Transformatie van de medisch secretaresse

Nieuws

De digitalisering binnen ziekenhuizen heeft sinds eind van de jaren 90 in de vorige eeuw een behoorlijke vlucht gemaakt. De komende jaren zullen de gevolgen voor patiënt, zorgprofessional en ondersteunend personeel in het ziekenhuis verder voelbaar zijn. Met name nu we aan de vooravond staan van volledige integratie van het IT landschap binnen de zorg. Het verder integreren van IT levert veelal grote kansen op voor veilige zorg, toegankelijke zorg en regie voor de patiënt.

In dit artikel wordt ingezoomd op de gevolgen die de digitalisering en integratie van IT heeft voor het werk van de medisch secretaresse.

Een medisch secretaresse op de radiologie

De afgelopen 20 jaar is er al veel veranderd. Als we bijvoorbeeld kijken naar de diagnostische specialismen binnen het ziekenhuis, zoals de Radiologie, dan is de impact daarvan op de werkzaamheden van de medisch secretaresse duidelijk zichtbaar. Diagnostische disciplines in het ziekenhuis zijn over het algemeen als eerste gestart met integrale digitalisering van hun eigen proces, omdat dit veelal technologische disciplines zijn en sterk proces georiënteerd. En dus gemakkelijker te digitaliseren dan de disciplines die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de patiënt. Omdat deze disciplines minder goed voorspelbaar en exact in te richten zijn en vaak over meerdere disciplines georganiseerd zijn. Toch volgen ook de andere disciplines snel met de integrale digitalisering van hun processen.

Download het gehele artikel Transformatie van de medisch secretaresse