerking, de inrichting van processen en de inzet van medische technologie en de faciliteiten gericht op een optimale oncologische behandeling.

Referenties

  1. Coronavirus (COVID-19) and Cancer | Cancer Research UK. (z.d.). Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://about-cancer.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/coronavirus-and-cancer
  2. Guan, W., Chen, R., & Wang, W. (2020, 14 februari). Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China. Geraadpleegd op 25 maart 2020, van https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanonc/PIIS1470-2045(20)30096-6.pdf
  3. NU.nl. (2020, 17 maart). Chemokuren en radiotherapie gaan in meeste gevallen “gewoon” door. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.nu.nl/coronavirus/6038281/chemokuren-en-radiotherapie-gaan-in-meeste-gevallen-gewoon-door.html
  4. Hoe beschermt het Antoni van Leeuwenhoek kankerpatiënten tegen corona? (2020, 18 maart). Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.avl.nl/nieuwsberichten/2020/zembla-hoe-beschermt-het-antoni-van-leeuwenhoek-kankerpatiënten-tegen-corona/
  5. Hopkins, C. (2020, 20 maart). Coronavirus and cancer treatment: How doctors and patients are managing in the pandemic. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.vox.com/2020/3/20/21186681/coronavirus-cancer-treatment
  6. NOS. (2020, 20 maart). Kankerpatiënt op zichzelf aangewezen door corona, “het is heel zwaar”. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://nos.nl/artikel/2327800-kankerpatient-op-zichzelf-aangewezen-door-corona-het-is-heel-zwaar.html

Coronavirus: maatregelen KALCIO Healthcare

Nieuws

Coronavirus: maatregelen KALCIO Healthcare

Momenteel zijn het ongewone tijden voor heel Nederland. De zorgsector werkt hard om de Coronavirus uitbraak onder controle te houden en biedt de best mogelijke zorg. Dit is geen gemakkelijke uitdaging en geeft nog veel onzekerheden binnen de gezondheidszorg.

Om te zorgen dat zorgprofessionals hun werk kunnen blijven doen, blijft KALCIO Healthcare hierin haar vakkundige bijdrage leveren. Heeft u leidinggevende capaciteit nodig of blijven er in deze tijden belangrijke projecten of taken liggen? Dan bieden wij graag onze hulp aan. Zowel voor projecten als interim management gericht op samenwerken, zorgprocessen en de inzet van techniek, ICT en zorgfaciliteiten. Neem contact met ons op via 085-0645860 of via secretariaat@kalcio.nl.

Naar aanleiding van de huidige situatie hebben ook wij maatregelen moeten treffen. Zo werken de interim leidinggevenden van KALCIO Healthcare aangepast binnen de ziekenhuizen en richten zich primair op wat nodig is om de komende periode zo goed mogelijk te overbruggen. De projecten voor de opdrachtgevers van KALCIO Healthcare worden primair geleid en ondersteund vanuit de thuiswerkplek en gefaciliteerd met videoconferentie. En met betrekking tot de KALCIO Academy hebben wij besloten onze trainingen en symposia, die tot en met de zomer gepland staan, te schrappen. Dit betekent ook dat het CT symposium op 4 juni 2020 niet door zal gaan en verplaatst wordt naar 2021. Mocht u vraag hebben over trainingen of toch een scholingsvraag hebben binnen uw zorgteam dan zijn wij graag bereid samen met u in een aangepaste vorm een training te verzorgen.