Do’s and don’ts om de SAR waarde te verlagen

Nieuws


Do’s and don’ts om de SAR waarde te verlagen

Educatieve sessie MRI Veiligheid Symposium

Tijdens het MRI Veiligheid Symposium 2018 in het Amsterdam UMC, verzorgde Marion Heeren van MRItraining.nl een educatieve sessie voor de deelnemers. Centraal hierin stond de “SAR waarde” en hoe deze te verlagen bij het scannen van patiënten met implantaten.

Marion Heeren, mritraining.nl

“SAR is de hoeveelheid radiofrequente energie die de patiënt ontvang en wat een toename van de  lichaamstemperatuur kan veroorzaken tijdens een MRI scan. Er zijn veiligheidsnormen opgesteld om de maximaal aanvaardbare dosis en zo ook de risico’s voor de patiënt te beperken. Wanneer men zich aan deze veiligheidsnormen houdt, zorgt men ervoor dat de lichaamstemperatuur niet meer dan 1 graden C zal stijgen. Wees extra voorzichtig bij patiënten met koorts, deze hebben al een verhoogde lichaamstemperatuur. Deze veiligheidsnormen zijn onderverdeeld in level 0, level 1, en level 2 operating modes. 

De SAR waardes worden berekend aan de hand van het gewicht en de lengte van de patiënt, daarom is het belangrijk altijd de actuele lengte en gewicht van de patiënt in te voeren. Marion geeft aan dat de formule bij elke leverancier anders wordt gebruikt en het dus altijd in eerste instantie gaat om de ‘estimated SAR’. 

Er zijn verschillende parameters die de SAR waarden kunnen beïnvloeden. Dit zijn de repetitietijd (TR), het aantal slices, de turbo factor, echo spacing en de fliphoek. Maar ook de spoelkeuze en het type RF puls (SAR mode of B1 mode) hebben invloed.”

In deze educatieve sessie werd uitgelegd hoe men deze parameters kan aanpassen om de SAR zo effectief mogelijk te verlagen. Benieuwd naar het programma van het MRI Veiligheid symposium 2019? Houd onze website in de gaten of volg ons op Facebook of LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Myrthe Prinz en Els Spit

Winnaar verbeterbord MRI Veiligheid Symposium NL 2018

Nieuws

Winnaar verbeterbord MRI Veiligheid Symposium NL 2018

“Landelijke informatie delen/beschikbaar stellen over de opzet en inhoud van de verplichte MRI veiligheidstrainingen, zodat deze veiligheidstraininge

Myrthe Prinz en Els Spit
Myrthe Prinz en Els Spit

n landelijk gelijkgesteld kunnen worden.”

Tijdens het MRI symposium op 12 juni 2018 in het Amsterdam UMC locatie AMC, hebben wij onze deelnemers gevraagd naar hun verbeter ideeën rondom MRI veiligheid. De verbeter ideeën zijn door de klankbordgroep beoordeeld en het idee van Els Spit werd als winnend idee gekozen:

“Landelijke informatie delen/beschikbaar stellen over de opzet en inhoud van de verplichte MRI veiligheidstrainingen, zodat deze veiligheidstrainingen landelijk gelijkgesteld kunnen worden.”

In de dagelijkse praktijk is Els werkzaam in Tergooi als radiodiagnostisch laborant met specialisatie MRI. Els licht haar verbeteridee verder toe:
“Tijdens het MRI symposium werden de deelnemers ’s middags verdeeld in intervisiegroepen. Daarbij deelden we veel goede en bruikbare ideeën met elkaar. Dit werkte dusdanig inspirerend dat ik me afvroeg of het mogelijk zou zijn meer en vaker informatie met elkaar te delen; voor het optimaliseren en meer gelijkstellen van de veiligheidstrainingen in ziekenhuizen en MRI-centra.”
Els Spit won met dit verbeteridee een gratis training van KALCIO Healthcare naar keuze. Els heeft deelgenomen aan de training “MRI Veiligheidsbeleid” op 14 september 2018.