Betaalbare zorg voor iedereen, ook in de toekomst

Nieuws

Betaalbare zorg voor iedereen, ook in de toekomst

KALCIO Healthcare en Management Talent bundelen krachten

KALCIO Healthcare en Management Talent werken intensief samen om kwalitatief goede zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden.

De zorgvraag en zorguitgaven stijgen de komende jaren fors. Nederland geeft volgens het CBS jaarlijks 96 miljard uit aan zorg en dat bedrag neemt alleen maar toe. De zorguitgaven stijgen sneller dan onze economische groei kan bijbenen. Een Nederlander geeft gemiddeld jaarlijks al bijna 6.000 euro uit aan zorgkosten. Die situatie is niet langer houdbaar.

Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden moeten zorgorganisaties anders gaan werken en de mogelijkheden van nieuwe technologie maximaal benutten. KALCIO Healthcare en Management Talent helpen ziekenhuizen en zorgorganisaties met deze omslag en het verbeteren van de doelmatigheid en kwaliteit van zorg.

Naast creativiteit, innovatie kracht en het optimaliseren van processen, spelen groepsdynamica, cultuur en leiderschap een zeer belangrijke rol bij het buiten de bestaande kaders (durven) denken en het succesvol realiseren van de noodzakelijk veranderingen. Karel Loerts, initiatiefnemer van KACLIO Healthcare en Walter Kienhuis, oprichter van Management Talent werken samen met hun teams interim managers en interim consultants aan deze dagelijkse uitdagingen naar transformatie in de zorg.

Karel Loerts en Walter Kienhuis

Met de samenwerking tussen KALCIO Healthcare en Management Talent ontstaat er een collectief voor strategisch, tactische en operationeel management in de zorg. KALCIO Healthcare en Management Talent hebben samen al meer dan 80 ziekenhuizen en zorgorganisaties geholpen met het verbeteren van de zorg. Door het bundelen van kennis, ervaring en specialisten kunnen ze ziekenhuizen en zorgorganisaties nog sneller en beter ondersteunen. Zodat goede zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen in Nederland die zorg nodig heeft. Uitgangspunt van de samenwerking is: “Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.” (Ralph Waldo Emerson)

Over KALCIO Healthcare

KALCIO Healthcare helpt ziekenhuizen en zorgorganisaties met het realiseren van topzorg. Door het leiden en versterken van zorgteams, het verbeteren van zorgprocessen, de inzet van medische techniek en ICT en het realiseren van een veilige plek voor patiënt en zorgprofessional. KALCIO Healthcare heeft hiervoor gespecialiseerde interim managers en consultants. Daarnaast deelt KALCIO Healthcare haar kennis en expertise met professionals uit zorg organisaties binnen haar eigen Academy.

Over Management Talent

Management Talent realiseert duurzame zorgorganisaties door het succesvol doorvoeren van veranderingen en het vergroten van het verandervermogen van de organisatie. Management Talent is gespecialiseerd in interim verandermanagement, interim projectmanagement en organisatieontwikkeling binnen de zorg.

Contact en meer informatie

Karel Loerts, KALCIO Healthcare, tel. 06-22476342, KALCIO Healthcare

Walter Kienhuis, Management Talent, tel. 06-27086458, Management Talent